Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án cho trẻ từ 3 - 4 tuổi

Được đăng lên bởi phuongthu1234567
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN
Chủ điểm: Hiện tượng tự nhiên
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Văn học (thơ): Nắng bốn mùa
Độ tuổi: 3 – 4 tuổi
Người dạy: Lê Thị Hồng Nhung
Thời gian thực hiện : 15 - 20 phút
Ngày dạy: 26 /03 /2015
Nội dung
PTNN
Thơ:
Nắng bốn
mùa

Mục đích yêu
cầu
- Trẻ nhớ tên
bài thơ “Nắng
bốn mùa”
- Trẻ nhớ tên tác
giả của bài thơ
là chú Mai Anh
Đức
- Trẻ cảm nhận
nhịp điệu của
bài thơ.
- Trẻ biết lắng
nghe cô đọc thơ
và hiểu được
nội dung bài
thơ.
- Rèn kỹ năng
nghe, kỹ năng
đọc thơ cho trẻ.
- Phát triển khả
năng ghi nhớ có
chủ định, phát
triển vốn từ cho
trẻ.
- Giáo dục trẻ
nề nếp trong giờ
học

Chuẩn bị và cách tiến hành
I/ Chuẩn bị:
- Hình ảnh minh họa bài thơ.
- Bài hát “Nắng bốn mùa”.
- Bài hát “Nắng sớm”
II/ Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú:
- Cho trẻ hát và vận động theo bài “Nắng
sớm”
- Các con ơi, nắng sớm rất dịu dàng, mát mẻ
đó là cái nắng của mùa xuân đấy, còn cái nắng
của mùa hè, mùa đông thì như thế nào. Cô mời
các con lắng nghe bài thơ “Nắng bốn mùa”
của chú Mai Anh Đức.
2. Hoạt động 2: Nội dung
a. Cô đọc thơ:
+ Cô đọc lần 1: tình cảm cử chỉ điệu bộ.
( Trẻ ngồi xung quanh cô )
- Cô vừa đọc xong bài thơ “Nắng bốn mùa” do
chú Mai Anh Đức sáng tác.
- Để bài thơ hay hơn nữa cô mời các con cùng
hướng lên màn hình để nghe cô đọc thêm lần
nữa nhé.
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp hình ảnh minh họa.
- Cô vừa đọc xong bài thơ gì? (Nắng bốn mùa)
- Bài thơ do ai sáng tác? (Mai Anh Đức)
- Các con à, bài thơ nắng bốn mùa nói về
những tia nắng của bốn mùa trong năm: mùa
xuân mát mẻ, mùa hè nắng nóng, mùa thu
vàng hoe, mùa đông không có nắng đấy

b.Trích dẫn – đàm thoại:
Dịu dàng và nhẹ nhàng
Vẫn là chị nắng xuân
- Mùa xuân ánh nắng như thế nào các con?
(dịu dàng, nhẹ nhàng)
- Hung hăng, giận giữ là ánh nắng của mùa
nào? (mùa hè)
- Mùa hè, ánh nắng rất là chói chang, nóng
nực vì vậy khi đi ngoài đường các con phải
làm gì? (nhớ đội mũ, đội nón để đảm bảo sức
khỏe của mình nhé.)
Hung hăng, hay giận giữ
Là ánh nắng mùa hè
- Vậy nắng của mùa thu như thế nào? (vàng
hoe)
Vàng hoe như muốn khóc
Chẳng ai khác nắng thu
- Còn mùa nào nữa các con? (mùa đông)
- Vậy cái nắng của mùa đông như thế nào?
(không có nắng)
- Câu thơ nào nói lên điều đó?
Mùa đông khóc hu hu
Bởi vì không có nắng
- Các con à, mùa đông bầu trời âm u, không có
nắng trời lạnh cho nên các con nhớ mang áo
quần ấm để giữ ấm cho cơ thể nhé
Từ khó:
- Dịu dàng, nhẹ nhàng, hung hăng, hu hu
- Để cảm nhận thêm đặc điểm của bốn mùa, cô
mời các con cùng tham gia trò chơi “Bốn
mùa”
- Cách chơi: Cô nói mùa nào t...
GIÁO ÁN
Chủ điểm: Hiện tượng tự nhiên
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Văn học (thơ): Nắng bốn mùa
Độ tuổi: 3 – 4 tuổi
Người dạy: Lê Thị Hồng Nhung
Thời gian thực hiện : 15 - 20 phút
Ngày dạy: 26 /03 /2015
Nội dung Mục đích yêu
cầu
Chuẩn bị và cách tiến hành
PTNN
Thơ:
Nắng bốn
mùa
- Trẻ nhớ tên
bài thơ “Nắng
bốn mùa”
- Trẻ nhớ tên tác
giả của i thơ
chú Mai Anh
Đức
- Trẻ cảm nhận
nhịp điệu của
bài thơ.
- Trẻ biết lắng
nghe đọc thơ
hiểu được
nội dung bài
thơ.
- Rèn kỹ ng
nghe, kỹ năng
đọc thơ cho trẻ.
- Phát triển khả
năng ghi nhớ có
chủ định, phát
triển vốn t cho
trẻ.
- Giáo dục trẻ
nề nếp trong giờ
học
I/ Chuẩn bị:
- Hình ảnh minh họa bài thơ.
- Bài hát “Nắng bốn mùa”.
- Bài hát “Nắng sớm”
II/ Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú:
- Cho trẻ hát vận động theo bài “Nắng
sớm”
- Các con ơi, nắng sớm rất dịu dàng, mát mẻ
đó cái nắng của mùa xuân đấy, còn cái nắng
của mùa hè, mùa đông thì như thế nào. Cô mời
các con lắng nghe bài thơ “Nắng bốn mùa”
của chú Mai Anh Đức.
2. Hoạt động 2: Nội dung
a. Cô đọc thơ:
+ Cô đọc lần 1: tình cảm cử chỉ điệu bộ.
( Trẻ ngồi xung quanh cô )
- Cô vừa đọc xong bài thơ “Nắng bốn mùa” do
chú Mai Anh Đức sáng tác.
- Để bài thơ hay hơn nữa mời các con cùng
hướng lên màn hình đ nghe đọc thêm lần
nữa nhé.
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp hình ảnh minh họa.
- Cô vừa đọc xong bài thơ gì? (Nắng bốn mùa)
- Bài thơ do ai sáng tác? (Mai Anh Đức)
- Các con à, i thơ nắng bốn mùa nói về
những tia nắng của bốn mùa trong năm: mùa
xuân mát mẻ, mùa nắng nóng, mùa thu
vàng hoe, mùa đông không có nắng đấy
Giáo án cho trẻ từ 3 - 4 tuổi - Trang 2
Giáo án cho trẻ từ 3 - 4 tuổi - Người đăng: phuongthu1234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án cho trẻ từ 3 - 4 tuổi 9 10 591