Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1366 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009
Học vần : Bài 22 :

p - ph - nh

A/ Mục tiêu:
- Giúp hs đọc viết được : p - ph – nh – phố xá – nhà lá
- Hs đọc được các từ ứng dụng : phở bò , phá cỗ – nho khô , nhổ cỏ .Câu
ứng dụng : nhà dì na ở phố , nhà dì có chó xù .
- Hs phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chợ , phố , thị xã .
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : bảng phụ – tranh minh hoạ : phố xá , nhà lá , câu ứng dụng và phần
luyện nói , SGK , bộ chữ , phấn màu .
- Hs : SGK , vở tập viết , bảng con .
C/ Lên lớp :
Tg

Hoạt động của GV
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- Gv gọi hs đọc : xe chỉ , củ sả , kẻ ô, rổ khế
- Gv đọc hs viết : xe chỉ , củ sả
Nhận xét , ghi điểm từng em.
35’ III/ Giảng bài mới :
1’ 1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
8’ a/ Dạy âm mới : p – ph
-Tô lên chữ p viết thường hướng dẫn hs nhận
dạng : gồm 1 nét xiên trái , 1nét thẳng và 1
nét móc hai đầu
-Gv đính chữ ghi âm p hướng dẫn nhận
dạng : p in gồm 1 nét sổ và 1 nét cong hở trái
- Gv hướng dẫn phát âm : uốn lưỡi về phía
vòm hơi thoát ra xát mạnh , không có tiếng
thanh
- Gv giới thiệu tiếp chữ ghi âm ph hướng
dẫn nhận dạng :
+ ph được ghép bởi những con chữ nào ?
+ So sánh p với ph ?
- Gv phát âm hướng dẫn cách phát âm ph :
môi trên và răng dưới tạo thành khe hẹp hơi
thoát ra xát nhẹ , không có tiếng thanh

Hoạt động của HS
- Hs chuẩn bị ĐD
- 2 em (tb)
- 2 em (k)– lớp viết
bảng con

- Hs theo dõi
K,g

- CN – nhóm – lớp

+ p và h
Tb,k
- CN – nhóm – lớp

- Gv ghéptiếng “ phố ” và yêu cầu
+ Phân tích chữ phố
+ Đánh vần chữ phố
+ Đọc trơn phố
- Gv cho hs xem tranh “ phố xá ” hỏi :
+ Tranh vẽ cảnh gì ?
- Gv ghi cho hs đọc : phố xá
- Gv gọi hs đọc tổng hợp : ph – phố – phố
xá
6’ b/ Dạy âm mới : nh
- Gv hướng dẫn tương tự phần a
- Gv hướng dẫn nhận dạng nh
+ nh được ghép bởi những con chữ nào ?
+ So sánh ph và nh ?
- Gv hướng dẫn cách phát âm : mặt lưỡi
nâng lên chạm vòm , bật ra , thoát hơi qua
miệng và mũi .
- Đánh vần và đọc : nhà
+ Đọc tổng hợp : nh – nhà – nhà lá
* Đọc toàn phần :ph – phố – phố xá
nh –nhà – nhà lá
5’ * Giải lao : hát
8’ c/ Tập viết : p, ph , nh , phố xá , nhà lá
-Gv viết mẫu hướng dẫn cách viết
- Theo dõi uốn nắn , sửa sai kịp thời
5’ d/ Đọc từ ngữ ứng dụng :
phở bò , phá cỗ
nho khô , nhổ cỏ
- Gv cho hs tìm tiếng trong từ có âm mới ,
đọc và phân tích – đọc trơn tiếng
- Gv cho hs đọc trơn tiếng , từ có thứ tự
không thứ tự
- Gv giải thích từ
2’ 3/ Củng cố :
- Gv gọi hs đọc bài
- Gv cho hs tìm tiếng có ph , nh
Nhận xét , tuyên dương
Tiết 2
40’ IV/ Luyện ...
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009
Học vần : Bài 22 : p - ph - nh
A/ Mục tiêu:
- Giúp hs đọc viết được : p - ph – nh – phố xá – nhà lá
- Hs đọc được các từ ứng dụng : phở bò , phá cỗ – nho khô , nhổ cỏ .Câu
ứng dụng : nhà dì na ở phố , nhà dì có chó xù .
- Hs phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Chợ , phố , thị xã .
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : bảng phụ – tranh minh hoạ : phố xá , nhà lá , câu ứng dụng và phần
luyện nói , SGK , bộ chữ , phấn màu .
- Hs : SGK , vở tập viết , bảng con .
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1’
8’
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- Gv gọi hs đọc : xe chỉ , củ sả , kẻ ô, rổ khế
- Gv đọc hs viết : xe chỉ , củ sả
Nhận xét , ghi điểm từng em.
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
a/ Dạy âm mới : pph
-Tô lên chữ p viết thường hướng dẫn hs nhận
dạng : gồm 1 nét xiên trái , 1nét thẳng và 1
nét móc hai đầu
-Gv đính chữ ghi âm p hướng dẫn nhận
dạng : p in gồm 1 nét sổ và 1 nét cong hở trái
- Gv hướng dẫn phát âm : uốn lưỡi về phía
vòm hơi thoát ra xát mạnh , không có tiếng
thanh
- Gv giới thiệu tiếp chữ ghi âm ph hướng
dẫn nhận dạng :
+ ph được ghép bởi những con chữ nào ?
+ So sánh p với ph ?
- Gv phát âm hướng dẫn cách phát âm ph :
môi trên và răng dưới tạo thành khe hẹp hơi
thoát ra xát nhẹ , không có tiếng thanh
- Hs chuẩn bị ĐD
- 2 em (tb)
- 2 em (k)– lớp viết
bảng con
- Hs theo dõi
K,g
- CN – nhóm – lớp
+ p và h
Tb,k
- CN – nhóm – lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 318