Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án CN lớp 9

Được đăng lên bởi Không Tồn Tại
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
fewfdsg
Ngày soạn : 08 / 08 / 2010
Ngày giảng: 10 / 08 / 2010

Tiết 1

Bài 1 : giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
I./ Mục tiêu:
* Kiến thức: Biết được vai trò, vị trí, đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả
trong đời sống kinh tế và sản xuất.
* Kỹ năng: Nắm được đặc điểm và yêu cầu, triển vọng phát triển của nghề.
* Thái độ: Yêu thích nghề trồng cây ăn quả.
II./ Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
Bảng số liệu phát triển của nghề trồng cây ăn quả ở địa phương.
2. Học sinh:
SGK đồ dùng học tập. Kiến thức liên quan
iii./tiến trình dạy - học.
1. ổn định ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : Không
3.Bài mới :
Hoạt động của gv- hs

[Type text]

Nội dung

fewfdsg
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, nhiệm
vụ của nghề trồng cây ăn quả.
- Em hãy kể tên một số giống cây ăn
quả có giá trị ở nước ta mà em biết?
- Hãy quan sát H1/SGK
- Cho lớp HĐ nhóm từng bàn để trả lời
vai trò và vị trí của nghề trồng cây ăn
quả trong cuộc sống và sản xuất?
- Hãy liên hệ tại gia đình em trồng cây
ăn quả có vai trò như thế nào?
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm và
yêu cầu của nghề.
- Cho học sinh đọc thông tin phần II
trong SGK.
- Đối tượng lao động của nghề là gì?
- Hãy kể tên các công việc lao động của
nghề?
- Hãy nêu tên các dụng cụ dùng cho
nghề trồng cây ăn quả?
- Nghề trồng cây ăn quả có điều kiện
lao động như thế nào?
GV tổng hợp các ý kiến và kết luận
- Quan sát H2 và cho biết sản phẩm của
nghề là những loại quả nào?
- Nghề trồng cây ăn quả có những yêu
cầu gì?
- Tại sao phải có những yêu cầu như
vậy?
- Trong những yêu cầu đó thì yêu cầu
nào là quan trọng nhất?
GV nhấn mạnh yêu càu về tri thức và
phải yêu nghề
Hoạt động 3: Tìm hiểu triển vọng phát
triển của nghề:
[Type text]

I. Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả:
- Cung cấp cho người tiêu dùng.
- Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ
hộp, nước giải khát.
- Cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu.
II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề:
1. Đặc điểm của nghề:
- Đối tượng lao động: Là các loại cây ăn quả lâu
năm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao.
- Nội dung lao động: Bao gồm các công việc Nhân
giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch,
bảo quản, chế biến.
- Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng,
bình tưới …
- Điều kiện lao động:
+ Làm việc thường xuyên ngoài trời.
+ Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.
+ Tư thế làm việc luôn thay đổi.
- Sản phẩm: Các loại quả.
2. Yêu cầu của nghề đối với người lao động.
- Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kỹ
thuật nông nghiệp, am hiểu thực tiễn sản xuất. Có
kỹ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn...
fewfdsg
Ngày soạn : 08 / 08 / 2010
Ngày giảng: 10 / 08 / 2010
Tiết 1
Bài 1 : giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
I./ Mục tiêu:
* Kiến thức: Biết được vai trò, vị trí, đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả
trong đời sống kinh tế và sản xuất.
* Kỹ năng: Nắm được đặc điểm và yêu cầu, triển vọng phát triển của nghề.
* Thái độ: Yêu thích nghề trồng cây ăn quả.
II./ Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
Bảng số liệu phát triển của nghề trồng cây ăn quả ở địa phương.
2. Học sinh:
SGK đồ dùng học tập. Kiến thức liên quan
iii./tiến trình dạy - học.
1. ổn định ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : Không
3.Bài mới :
Hoạt động của gv- hs Nội dung
[Type text]
Giáo án CN lớp 9 - Trang 2
Giáo án CN lớp 9 - Người đăng: Không Tồn Tại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án CN lớp 9 9 10 184