Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài bài bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kính chào quý thầy cô

Chương2
:bảngtuầnhoàncácnguyêntốhóahọcvàđịnhluậttuầnho
àn

H

He

Be

Li

Na

K

BÀI 9
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

A. MỤC TIÊU

1.Kiếnthức
Giúphọcsinhhiểuđược:

Nguyêntắcsắpxếpcácnguyêntốtrongbảngtuầnhoàn.

Cấutạocủabảngtuầnhoàn: ô,chukì,nhómnguyêntố(nhómA,nhómB).

2.Kỹnăng
Từvịtrítrongbảngtuầnhoàncủanguyêntố(ô,nhóm,chukì)suyracấuhìnhelectronnguyêntửvàngượclại.

3.Tháiđộ
Tin tưởng vào khoa học, chân lí khoa học.

Tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo.

Đức tính cần cù, tỉ mỉ, chịu khó.
B. TRỌNG TÂM.
Ô nguyên tố, nhóm, chu kì.
C. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên.
Hình vẽ ô nguyên tử.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2.Họcsinh.
Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố.

D. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.
Phương pháp diễn giảng, đàm thoại, gợi mở kết hợp với sử dụng các đồ học trực quan.

E. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Kiểmtrabàicũ

Câu1:Viếtcấuhìnhelectronnguyêntửcủa:

a)
b)
c)

N (Z = 7)
F (Z = 9)
Na (Z = 11)

Xácđịnhcấuhìnhelectronlớpngoàicùngvàchobiếtcácnguyên tố trênlàkim loại hay phi kim?

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT MINH RA BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

NHÀ BÁC HỌC NGƯỜI NGA

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG NĂM
1860

Đ.I. Men-đê-lê-ép( 1834-1907)

Nộidung
I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ônguyêntố

2. Chukì

3.Nhómnguyêntố

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

H (Z = 1)
1
1s
Li (Z = 3)
2 1
1s 2s

Ztăngdần

Be(Z =4)
2 2
1s 2s

B (Z=5)
2 2 1
1s 2s 2p

Na (Z = 11)
2 2 6 1
1s 2s 2p 3s

Cócùngsốelectronlớpngo
Số Z biến đổi như thế nào?
c¸cnguyªntètrongcïng1hµngngangcãg×gièng
c¸cnguyªntètrongcïng1cộtcãg×gièngnhau?
àicùng. Cócùngsốlớpelectrontrongnguyêntử

nhau?

Ztăngdần
Cácnguyêntốcócùngsốelectronhóatrịtrongnguyêntửđượcxếpthànhmộtcột.
Cácnguyêntốcócùngsốlớpelectrontrongnguyêntửđượcxếpthànhmộthàng
Cácnguyêntốđượcxếptheochiềutăngdầncủađiệntíchhạtnhânnguyêntử

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ônguyêntố

Mỗimộtnguyêntốhoáhọcđượcxếpvàomộtôcủabảngtuầnhoànđượcgọilàônguyêntố.

Sốthứtựcủaô =Sốhiệunguyêntử.

VD:ônguyêntốcủahidro

Sốhiệunguyêntử

Nguyêntửkhốitrungbình
1
1.008

Kíhiệuhóahọc

H

Độâmđiện
2.20

Tênnguyêntố
Hiđro

1
1s

Cấuhìnhelectron

Sốoxihóa
-1,+1

SốTT ô=Sốhiệunguyêntử

KHhóahọc+tênnguyêntố
Nguyêntửkhốitrungbình
Sốhiệunguyêntử(Z)

Ônguyêntốchobiết:

Độâmđiện
Cấu hình e
Sốoxihóa

2. Chukì
Chukìlàdãycácnguyêntốmànguyêntửcủachúngcócùngsốlớpelectron,đượcxếptheochiềuđiệntíchhạtnhâ
ntăngdần.

Sốthứtựchukì=sốlớpelectron

Bảngtuầnhoàngồm7chukìđượcđánhsốtừ1đến7

+ Chukì1:g...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài bài bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo án bài bài bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 9 10 152