Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thứ 2 ngày 31 tháng 08 năm 2009
Học vần : Bài 8 :

L

- H

A/ Mục tiêu:
- Giúp hs đọc ,viết được : l - h - lê – hè
- Đọc được câu ứng dụng : ve ve ve , hè về
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : bảng phụ – tranh minh hoạ :lê - hè , câu ứng dụng và phần luyện
nói, SGK , bộ chữ , phấn màu
- Hs : SGK , vở tập viết , bảng con , phấn .
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ôn định tổ chức :
- Hs chuẩn bị ĐD
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- Gv ghi gọi hs đọc : ê- v –bê – ve
-vài CN (tb,y )
- Gv gọi hs đọc bài SGK
-2 em(k)
- Gv đọc hs viết : bê , ve
- 2 em – lớp viết bcon
Nhận xét , ghi điểm từng em
35’ III/ Giảng bài mới :
1’ 1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
7’ a/ Dạy chữ ghi âm : l
- Gv đính chữ ghi âm l hdẫn nhận dạng : l in -Hs theo dõi
là 1 nét sổ thẳng
-Đồ lên chữ l viết thường cho hs nêu cấu tạo
K ,g
nét
- Gv phát âm hdẫn cách phát âm : lưỡi cong
- CN – Nhóm –lớp
lên chạm lợi hơi đi ra phía 2 bên rìa lưỡi , xát
nhẹ - gọi hs phát âm
- Gv lấy chữ l ghép với ê – ghép tiếng “ lê ”
và yêu cầu
+ l trước ê sau
+ Phân tích tiếng lê
+ Đánh vần lê
+ lờ – ê – lê (CN)
+ Đọc trơn lê
- CN – nhóm – lớp
- Gv cho hs xem tranh “ lê ” hỏi :
- Hs qsát
+ Tranh vẽ gì ? ( ghi lê)
+ lê
-GVgiải thích thêm về quả lê
- Gv cho hs đọc : lê
- CN – nhóm
7
1

7’

5’
8’
5’

2’

- Gv gọi hs đọc tổng hợp : l – lê - lê
b/ Dạy âm mới : h
- Gv hdẫn tương tự phần a
+ Cách phát âm : hơi ra từ họng xát nhẹ
+ Đánh vần và đọc : hè
+ Đọc tổng hợp : h- hè - hè
So sánh giữa l và h
* Giải lao : chơi “ Đồng hồ “ hát
c/ Tập viết :
-Gv viết mẫu hdẫn cách viết
- Theo dõi uốn nắn cho từng em
d/ Đọc từ ngữ ứng dụng :
lê , lề , lễ - he , hè , hẹ
-Gv hdẫn hs nhận dạng chữ cái mới - đọc
trơn thứ tự không thứ tự
3/ Củng cố :
- Gv gọi hs đọc bài trên bảng

- Gv cho hs tìm tiếng có l – h
Tiết 2
39’ IV/ Luyện tập :
15’ 1/ Luyện đọc :
a/ Đọc bảng :
- Gv cho hs đọc toàn bảng
b/ Đọc câu ứng dụng :
ve ve ve , hè về
- Gv cho hs xem tranh hỏi :
+ Tranh vẽ các bạn nhỏ đang làm gì ? Lúc
nào ?
- Gv ghi câu cho hs đọc tiếng từ :
+ ve , hè , về , hè về
+ Đọc câu
+ Tiếng mới trong câu
c/ Đọc SGK :
- Gv cho hs mở SGK và đọc bài
5’ * Giải lao : TD giữa tiết – hát
10’ 2/ Luyện viết :
- Gv hdẫn viết lần lượt l , h , lê , hè
+ Nhắc tư thế ngồi , tay cầm bút
7
1

-vài CN (tb,y ) – lớp

Cá nhân ( tb, y )
K,g

- Hs viết bảng con
Cá nhân , tổ , lớp
- CN (tb , y )– nhóm –
lớp -vài CN
+ lò ,leo … hũ , học …

- CN – nhóm – lớp

+ chơivới các con vật .
Vào mùa hè .
-...
7
1
Thứ 2 ngày 31 tháng 08 năm 2009
Học vần : Bài 8 : L - H
A/ Mục tiêu:
- Giúp hs đọc ,viết được : l - h - lê – hè
- Đọc được câu ứng dụng : ve ve ve , hè về
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : le le
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : bảng phụ – tranh minh hoạ :lê - hè , câu ứng dụng và phần luyện
nói, SGK , bộ chữ , phấn màu
- Hs : SGK , vở tập viết , bảng con , phấn .
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1’
7’
Tiết 1
I/ Ôn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- Gv ghi gọi hs đọc : ê- v –bê – ve
- Gv gọi hs đọc bài SGK
- Gv đọc hs viết : bê , ve
Nhận xét , ghi điểm từng em
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
a/ Dạy chữ ghi âm : l
- Gv đính chữ ghi âm l hdẫn nhận dạng : l in
là 1 nét sổ thẳng
-Đồ lên chữ l viết thường cho hs nêu cấu tạo
nét
- Gv phát âm hdẫn cách phát âm : lưỡi cong
lên chạm lợi hơi đi ra phía 2 bên rìa lưỡi , xát
nhẹ - gọi hs phát âm
- Gv lấy chữ l ghép với ê – ghép tiếng “
và yêu cầu
+ Phân tích tiếng lê
+ Đánh vần lê
+ Đọc trơn lê
- Gv cho hs xem tranh “ lê ” hỏi :
+ Tranh vẽ gì ? ( ghi lê)
-GVgiải thích thêm về quả lê
- Gv cho hs đọc : lê
- Hs chuẩn bị ĐD
-vài CN (tb,y )
-2 em(k)
- 2 em – lớp viết bcon
-Hs theo dõi
K ,g
- CN – Nhóm –lớp
+ l trước ê sau
+ lờ – ê – lê (CN)
- CN – nhóm – lớp
- Hs qsát
+ lê
- CN – nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 848