Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 25
Thứ hai ngày / 2 /2010
Tập đọc
Tiết:
TRƯỜNG EM
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức: Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng các từ ngữ
khó : cô giáo , bè bạn , thân thiết ,điều hay , mái trường
+ Ôn các vần ai - ay , tìm tiếng nói được câu có tiếng chứa vần ai ,ay
+Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu
2/ Kĩ năng : Giúp HS hiểu được các từ ngữ trong bài : ngôi nhà thứ hai ,
thân thiết .
+ Nhắc được nội dung bài – hiểu được sự thân thiết của ngôi trường với bạn
hs , bồi dưỡng tình cảm yêu mến của hs với mái trường .
+HS biết đối đáp theo mẫu về trường lớp của em
3/ Thái độ : GDHS biết yêu quí mái trường của mình.
B/Chuẩn bị:
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Các HĐDH :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
II/ Kiểm tra bài cũ :
34’ III/ Giảng bài mới :
1’ 1/ Giới thiệu ghi đề :
GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
18’ a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó : giáo , trường , dạy , điều
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ:
cô giáo , dạy em , rất yêu ,mái trường
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc câu :
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu.
* Luyện đọc đoạn :
- GV chỉ hs đọc từng đoạn , đọc nối tiếp các

- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN (k,tb,y)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
- CN- nhóm

đoạn
* Luyện đọc bài :
- GV gọi hs đọc toàn bài
5’
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
12’ b- Ôn vần : ai – ay
* Tìm tiếng trong bài có vần ai , ay
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GV yêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
ai , ay.
- GV chỉ hs đọc các tiếng.
* Tìm tiếng ngoài bài có vần ai , ay
- GV gọi hs đọc yêu cầu.
- GV đính tranh “ con nai ” “ máy bay ”giới
thiệu phát âm và gọi hs đọc từ mẫu
- GV cho hs thảo luận và nêu tiếng có vần ai
, ay.
* Nói câu chứa tiếng có vần ai , ay.
- GV cho hs nêu yêu cầu.
- GV đính tranh yêu cầu hs đọc câu mẫu.
- GV nhận xét.
3’ IV/ Củng cố :
- GV gọi hs đọc lại bài
1’ V/ Nhận xét – dặn dò :
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò : Chuẩn bị tìm hiểu các câu hỏi để
tiết 2 học tốt.
Tiết 2
1’
I/Ôn định:
4’ II/Kiểm tra bài cũ:
GV cho hs đọc bài.
Nhận xét , ghi điểm.
30’ III/ Luyện tập :
10’ 1/ Tìm hiểu bài :
* Trong bài trường học gọi là gì ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi.
- GV gọi hs đọc câu 1 của bài học.
- GV gọi hs trả lời.
* Nói tiếp : Trường học là ngôi nhà thứ hai
của em vì ….
- GV gọi hs đọc câu hỏi 2
- GV gọi hs đọc câu 2,3,4 của bài.
- GV cho ...
TUẦN 25
Thứ hai ngày / 2 /2010
Tập đọc
Tiết: TRƯỜNG EM
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức: Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng các từ ngữ
khó : cô giáo , bè bạn , thân thiết ,điều hay , mái trường
+ Ôn các vần ai - ay , tìm tiếng nói được câu có tiếng chứa vần ai ,ay
+Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu
2/ Kĩ năng : Giúp HS hiểu được các từ ngữ trong bài : ngôi nhà thứ hai ,
thân thiết .
+ Nhắc được nội dung bài – hiểu được sự thân thiết của ngôi trường với bạn
hs , bồi dưỡng tình cảm yêu mến của hs với mái trường .
+HS biết đối đáp theo mẫu về trường lớp của em
3/ Thái độ : GDHS biết yêu quí mái trường của mình.
B/Chuẩn bị:
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Các HĐDH :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
34’
1’
18’
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó : giáo , trường , dạy , điều
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ:
cô giáo , dạy em , rất yêu ,mái trường
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc câu :
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu.
* Luyện đọc đoạn :
- GV chỉ hs đọc từng đoạn , đọc nối tiếp các
- HS chuẩn bị SGK
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN (k,tb,y)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
- CN- nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 164