Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 31
Thứ hai ngày 14 /4/2008
Tập đọc
NGƯỠNG CỬA
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa , dắt
vòng , đi men
+Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ
+ Ôn các vần ăc - ăt , tìm tiếng nói được câu có vần ôn
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : ngưỡng cửa , dắt vòng , đi men
+ Hiểu được nội dung bài :Ngưỡng cửa thân quen với mọi người trong gia
đình từ lớn đến bé , ngưỡng cửa là nơi từ đó đứa trẻ bắt đầu đến trường rồi đi
xa hơn nữa
- Giáo dục hs tình yêu gia đình
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc bài “Người bạn tốt ”
-2 em(k,tb)- lớp nhận
+ Hà hỏi mượn bút ai đã giúp Hà ?
xét
+ Ai đã giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp ?
35’ III/ Giảng bài mới :
1
1/ Giới thiệu ghi đề :
GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
- HS theo dõi
16 a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
- Vài CN (tb,y)
Vòng , vội , vui , vẫn , quen
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
* Luyện đọc từ
Ngưỡng cửa , quen , dắt vòng , đi men
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự kết
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
hợp giảng từ ( ngưỡng cửa , dắt vòng , đi
men )
* Luyện đọc câu
- CN – nhóm – lớp

- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu
* Luyện đọc đoạn
- GV cho hs đọc từng đoạn
5
- GV cho hs đọc nối tiếp
10 * Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần ăc – ăt
* Tìm tiếng trong bài có vần ăt
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GV yêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
ăt
- GV chỉ hs đọc phân tích các tiếng
3
* Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ăc –
ăt
- GV cho hs nêu yêu cầu
39’ - GV đính tranh yêu cầu hs thảo luận đặt
12 câu
- GV cho hs nói câu
3/ Củng cố :
- GV gọi hs đọc lại bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
* Ai dắt em bé tập đi men theo ngưỡng
cửa ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi
- GV gọi hs đọc khổ thơ 1
12 - GV cho hs thảo luận
- GV cho hs hỏi và trả lời
5
* Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu ?
6
- GV gọi hs đọc câu hỏi
- GV gọi hs đọc khổ thơ 2,3
- GV cho hs thảo luận
- GV cho hs hỏi và trả lời
2/ Đọc SGK
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng bay ” – Hát
4
4/ Luyện nói :
“Hằng ngày từ ngưỡng cửa nhà mình em
đi những đâu ? ”

- CN
- Vài nhóm
- 2 em (g,k)- lớp

- 1 em
+ dắt
- Vài CN – Lớp
- 1 em
- HS thảo luận cặp
- C...
TUẦN 31
Thứ hai ngày 14 /4/2008
Tập đọc
NGƯỠNG CỬA
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa , dắt
vòng , đi men
+Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ
+ Ôn các vần ăc - ăt , tìm tiếng nói được câu có vần ôn
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : ngưỡng cửa , dắt vòng , đi men
+ Hiểu được nội dung bài :Ngưỡng cửa thân quen với mọi người trong gia
đình từ lớn đến bé , ngưỡng cửa là nơi từ đó đứa trẻ bắt đầu đến trường rồi đi
xa hơn nữa
- Giáo dục hs tình yêu gia đình
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs đọc bài “Người bạn tốt ”
+ Hà hỏi mượn bút ai đã giúp Hà ?
+ Ai đã giúp Cúc sửa lại dây đeo cặp ?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
GV cho xem tranh giới thiệu ghi đề
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
Vòng , vội , vui , vẫn , quen
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Ngưỡng cửa , quen , dắt vòng , đi men
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự kết
hợp giảng từ ( ngưỡng cửa , dắt vòng , đi
men )
* Luyện đọc câu
- HS chuẩn bị SGK
-2 em(k,tb)- lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 989