Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN ÂM NHẠC

Được đăng lên bởi Túc An Nguyễn Dương
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngày soạn:

Ngày dạy:
LỚP 4

Tuần 1:

BÀI 1: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÝ HIỆU GHI NHẠC
ĐÃ HỌC Ở LỚP 3
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Học sinh ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.
- Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, nhạc cụ, bảng ghi các ký hiệu nhạc.
- Học sinh: Thanh phách, sách giáo khoa, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
- Kiểm tra nhạc cụ thanh phách của
học sinh.
3. Bài mới (25’)
a. Giới thiệu bài:
Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ ôn lại
3 bài hát đã học ở lớp 3 và …
b. Nội dung:
- Giáo viên chọn 3 bài hát đã học ở lớp
3 cho học sinh ôn lại. Yêu cầu học sinh
kể tên những bài hát đã học ở lớp 3.
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh ôn
lần lượt từng bài và sửa sai cho học
sinh.
- Cho học sinh hát kết hợp một số hoạt
động như gõ đệm, vận động kết hợp
múa một số động tác.
- Cho học sinh ôn lại một số ký hiệu
ghi nhạc
? ở lớp 3 các em đã được học những ký

- Cả lớp hát

- Học sinh lắng nghe

- Quốc ca Việt Nam
- Bài ca đi học
- Cùng múa hát dưới trăng

- Học sinh nêu tên các ký hiệu và tên
nốt khuông nhạc
Khóa son:
Nốt nhạc
1


hiệu ghi nhạc nào ? Em biết những
- Hình nốt nhạc:
hình nốt nhạc nào
- Cho học sinh trả lời câu hỏi và bài tập
Bài 1:
sách giáo khoa âm nhạc:
- Giáo viên cho học sinh nhìn lên bảng
đã viết sẵn BT1, BT2 và yêu cầu học
sinh làm.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học
sinh.
Bài 2 gọi học sinh lên bảng viết
- Giáo viên nhận xét, chữa và tuyên
dương học sinh.
4. Củng cố dặn dò (4’)
- Cả lớp hát lại bài hát này 1 lần
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát
bài “Bài ca đi học”.
- Nhận xét tinh thần giờ học
- Dặn dò: Về nhà ôn lại các bài hát đã
ôn

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Tuần 2:

BÀI 2: HỌC HÁT BÀI EM YÊU HÒA BÌNH
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Học sinh hát đúng và thuộc bài: Em yêu hòa bình.
- Qua bài hát giáo dục các em lòng yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chép sẵn nội dung bài hát lên bảng, nhạc cụ (thanh phách).
- Học sinh: Thanh phách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định tổ chức (1’)
2


2. Kiểm tra bài cũ (4’)
- Gọi 3 em lên bảng hát lại 1 trong 3
bài hát đã học ở tiết trước.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
3. Bài mới (25’)
a. Giới thiệu bài:
Giờ học hôm nay cô sẽ dạy các em hát
1 bài hát nói về chủ đề hòa bình …
b. Nội dung:
- Giáo viên giới thiệu về nội dung ý
nghĩa của bài hát và giới thiệu tên tác
giả.
- Giáo viên hát mẫu cho c...
http://hoabinhvt.coo.vn
Ngày soạn: Ngày dạy:
LỚP 4
Tuần 1:
BÀI 1: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÝ HIỆU GHI NHẠC
ĐÃ HỌC Ở LỚP 3
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Học sinh ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.
- Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, nhạc cụ, bảng ghi các ký hiệu nhạc.
- Học sinh: Thanh phách, sách giáo khoa, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
- Kiểm tra nhạc cụ thanh phách của
học sinh.
3. Bài mới (25’)
a. Giới thiệu bài:
Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ ôn lại
3 bài hát đã học ở lớp 3 và …
b. Nội dung:
- Giáo viên chọn 3 bài hát đã học ở lớp
3 cho học sinh ôn lại. Yêu cầu học sinh
kể tên những bài hát đã học ở lớp 3.
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh ôn
lần lượt từng bài sửa sai cho học
sinh.
- Cho học sinh hát kết hợp một số hoạt
động như gõ đệm, vận động kết hợp
múa một số động tác.
- Cho học sinh ôn lại một s hiệu
ghi nhạc
? ở lớp 3 các em đã được học những ký
- Cả lớp hát
- Học sinh lắng nghe
- Quốc ca Việt Nam
- Bài ca đi học
- Cùng múa hát dưới trăng
- Học sinh nêu tên các hiệu tên
nốt khuông nhạc
Khóa son:
Nốt nhạc
1
GIÁO ÁN ÂM NHẠC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN ÂM NHẠC - Người đăng: Túc An Nguyễn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 10 714