Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUẦN 32
Thứ hai ngày 21 /4 /2008
Tập đọc
HỒ GƯƠM
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các từ ngữ khó : khổng lồ , long
lanh , xum xuê , biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu
+ Ôn các vần ươm – ươp tìm tiếng nói câu có vần ươm – ươp
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : xum xuê , lấp ló
+ Hiểu được nội dung bài : Hồ Gươm là 1 cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội
- Giáo dục hs tình yêu cảnh đẹp của đất nước
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Hai chị em ”
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
+ Cậu em làm gì khi chị động vào con gấu
xét
bông ?
35’ + Vì sao cậu em thấy buồn khi chơi một
1
mình ?
III/ Giảng bài mới :
16 1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- HS theo dõi
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- Vài CN (tb,y)
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
Xa , xây , xum xuê
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
Khổng lồ , long lanh , xum xuê
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
không thứ tự
- CN – nhóm – lớp
- GV kết hợp giảng từ : xum xuê , lấp ló
* Luyện đọc câu
- CN(tb,y) – Nhóm
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
5
câu
- 2 em (g,k)- lớp

12

* Đọc đoạn :
- GV cho hs đọc từng đoạn và nối tiếp các
đoạn
* Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần ươm – ươp
* Tìm tiếng trong bài có vần ươm
- GV gọi hs đọc yêu cầu
3
- GVyêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
ươm
- GV chỉ hs đọc tiếng
39’ * Nói câu chứa tiếng có vần ươm – ươp
15 - GV cho hs nêu yêu cầu
- GV cho hs thảo luận nói câu
- GV cho hs nói câu
3/ Củng cố :
- GV gọi hs thi đọc bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
- GV cho hs đọc toàn bài vài lượt
* Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi 1
- GV gọi hs trả lời
* Từ trên cao nhìn xuống mặt Hồ Gươm
trông như thế nào ?
- GV cho hs đọc câu hỏi 2
- GV gọi hs đọc đoạn 1
10 - GV cho hs thảo luận
- GV gọi hs hỏi và trả lời
5
* Đọc những câu văn trong bài tả cảnh đẹp
5
trên các bức ảnh ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi 3
- GV cho hs thảo luận
- GV gọi hs nhìn ảnh SGK và đọc
4
2/ Đọc SGK
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng bay ” – Hát
3/ Luyện nói : “ Nhìn ảnh tìm câu văn tả
1’ cảnh ”
- GV gọi hs đọc yêu cầu

- 1 em
+ Gươm
- Vài CN – Lớp
- 2 em
- HS thảo luận cặp và
nêu
- CN – Lớp nhận xét
- Vài CN(k,...
TUẦN 32
Thứ hai ngày 21 /4 /2008
Tập đọc
HỒ GƯƠM
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các từ ngữ khó : khổng lồ , long
lanh , xum xuê , biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu
+ Ôn các vần ươm – ươp tìm tiếng nói câu có vần ươm – ươp
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : xum xuê , lấp ló
+ Hiểu được nội dung bài : Hồ Gươm là 1 cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội
- Giáo dục hs tình yêu cảnh đẹp của đất nước
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
5
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Hai chị em ”
+ Cậu em làm gì khi chị động vào con gấu
bông ?
+ Vì sao cậu em thấy buồn khi chơi một
mình ?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
Xa , xây , xum xuê
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Khổng lồ , long lanh , xum xuê
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ : xum xuê , lấp ló
* Luyện đọc câu
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu
- HS chuẩn bị SGK
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
- CN(tb,y) – Nhóm
- 2 em (g,k)- lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 348