Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiếng việt : Bài 27 :

ÔN TẬP

A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc viết được một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần :
p , ph , nh , g , gh , qu , gi , ng , ngh , y , tr
-Hs đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng :nhà ga , quả nho , tre ngà , ý nghĩ ;
Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ , phố bé Nga có nghề giã giò
- Nghe hiểu và kể lại được một cách tự nhiên các tình tiết quan trọng trong
truyện kể :“Tre ngà ”
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : Bảng ôn như SGK – Bảng phụ – tranh minh hoạ câu ứng dụng và
truyện kể – SGK– phấn màu
- Hs :SGK – vở tập viết – bảng con
C/ Lên lớp :
Tg

Hoạt động của GV
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc :
+y – y tá , tr – tre ngà
+ chú ý , chỉ trỏ
-Gv đọc hs viết : y tế , cá trê , chú ý
Nhận xét , ghi điểm
35’ III/ Giảng bài mới :
1’ 1/ Giới thiệu ghi đề :
- Gv hỏi : tuần qua các em học âm chữ gì ?
- Gv gắn bảng ôn và ghi đề
2/ Bài mới :
5’ a/ Ôn các chữ và âm :
- Gv gọi hs đọc các âm và chữ
- Gv gọi hs đọc thứ tự không thứ tự
10’ b/ Ghép chữ thành tiếng :
- Gv hướng dẫn hs ghép mẫu :ví dụ : ph với
o…
- Gv cho hs ghép kết hợp âm ở cột dọc với
âm ở hàng ngang
- Gv cho hs đọc các tiếng ghép thứ tự ,
không thứ tự
- Gv hướng dẫn hs ghép kết hợp với các dấu
thanh đã học - cho hs đọc

Hoạt động của HS
-Hs chuẩn bị ĐD
-2 em(tb – y )
- 1 em (k)
-3 em- lớp viết bảng
con
HSnêu

-CN –dãy –lớp
- Vài CN(tb, k)

- Hs nêu miệng
- CN – nhóm –lớp
-Vài CN – Lớp

- Gv giải thích 1số từ đơn ở bảng ghép thanh
5’ * Giải lao : hát
5’ c/ Đọc các từ ngữ ứng dụng :
nhà ga
quả nho
tre ngà
ý nghĩ
- Gv ghi các từ ngữ ứng dụng cho hs đọc có
phân tích các tiếng có âm ôn
- Gvcho hs đọc trơn các từ
- Gv giảng từ
7’ d/ Tập viết : tre ngà , quả nho
- Gv viết mẫu hướng dẫn cách viết
- Nhắc nhở cách viết liền nét , cách đặt dấu
thanh trong tiếng quả…
2’ 3/ Củng cố :
Gv cho hs đọc toàn bảng
Củng cố về âm ghép bỡi 2, 3 con chữ
Tiết 2
40’ IV/ Luyện tập :
12’ 1/ Luyện đọc :
a/ Đọc bảng :
Gv gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
b/ Đọc câu ứng dụng :
quê bé hà có nghề xẻ gỗ , phố bé nga có
nghề giã giò
- Gv cho hs xem tranh gợi ý :
+ Tranh vẽ mọi người đang làm gì ?
- GV giới thiệu “ quê bé Hà “ và “ phố bé
Nga ”
- Gv ghi câu hướng dẫn hs đọc tiếng từ và
câu
- GVgiải thích thêm về câu ứng dụng
c/ Đọc SGK :
-Gv cho hs đọc bài SGK
5’ * Giải lao : TD giữa tiết – hát
7’ 2/ Luyện viết : tre ngà , quả nho
- Gv hướng dẫn hs viết lần lượt ở vở tập viết
- Nhắc tư thế ngồi , tay cầm bút , giãn đúng
khoảng cách …
- Thu vở tổ 1 chấm , nh...
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009
Tiếng việt : Bài 27 : ÔN TẬP
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc viết được một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần :
p , ph , nh , g , gh , qu , gi , ng , ngh , y , tr
-Hs đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng :nhà ga , quả nho , tre ngà , ý nghĩ ;
Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ , phố bé Nga có nghề giã giò
- Nghe hiểu và kể lại được một cách tự nhiên các tình tiết quan trọng trong
truyện kể :“Tre ngà ”
B/ Đồ dùng học tập :
- Gv : Bảng ôn như SGK – Bảng phụ – tranh minh hoạ câu ứng dụng và
truyện kể – SGK– phấn màu
- Hs :SGK – vở tập viết – bảng con
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1’
5’
10’
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc :
+y – y tá , tr – tre ngà
+ chú ý , chỉ trỏ
-Gv đọc hs viết : y tế , cá trê , chú ý
Nhận xét , ghi điểm
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
- Gv hỏi : tuần qua các em học âm chữ gì ?
- Gv gắn bảng ôn và ghi đề
2/ Bài mới :
a/ Ôn các chữ và âm :
- Gv gọi hs đọc các âm và chữ
- Gv gọi hs đọc thứ tự không thứ tự
b/ Ghép chữ thành tiếng :
- Gv hướng dẫn hs ghép mẫu :ví dụ : ph với
o…
- Gv cho hs ghép kết hợp âm ở cột dọc với
âm ở hàng ngang
- Gv cho hs đọc các tiếng ghép thứ tự ,
không thứ tự
- Gv hướng dẫn hs ghép kết hợp với các dấu
thanh đã học - cho hs đọc
-Hs chuẩn bị ĐD
-2 em(tb – y )
- 1 em (k)
-3 em- lớp viết bảng
con
HSnêu
-CN –dãy –lớp
- Vài CN(tb, k)
- Hs nêu miệng
- CN – nhóm –lớp
-Vài CN – Lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 255