Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Chiều

Được đăng lên bởi Và Thào
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1
Ngày soạn: 08/09/2013.

Giảng chiều: T3/10/09/2013

Tiết 6: HỌC VẦN
BÀI 2: LUYỆN ĐỌC VIẾT CÁC NÉT CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:

- HS ôn lại và nhận biết được các nét cơ bản, tên gọi các nét cơ bản: Nét
ngang, thẳng đứng nét xiên( xiên trái, xiên phải), nét móc ngược, nét móc
xuôi, nét móc hai đầu, nét cong hở phải, nét cong hở trái, nét cong kín, nét
khuyết trên, nét khuyết dưới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Bảng con, sách vở, đồ dùng học tập.
III. Ph¬ng ph¸p:

- Quan sát. giảng giải, đàm thoại, trò chơi , thực hành, luyện tập
IV .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: (1’)

Hát

2. Bài cũ: (2’)
- Kiểm tra sách vở - đồ dùng học tập
3. Bài mới: (30’)
a, Nhận biết các nét cơ bản
* GV treo bảng mẫu yêu cầu HS lên bảng chỉ và nêu tên các nét sau :
- Nét ngang (-) nằm trên đường kẻ ngang kéo dài 1 đơn vị chữ
- Nét sổ thẳng ( ) cao 1 đơn vị
- Nét xiên trái ( ) cao 1 đơn vị
- Nét xiên phải ( ) cao 1 đơn vị
- Nét móc ngược (

) cao 1 đơn vị : Bắt đầu từ dòng kẻ ngang 3 kéo gần đến dòng

kẻ ngang 1 thì lượn cong nét bút lên trên chạm đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.
-Nét móc xuôi: (

) Đặt bút từ dòng kẻ 2 lượn sang bên phải chạm dòng kẻ 3 rồi

kéo thẳng xuống chạm dòng kẻ 1 thì dừng lại .
- Nét móc 2 đầu ( ) cao 1 đơn vị chữ. Là sự phối hợp cách viết nét móc phải và
nét móc trái.
1

- Nét cong hở phải ( C ) cao 1 đơn vị chữ
- Nét cong hở trái ( az ) cao 1 đơn vị chữ
- Nét cong kín ( O ) cao 1 đơn vị chữ
- Nét khuyết trên (

) cao 2,5 đơn vị chữ, điểm đặt bút từ dòng kẻ 2 đưa nét bút

sang bên phải lượn cong lên sát dòng kẻ ngang 6 rồi kéo thẳng xuống dòng kẻ 1 thì
dừng lại.
- Nét khuyết dưới (

) cao 2,5 đơn vị chữ, điểm đặt bút ở dòng kẻ 3 kéo lượn

xuống qua 5 ô li thì lượn sang trái đưa tiếp nét bút sang phỉa về phía trên chạm đến
dòng 2 thì dừng lại.
* Học sinh tập gọi tên các nét cơ bản
-Học sinh đọc theo CN – nhóm – lớp đọc ĐT
Tiết 7:TOÁN
TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu làm quen với SGK.
- HS nhận biết những việc cần phải làm trong tiết học toán 1.
- Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1.
II. ĐỒ DÙNG

- GV: Giáo án. SGK. Bộ đồ dùng học toán.
- HS: SGK: bộ đồ dùng học toán
III. Ph¬ng ph¸p:

- Quan sát. giảng giải, đàm thoại, trò chơi , thực hành, luyện tập
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của thầy
1. Ổn định tổ chức(1’)
2. Bài mới(30’)
a. HD HS: làm quen với 1 số hoạt
động, học tập toán ở lớp 1. - Lớp 1
thường có những hoạt động nào? Sử
dụng những đồ dùng nào trong tiết học
toán?

Hoạt động của trò
- Hát đầu giờ
- Kiểm tra sĩ s...
TuÇn 1
Ngày soạn: 08/09/2013. Giảng chiều: T3/10/09/2013
Tiết 6: HỌC VẦN
BÀI 2: LUYỆN ĐỌC VIẾT CÁC NÉT CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU:
- HS ôn lại nhận biết được các nét bản, tên gọi các nét bản: Nét
ngang, thẳng đứng nét xiên( xiên trái, xiên phải), nét móc ngược, nét móc
xuôi, nét móc hai đầu, nét cong hở phải, nét cong h trái, nét cong n, nét
khuyết trên, nét khuyết dưới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- Bảng con, sách vở, đồ dùng học tập.
III. Ph¬ng ph¸p:
- Quan sát. giảng giải, đàm thoại, trò chơi , thực hành, luyện tập
IV .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (1
) Hát
2. Bài cũ: (2’)
- Kiểm tra sách vở - đồ dùng học tập
3. Bài mới: (30’)
a, Nhận biết các nét cơ bản
* GV treo bảng mẫu yêu cầu HS lên bảng chỉ và nêu tên các nét sau :
- Nét ngang (-) nằm trên đường kẻ ngang kéo dài 1 đơn vị chữ
- Nét sổ thẳng ( ) cao 1 đơn vị
- Nét xiên trái ( ) cao 1 đơn vị
- Nét xiên phải ( ) cao 1 đơn vị
- Nét móc ngược ( ) cao 1 đơn vị : Bắt đầu từ dòng kẻ ngang 3 kéo gần đến dòng
kẻ ngang 1 thì lượn cong nét bút lên trên chạm đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.
-Nét móc xuôi: ( ) Đặt bút từ dòng kẻ 2 lượn sang bên phải chạm dòng kẻ 3 rồi
kéo thẳng xuống chạm dòng kẻ 1 thì dừng lại .
- Nét móc 2 đầu ( ) cao 1 đơn vị chữ. sự phối hợp cách viết nét móc phải và
nét móc trái.
1
Giáo án Chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Chiều - Người đăng: Và Thào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Giáo án Chiều 9 10 253