Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án buổi hai lớp 4

Được đăng lên bởi Chính
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án buổi hai lớp 4
Tuần 24
Ngày soạn: 2 tháng 3 năm 2014
Ngày dạy: Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT
TUẦN 24 - TIẾT 1
I, Mục tiêu:
- HS đọc đúng, lưu loát và diễn cảm bài tập đọc Cầu vồng.
Đọc đúng : cựa quậy, quần quật, vi-ô-lét, lấp lánh....
-Nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bảy sắc.
-Trả lời được các câu hỏi trong VBT.
II- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài: Hoa sen
-2 HS đọc
- Nhận xét
- Nhận xét
2, Dạy học bài mới:
2.1, Giới thiệu bài:
2.2, Hướng dẫn luyện đọc:
a, Luyện đọc:
- GV đọc mẫu
- HS nghe- 1 HS đọc
- Hướng dẫn chia đoạn.
- Chia làm 3 đoạn.
- Tổ chức cho h.s đọc đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp.
- G.s chý ý sửa đọc cho h.s
( 2- 3 lượt )
- Hướng dẫn h.s luyện đọc một số từ - H.s đọc theo nhóm 3
khó:
- Một vài nhóm đọc nối tiếp đoạn trước
lớp.
- Gọi HS đọc cá nhân
- 5-7 HS đọc cá nhân
- Hướng dẫn đọc diễn cảm
- HS thi đọc diễn cảm
2.3, Tìm hiểu bài:
- GV lần lượt nêu các câu hỏi
- HS tiếp nối trả lời
- Nhận xét
+ Câu hỏi 1: Giữa trưa hè, trên cánh + Vẽ bức tranh phong cảnh.
đồng, chàng họa sĩ vẽ gì?
+ Câu hỏi 2: Các màu lần lượt nói gì, kể + Tiếp nối trả lời
công những gì?
+ Câu hỏi 3: Tại sao các màu trong cầu + Đáp án c
vồng lại đẹp?
+ Câu hỏi 4: Câu văn diễn đạt ý đoàn kết + Các màu nắm tay nhau…đứng một
thì mạnh, chia rẽ thì yếu?
mình.
+ Câu hỏi 5: Hình ảnh cầu vồng bảy sắc + Tượng trưng cho tình bạn, cho niềm hy
tượng trưng điều gì?
vọng của ngày mai.
- Nêu nội dung câu chuyện?
+ Ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bảy sắc.
3, Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại bài
- Chuẩn bị bài sau
Vũ Thị Kim Hưng ---- Trường tiểu học Ngọc Liệp

Giáo án buổi hai lớp 4
LỊCH SỬ
ÔN TẬP
I, Mục tiêu: Giúp học sinh:
1. Kiến thức:
- Biết thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu của lịch sử nước ta từ buổi đầu
độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV) (tên sự kiện, thời gian xảy ra sự kiện).
- Kể lại một trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu
Lê.
2. Kĩ năng: rèn kĩ năng thảo luận nhóm, tìm kiếm và xử lí thông tin.
3. Thái độ: HS tự hào về truyền thống đấu tranh giành độc lập của nước ta từ buổi
đầu độc lập đến thời Hậu Lê.
II, Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập cho học sinh.
III, Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
A. Kiểm tra bài cũ: (3-5’)
- Dưới thời Hậu Lê văn học và khoa học
nước ta phát triển như thế nào?
- Nhận xét, cho điểm.
B. Dạy học bài mới:
* Giới thiệu bài (1’)
*HĐ1: Ôn lại các giai đoạn lịch sử và sự
...
Giáo án buổi hai lớp 4
Tuần 24 Ngày soạn: 2 tháng 3 năm 2014
Ngày dạy: Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014
HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT
TUẦN 24 - TIẾT 1
I, Mục tiêu:
- HS đọc đúng, lưu loát và diễn cảm bài tập đọc Cầu vồng.
Đọc đúng : cựa quậy, quần quật, vi-ô-lét, lấp lánh....
-Nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bảy sắc.
-Trả lời được các câu hỏi trong VBT.
II- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài: Hoa sen
- Nhận xét
2, Dạy học bài mới:
2.1, Giới thiệu bài:
2.2, Hướng dẫn luyện đọc:
a, Luyện đọc:
- GV đọc mẫu
- Hướng dẫn chia đoạn.
- Tổ chức cho h.s đọc đoạn trước lớp.
- G.s chý ý sửa đọc cho h.s
- Hướng dẫn h.s luyện đọc một số từ
khó:
- Gọi HS đọc cá nhân
- Hướng dẫn đọc diễn cảm
2.3, Tìm hiểu bài:
- GV lần lượt nêu các câu hỏi
+ Câu hỏi 1: Giữa trưa hè, trên cánh
đồng, chàng họa sĩ vẽ gì?
+ u hỏi 2: Các màu lần lượt nói gì, kể
công những gì?
+ Câu hỏi 3: Tại sao các màu trong cầu
vồng lại đẹp?
+ Câu hỏi 4: Câu văn diễn đạt ý đoàn kết
thì mạnh, chia rẽ thì yếu?
+ Câu hỏi 5: Hình ảnh cầu vồng bảy sắc
tượng trưng điều gì?
- Nêu nội dung câu chuyện?
3, Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại bài
- Chuẩn bị bài sau
-2 HS đọc
- Nhận xét
- HS nghe- 1 HS đọc
- Chia làm 3 đoạn.
- Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp.
( 2- 3 lượt )
- H.s đọc theo nhóm 3
- Một vài nhóm đọc nối tiếp đoạn trước
lớp.
- 5-7 HS đọc cá nhân
- HS thi đọc diễn cảm
- HS tiếp nối trả lời
- Nhận xét
+ Vẽ bức tranh phong cảnh.
+ Tiếp nối trả lời
+ Đáp án c
+ Các màu nắm tay nhau…đứng một
mình.
+ Tượng trưng cho tình bạn, cho niềm hy
vọng của ngày mai.
+ Ca ngợi vẻ đẹp của cầu vồng bảy sắc.
Vũ Thị Kim Hưng ---- Trường tiểu học Ngọc Liệp
Giáo án buổi hai lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án buổi hai lớp 4 - Người đăng: Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo án buổi hai lớp 4 9 10 986