Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC
TRƯỜNG TH SỐ I PHƯỚC THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************

KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
LỚP : 1A2
Năm học : 2009 – 2010
-Căn cứ kế hoạch dạy bồi dưỡng HS giỏi khối lớp 1của nhà trường
năm học 2009 – 2010
-Căn cứ kế hoạch dạy bồi dưỡng HSG của tổ chuyên môm khối 1
-Căn cứ kế hoạch chủ nhiệm của lớp về hoạt động học tập và thực hiện các
phong trào mũi nhọn của lớp năm học 2009 – 2010 . Lớp 1A2 xây dựng kế hoạch tổ
chức dạy bồi dưỡng HSG của lớp như sau :
I/ MỤC ĐÍCH DẠY BỒI DƯỠNG HSG :
-Nhằm củng cố , nâng cao và mở rộng kiến thức ở lớp đang học cho HS.
-Rèn sự phát triển trí tuệ : thông minh , kĩ năng phán đoán nhanh nhẹn , diễn đạt
chính xác , trôi chảy qua thực hành.
-Nâng cao chất lượng học tập của HS , là cơ sởđẻ các em tham gia hội thi HSG các
cấp . Nâng cao thành tích về phong trào HSG cho lớp , cho trường.
II/NỘI DUNG DẠY BỒI DƯỠNG :
1/Môn Tiếng Việt:
-Giúp HS nắm vững các âm , vần , biết ghép âm vần tạo thành tiếng , biết phân
tích cấu tạo của tiếng, biết tìm một số tiéng có âm vần đã hổctng thực tế cuộc sống.
-Rèn cho HS kĩ năng sử dụng sách báo để tìm kiến thức của bài học : tìm âm , tìm
vần ….
-Giúp HS biết sử dụng vốn từ đã có ,đã học để diễn đạt theo một chủ đề cho trước
như : Luyện nói , ..
-Giúp HS có kĩ năng đọc lưu loát , trôi chảy một bài tập đọc trong và ngoài
chương trình phù hợp với các em , hiểu nội dung bài , biết cách trả lời câu hỏi ngắn
gòn , rõ ràng. Qua từng bài tập đọc , GV giúp các em phát triển khả năng cảm thụ
một đoạn thơ,….
-Rèn luyện về chữ viết : viết đúng mẫu chữ , viết đẹp.
2/Môn Toán :
-Củng cố vững chắc các kiến thức , kĩ năng cơ bản trọng tâm bài .
-Giúp HS phát triển óc tư duy , sáng tạo , lôgic , tính cẩn thận , chính xác , khoa
học.
-Về số học : Hướng dẫn HS thực hiện các phép tính cộng trừ , so sánh số trong nội
dung chương trình với mức độ cao hơn so với nội dung chương trình qui định.
-Về đo đại lượng : Biết về các đơn vị đo thời gian : tuần , lễ , ngày , tháng và quan
hệ giữa chúng, biết dùng lịch , đồng hồ để xem ngày - giờ
-Về hình học : Hướng dẫn HS biết cách ghép hình , nhận dạng hình ở mức độ
rộng hơn.
-Về giải toán : thực hiện thành thạo giải toán có lời văn như : đặt câu lời giải, trình
bày lời giải…
III/THỜI GIAN DẠY BỒI DƯỠNG HSG :
-Lồng ghép vào chương trình chính khoá
-Vào tiết sinh hoạt lớp , 15’ đầu buổi..
-Vào tiết thứ 5 – buổi sáng thứ tư của tuần chẳn.
IV/ KẾT LUẬN :
Trên đây là mục đích , nội dung , thời gian tổ chứ...
PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ I PHƯỚC THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************
KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
LỚP : 1A2 Năm học : 2009 – 2010
-Căn cứ kế hoạch dạy bồi dưỡng HS giỏi khối lớp 1của nhà trường
năm học 2009 – 2010
-Căn cứ kế hoạch dạy bồi dưỡng HSG của tổ chuyên môm khối 1
-Căn cứ kế hoạch chủ nhiệm của lớp về hoạt động học tập và thực hiện các
phong trào mũi nhọn của lớp năm học 2009 – 2010 . Lớp 1A2 xây dựng kế hoạch tổ
chức dạy bồi dưỡng HSG của lớp như sau :
I/ MỤC ĐÍCH DẠY BỒI DƯỠNG HSG :
-Nhằm củng cố , nâng cao và mở rộng kiến thức ở lớp đang học cho HS.
-Rèn sự phát triển trí tuệ : thông minh , kĩ năng phán đoán nhanh nhẹn , diễn đạt
chính xác , trôi chảy qua thực hành.
-Nâng cao chất lượng học tập của HS , là cơ sởđẻ các em tham gia hội thi HSG các
cấp . Nâng cao thành tích về phong trào HSG cho lớp , cho trường.
II/NỘI DUNG DẠY BỒI DƯỠNG :
1/Môn Tiếng Việt:
-Giúp HS nắm vững các âm , vần , biết ghép âm vần tạo thành tiếng , biết phân
tích cấu tạo của tiếng, biết tìm một số tiéng có âm vần đã hổctng thực tế cuộc sống.
-Rèn cho HS kĩ năng sử dụng sách báo để tìm kiến thức của bài học : tìm âm , tìm
vần ….
-Giúp HS biết sử dụng vốn từ đã có ,đã học để diễn đạt theo một chủ đề cho trước
như : Luyện nói , ..
-Giúp HS có kĩ năng đọc lưu loát , trôi chảy một bài tập đọc trong và ngoài
chương trình phù hợp với các em , hiểu nội dung bài , biết cách trả lời câu hỏi ngắn
gòn , rõ ràng. Qua từng bài tập đọc , GV giúp các em phát triển khả năng cảm thụ
một đoạn thơ,….
-Rèn luyện về chữ viết : viết đúng mẫu chữ , viết đẹp.
2/Môn Toán :
-Củng cố vững chắc các kiến thức , kĩ năng cơ bản trọng tâm bài .
-Giúp HS phát triển óc tư duy , sáng tạo , lôgic , tính cẩn thận , chính xác , khoa
học.
-Về số học : Hướng dẫn HS thực hiện các phép tính cộng trừ , so sánh số trong nội
dung chương trình với mức độ cao hơn so với nội dung chương trình qui định.
-Về đo đại lượng : Biết về các đơn vị đo thời gian : tuần , lễ , ngày , tháng và quan
hệ giữa chúng, biết dùng lịch , đồng hồ để xem ngày - giờ
-Về hình học : Hướng dẫn HS biết cách ghép hình , nhận dạng hình ở mức độ
rộng hơn.
-Về giải toán : thực hiện thành thạo giải toán có lời văn như : đặt câu lời giải, trình
bày lời giải…
III/THỜI GIAN DẠY BỒI DƯỠNG HSG :
-Lồng ghép vào chương trình chính khoá
-Vào tiết sinh hoạt lớp , 15’ đầu buổi..
-Vào tiết thứ 5 – buổi sáng thứ tư của tuần chẳn.
IV/ KẾT LUẬN :
Trên đây là mục đích , nội dung , thời gian tổ chức bồi dưỡng HSG của lớp 1A2.
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 249