Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUẦN 21
Thứ hai ngày 28 /1 /2008
Học vần
Bài 86 : ôp - ơp
A/ Mục tiêu :
-Giúp hs nắm được cấu tạo vần : ôp – ơp
+ Đọc viết được : ôp – ơp – hộp sữa – lớp học
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : ôp , ơp
- HS đọc được các từ ngữ : tốp ca , bánh xốp – hợp tác , lợp nhà .Câu ứng
dụng
Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa .
- HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Các bạn lớp em .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ : hộp sữa ,lớp học , câu ứng dụng và
phần luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ôn định tổ chức :
- HS chuẩn bị Đ D
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV ghi gọi hs đọc : ăp –cải bắp ,âp – cá
- 3 em(y,tb,k)
mập
+ gặp gỡ , đắp đê -bập bênh , mập mạp
- 2 em (tb,k)
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- 2 em(g,k)– lớp viết b
35’ - GV đọc hs viết : ngăn nắp , tập múa
con
1
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
trực tiếp
7
2/ Bài mới :
a- Dạy vần mới : ôp
* Nhận dạng vần
- GV đính vần ôp giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần ôp
+ 2 âm : ô trước p
- GV cho hs lấy vần ôp
sau(k)
* Đánh vần và đọc
- HS lấy chữ
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ôp”
- GV hdẫn hs ghép “hộp ” và yêu cầu
-ô– pờ –ôp / ôp
+ Phân tích tiếng , đánh vần , đọc trơn
( tb,y,kt)
- GV cho hs xem tranh “ hộp sữa” giới thiệu - HS thực hành
64
1

7

và ghi từ gọi hs đọc
- GV gọi hs đọc tổng hợp : ôp – hộp – hộp
sữa
b- Dạy vần mới : ơp
- GV hướng dẫn tương tự : ơp – lớp –lớp
học
+ So sánh ôp và ơp ?

5
8

* Đọc toàn phần : ôp – hộp – hộp sữa
ơp – lớp – lớp học
5
* Giải lao : chơi “ Lắc lư “ - hát
b- Tập viết : ôp – ơp – hộp sữa – lớp học
- GV viết mẫu hdẫn quy trình viết
c- Đọc từ ngữ ứng dụng :
tốp ca , bánh xốp – hợp tác , lợp nhà
- GV ghi các từ ngữ cho hs tìm tiếng có vần
2
mới
+ Đọc và phân tích tiếng mới
+ Đọc trơn tiếng , từ có thứ tự không thứ tự
- GV đọc mẫu giải thích từ .
3/ Củng cố :
39’ - GV cho hs đọc lại bài
15 - GV cho hs tìm tiếng có vần ôp , ơp
Tiết 2

5
8

IV/ Luyện tập :
1/ Luyện đọc :
a- Đọc bảng :
- GV gọi hs đọc bảng thứ tự không thứ tự
b- Đọc câu ứng dụng :
Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc
nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng
xa .
- GV cho hs xem tranh gợi ý :
+ Tranh vẽ gì ?
- GV ghi câu cho hs tìm tiếng có vần mới
+ Đọc và phân tích tiếng : xốp ,đớp
+Đọc trơn tiếng ,từ : xốp , đớp , ngủ quên ,
giật mình ,...
64
1
TUẦN 21
Thứ hai ngày 28 /1 /2008
Học vần
Bài 86 : ôp - ơp
A/ Mục tiêu :
-Giúp hs nắm được cấu tạo vần : ôp – ơp
+ Đọc viết được : ôp – ơp – hộp sữa – lớp học
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : ôp , ơp
- HS đọc được các từ ngữ : tốp ca , bánh xốp – hợp tác , lợp nhà .Câu ứng
dụng
Đám mây xốp trắng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa .
- HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Các bạn lớp em .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ : hộp sữa ,lớp học , câu ứng dụng và
phần luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
7
Tiết 1
I/ Ôn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV ghi gọi hs đọc : ăp –cải bắp ,âp – cá
mập
+ gặp gỡ , đắp đê -bập bênh , mập mạp
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- GV đọc hs viết : ngăn nắp , tập múa
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
a- Dạy vần mới : ôp
* Nhận dạng vần
- GV đính vần ôp giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần ôp
- GV cho hs lấy vần ôp
* Đánh vần và đọc
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ôp”
- GV hdẫn hs ghép “hộp ” và yêu cầu
+ Phân tích tiếng , đánh vần , đọc trơn
- GV cho hs xem tranh “ hộp sữa” giới thiệu
- HS chuẩn bị Đ D
- 3 em(y,tb,k)
- 2 em (tb,k)
- 2 em(g,k)– lớp viết b
con
+ 2 âm : ô trước p
sau(k)
- HS lấy chữ
-ô– pờ –ôp / ôp
( tb,y,kt)
- HS thực hành
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 27