Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 30
Thứ hai ngày 7/4/2008
Tập đọc
CHUYỆN Ở LỚP
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng có vần êu , oan các từ
ngữ : đứng dậy , trêu , bôi bẩn , vuốt tóc
+ Ôn các vần uôt – uôc , tìm tiếng có vần ôn
+Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : bôi bẩn
+ Hiểu được nội dung bài :Em bé kể cho mẹ nghe nhiều chuyện không
ngoan của các bạn trong lớp . Mẹ em gạt đi . Mẹ muốn nghe kể ở lớp con đã
ngoan thế nào
+ Biết kể cho bố mẹ nghe ở lớp em đã ngoan thế nào
+ Học thuộc lòng bài thơ
- Giáo dục hs tình yêu trường lớp
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc bài “Chú công ”
-2 em(k,tb)- lớp nhận
+ Lúc mới chào đời chú công có bộ lông
xét
màu gì ?
35’ + Sau hai , ba năm đuôi chú công có màu
1
sắc ntn?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
- HS theo dõi
16 GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- Vài CN (tb,y)
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
Trêu , ngoan
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
Đứng dậy , trêu , bôi bẩn , vuốt tóc
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự kết

hợp giảng từ ( bôi bẩn )
* Luyện đọc câu
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu
* Luyện đọc đoạn
5
- GV cho hs đọc từng đoạn
10 - GV cho hs đọc nối tiếp
* Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần uôc – uôt
* Tìm tiếng trong bài có vần uôt
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GV yêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
uôt
- GV chỉ hs đọc phân tích các tiếng
3
* Tìm tiếng ngoài bài có vần uôt – uôc
- GV cho hs nêu yêu cầu
- GV đính tranh yêu cầu hs đọc từ mẫu
39’ - GV cho hs thảo luận tìm từ
10 - GV cho hs thi đua nói từ
3/ Củng cố :
- GV gọi hs đọc lại bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
*Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe chuyện gì ở lớp ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi
- GV gọi hs đọc khổ thơ 1 ,2
- GV cho hs thảo luận
- GV cho hs hỏi và trả lời
8
* Mẹ nói gì với bạn nhỏ ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi
5
- GV gọi hs đọc khổ thơ 3
7
- GV cho hs trả lời
- GV cho hs hỏi và trả lời
2/ Đọc SGK
5
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng bay ” – Hát
3/ Học thuộc lòng bài thơ
- GV yêu cầu hs đọc thuộc (xoá dần)
- GV cho hs thi đua HTL
4/ Luyện nói :

- CN – nhóm – lớp
- CN
- ...
TUẦN 30
Thứ hai ngày 7/4/2008
Tập đọc
CHUYỆN Ở LỚP
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng có vần êu , oan các từ
ngữ : đứng dậy , trêu , bôi bẩn , vuốt tóc
+ Ôn các vần uôt – uôc , tìm tiếng có vần ôn
+Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : bôi bẩn
+ Hiểu được nội dung bài :Em bé kể cho mẹ nghe nhiều chuyện không
ngoan của các bạn trong lớp . Mẹ em gạt đi . Mẹ muốn nghe kể ở lớp con đã
ngoan thế nào
+ Biết kể cho bố mẹ nghe ở lớp em đã ngoan thế nào
+ Học thuộc lòng bài thơ
- Giáo dục hs tình yêu trường lớp
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc bài “Chú công ”
+ Lúc mới chào đời chú công có bộ lông
màu gì ?
+ Sau hai , ba năm đuôi chú công có màu
sắc ntn?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
Trêu , ngoan
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Đứng dậy , trêu , bôi bẩn , vuốt tóc
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự kết
- HS chuẩn bị SGK
-2 em(k,tb)- lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 183