Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài 33 luyện tập ankin lớp 11

Được đăng lên bởi trinhthihongnga1994
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 33: LUYỆN TẬP ANKIN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
 Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của ankin.
 So sánh cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của anken và ankin.
 Phân biệt các chất ankan, anken, ankin bằng phương pháp hóa học.
 Viết được PTHH chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken và ankin.
2. Kĩ năng

Rèn các kĩ năng:
 So sánh, tìm mối liên hệ cơ bản giữa anken và ankin để từ đó có cách nhớ hệ
thống.
Viết đồng phân, gọi tên ankin.
Viết PTHH.
Giải một số bài tập cơ bản về ankin.
3. Thái độ
 Giúp học sinh có ý thức, thái độ học tập nghiêm túc trong quá trình luyện tập, có




hứng thú với bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
 Hệ thống các câu hỏi lí thuyết và bài tập củng cố.
 Các phiếu học tập, mẫu tóm tắt bài học.
2. Học sinh
 Xem lại các bài đã học: anken, ankin và xem trước bài luyện tập.
 Chuẩn bị bài tập trang 147 SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (4’)


GV yêu cầu HS lên bảng và hoàn thành bài tập trong phiếu học tập số 1.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Viết các phương trình phản ứng sau:
1. Etilen + Br2
2. Propin + HCl (tỉ lệ mol 1:1, viết sản phẩm chính)

3. Pent-2-in + AgNO3/NH3
4. Propen + H2
5. But-1-en + AgNO3/NH3
6. Axetilen + Br2 (tỉ lệ mol 1:2)
7. Axetilen + H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to)
8. But-1-in + AgNO3/NH3



Từ bài tập khởi động, GV dẫn dắt HS đến với hoạt động 2 của bài học.

Hoạt động 2: So sánh cấu tạo và tính chất hóa học của anken và ankin, vận dụng vào bài
tập (15’)


GV yêu cầu các nhóm hoàn thành bảng so sánh cấu tạo và tính chất hóa học của



anken và ankin ở phiếu học tập số 2.
Sau đó, các nhóm cử đại diện lần lượt trình bày bài làm của nhóm theo phân công



của GV, GV nhận xét và bổ sung các nội dung còn thiếu.
GV lưu ý HS về căn cứ xác định sản phẩm chính của phản ứng cộng HX vào liên kết
bội (Quy tắc Mac-côp-nhi-côp) và yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc và vận dụng quy



tắc giải bài tập 1 trong phiếu học tập số 3.
GV lưu ý HS những điểm khác nhau về tính chất hóa học của anken và ankin là cơ sở
để phân biệt chúng và yêu cầu HS vận dụng điều này trả lời cho bài tập 2, 3 trong
phiếu học tập số 3.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hoàn chỉnh bảng so sánh bên dưới (ghi ngắn gọn):
Anken

Ankin

Công thức chung
Mạch
Đặc điểm

cacbon

cấu tạo

Đặc điểm
liên kết

Đồng phân
Tính chất hoá học
Điều chế trong PTN

Etylen:

Axetilen:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
1. Cho biết sản phẩm chính của phản ứng giữa 2-metylbut-2-en với HBr và giữa but-2-

in với HBr (tỉ lệ mol 1:2). Dựa vào quy tắc gì để xác định sản phẩm ch...
BÀI 33: LUYỆN TẬP ANKIN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của ankin.
So sánh cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của anken và ankin.
Phân biệt các chất ankan, anken, ankin bằng phương pháp hóa học.
Viết được PTHH chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken và ankin.
2. Kĩ năng
Rèn các kĩ năng:
So sánh, tìm mối liên hệ bản giữa anken ankin để từ đó cách nhớ hệ
thống.
Viết đồng phân, gọi tên ankin.
Viết PTHH.
Giải một số bài tập cơ bản về ankin.
3. Thái độ
Giúp học sinh ý thức, thái độ học tập nghiêm túc trong quá trình luyện tập,
hứng thú với bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Hệ thống các câu hỏi lí thuyết và bài tập củng cố.
Các phiếu học tập, mẫu tóm tắt bài học.
2. Học sinh
Xem lại các bài đã học: anken, ankin và xem trước bài luyện tập.
Chuẩn bị bài tập trang 147 SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (4’)
GV yêu cầu HS lên bảng và hoàn thành bài tập trong phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Viết các phương trình phản ứng sau:
1. Etilen
+ Br
2
2. Propin + HCl (tỉ lệ mol 1:1, viết sản phẩm chính)
Giáo án bài 33 luyện tập ankin lớp 11 - Trang 2
Giáo án bài 33 luyện tập ankin lớp 11 - Người đăng: trinhthihongnga1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án bài 33 luyện tập ankin lớp 11 9 10 610