Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 16
Thứ hai ngày 17 /12 /2007
Học vần
Bài 64 : im - um
A/ Mục tiêu :
-Giúp hs nắm được cấu tạo vần : im -um
+ Đọc viết được : im –um – chim câu - trùm khăn
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : im , um
- HS đọc được các từ ngữ : con nhím , trốn tìm – tủm tỉm , mũm mỉm .Câu ứng
dụng
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệmg em chúm chím
Mẹ có yêu không nào ?
- HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Xanh , đỏ , tím, vàng .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ: chim câu , trùm khăn , câu ứng dụng và phần
luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ôn định tổ chức :
- HS chuẩn bị Đ D
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV ghi gọi hs đọc : em– con tem , êm – sao
-2 em (y)
đêm
-2 em ( y , tb ) – lớp nh xét
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- 2 em(tb,k) – lớp viết bcon
- GV đọc hs viết : trẻ em , ghế đệm
35’ III/ Giảng bài mới :
1
1/ Giới thiệu ghi đề :
trực tiếp
2/ Bài mới :
7
a- Dạy vần mới : im
* Nhận dạng vần
- GV đính vần im giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần im
+ 2 âm : i trước m sau(k)
- GV cho hs lấy vần im
- HS lấy chữ
* Đánh vần và đọc
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ im”
- i-mờ – im /im( tb,y,kt)
- GV hdẫn hs ghép” chim “ và yêu cầu
- HS thực hành
+ Phân tích tiếng , đánh vần , đọc trơn
- GV cho hs xem tranh “ chim câu “ giới thiệu - HS quan sát
và ghi từ gọi hs đọc
- CN(g-k) – lớp
- GV gọi hs đọc tổng hợp : im – chim – chim
- vài CN(k-tb-y-kt) – nhóm
7
câu

50

b- Dạy vần mới : um
- GV h dẫn tương tự : um – trùm – trùm khăn
+ So sánh im và um ?
5
8
5

2

39’
15

5
8
6

* Đọc toàn phần : im – chim – chim câu
um – trùm – trùm khăn
* Giải lao : chơi “ Lắc lư “ - hát
b- Tập viết : im , um , chim câu , trùm khăn
- GV viết mẫu hdẫn quy trình viết
c- Đọc từ ngữ ứng dụng :
con nhím , trốn tìm – tủm tỉm , mũm mỉm
- GV ghi các từ ngữ cho hs tìm tiếng có vần
mới
+ Đọc và phân tích tiếng mới
+ Đọc trơn tiếng , từ có thứ tự không thứ tự
- GV đọc mẫu giải thích từ
3/ Củng cố :
- GV cho hs đọc lại bài
- GV cho hs tìm tiếng có vần im , um

+ Giống : m sau
,u ở đầu vần (g-k)
- 2 em(k,tb) – lớp

- HS viết bảng con
+nhím,tìm,tỉm,mỉm,tủm,mũm
- vài CN(tb-y-kt)
- CN(g-k-tb) – nhóm – lớp
- 2 em (k-tb)
+ xâu kim, chú thím …
Um tùm , chum vại …

Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Luyện đọc :
a- Đọc bảng :
- GV gọi hs đọc bảng thứ tự không thứ tự
b- Đọc câu ứng dụng :
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào ?
- GV cho hs xem tranh gợi ý...
50
4
TUẦN 16
Thứ hai ngày 17 /12 /2007
Học vần
Bài 64 : im - um
A/ Mục tiêu :
-Giúp hs nắm được cấu tạo vần : im -um
+ Đọc viết được : im –um – chim câu - trùm khăn
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : im , um
- HS đọc được các từ ngữ : con nhím , trốn tìm – tủm tỉm , mũm mỉm .Câu ứng
dụng
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệmg em chúm chím
Mẹ có yêu không nào ?
- HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Xanh , đỏ , tím, vàng .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ: chim câu , trùm khăn , câu ứng dụng và phần
luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
7
7
Tiết 1
I/ Ôn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV ghi gọi hs đọc : em– con tem , êm – sao
đêm
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- GV đọc hs viết : trẻ em , ghế đệm
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
a- Dạy vần mới : im
* Nhận dạng vần
- GV đính vần im giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần im
- GV cho hs lấy vần im
* Đánh vần và đọc
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ im”
- GV hdẫn hs ghép” chim “ và yêu cầu
+ Phân tích tiếng , đánh vần , đọc trơn
- GV cho hs xem tranh “ chim câu “ giới thiệu
và ghi từ gọi hs đọc
- GV gọi hs đọc tổng hợp : im – chim – chim
câu
- HS chuẩn bị Đ D
-2 em (y)
-2 em ( y , tb ) – lớp nh xét
- 2 em(tb,k) – lớp viết bcon
+ 2 âm : i trước m sau(k)
- HS lấy chữ
- i-mờ – im /im( tb,y,kt)
- HS thực hành
- HS quan sát
- CN(g-k) – lớp
- vài CN(k-tb-y-kt) – nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 421