Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUẦN 33
Thứ hai ngày 28 /4 /2008
Tập đọc
CÂY BÀNG
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , luyện đọc đúng các từ ngữ khó : sừng sững ,
khẳng khiu , trụi lá , chi chít – Luyện đọc câu tả , biết nghỉ hơi khi gặp dấu
câu
+ Ôn các vần oang – oac , tìm tiếng nói được câu có vần oang – oac
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : khẳng khiu , chi chít
+ Hiểu được nội dung bài : Cây bàng thân thiết với các trường học . Cây
bàng mỗi mùa có một đặc điểm .
- Giáo dục hs ý thức bảo vệ chăm sóc cây bàng
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Sau cơn mưa ”
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
+ Sau trận mưa rào mọi vật thay đổi ntn ?
xét
+ Tìm tiếng có vần ây trong bài ?
35’ III/ Giảng bài mới :
1
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
16 a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- HS theo dõi
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
- Vài CN (tb,y)
Sừng , sững , sang , sân , khiu , trụi
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
* Luyện đọc từ
Sừng sững , khẳng khiu , trụi lá , chi chít
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ : khẳng khiu , trụi lá
* Luyện đọc câu
- CN – nhóm – lớp
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu
- CN(tb,y) – Nhóm
* Đọc đoạn :

5
12

- GV cho hs đọc từng đoạn và nối tiếp các
đoạn
* Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần oang – oac
* Tìm tiếng trong bài có vần oang
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GVyêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
oang
- GV chỉ hs đọc tiếng
* Tìm tiếng ngoài bài có vần oang – oac
- GV cho hs nêu yêu cầu
- GV cho hs thảo luận tìm tiếng
- GV cho hs nói tiếng
3
* Nói câu chứa tiếng có vần oang - oac
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GV cho hs quan sat tranh và đọc câu mẫu
39’ - GV cho hs thảo luận nói câu
15 - GV cho hs nói câu
3/ Củng cố :
- GV gọi hs thi đọc bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
- GV cho hs đọc toàn bài vài lượt
* Cây bàng thay đổi ntn vào mùa mùa đông
, mùa xuân , mùa hè , mùa thu ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi 1
- GV gọi hs đọc đoạn 2
- GV cho hs thảo luận trả lời
10 - GV gọi hs trả lời
- GV cho hs hỏi và trả lời từng ý
5
* Theo em cây bàng đẹp nhất vào mùa
5
nào ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi 2
- GV cho hs tự liên hệ
2/ Đọc SGK
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
4
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng bay ...
TUẦN 33
Thứ hai ngày 28 /4 /2008
Tập đọc
CÂY BÀNG
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , luyện đọc đúng các từ ngữ khó : sừng sững ,
khẳng khiu , trụi lá , chi chít – Luyện đọc câu tả , biết nghỉ hơi khi gặp dấu
câu
+ Ôn các vần oang – oac , tìm tiếng nói được câu có vần oang – oac
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : khẳng khiu , chi chít
+ Hiểu được nội dung bài : Cây bàng thân thiết với các trường học . Cây
bàng mỗi mùa có một đặc điểm .
- Giáo dục hs ý thức bảo vệ chăm sóc cây bàng
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Sau cơn mưa ”
+ Sau trận mưa rào mọi vật thay đổi ntn ?
+ Tìm tiếng có vần ây trong bài ?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
Sừng , sững , sang , sân , khiu , trụi
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Sừng sững , khẳng khiu , trụi lá , chi chít
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ : khẳng khiu , trụi lá
* Luyện đọc câu
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
câu
* Đọc đoạn :
- HS chuẩn bị SGK
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
- CN(tb,y) – Nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 135