Ktl-icon-tai-lieu

giáo án công nghệ 10 bài 17

Được đăng lên bởi zombie2301
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 17:PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY
TRỒNG

SVTH:Nguyễn Trần Duy
MSSV : 13132132
GVHD:Nguyễn Thanh Bình

I. Khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
II. Nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
III. Biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây
trồng

I. Khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí .

I. Khái niệm về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

II. Nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
o
o
o
o

Trồng cây khỏe .
Bảo tồn thiên địch .
Phát hiện sâu bệnh kịp thời .
Nông dân trở thành chuyên gia : nắm được kiến thức vận dụng được vào thực tiễn sản xuất mà còn
có khả năng phổ biến cho người khác áp dụng .

III. Biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
1. Biện pháp kĩ thuật :

o
o
o
o

Là một trong những biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất .
Cụ thể như là cày bừa, tiêu hủy tàn dư cây trồng, tưới tiêu, luân canh ...
Ưu điểm : đơn giản , dễ thực hiện ...
Nhược điểm : ít có tác dụng khi sâu bênh nhiều .

2 . Biện pháp sinh học

o

Là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn, làm giảm thiệt hại do sâu,
bệnh gâyra .

o

Ưu điểm : ít tốn kém, không gây ô nhiêm môi trường, an toan cho cây ít gây tinh kháng thuốc
cho sâuhại .

o

Hạn chế: hiệu quả chậm, khó kiểm soát .

Đây là biện pháp tiên tiến nhất .

2 . Biện pháp sinh học

3. Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

o
o
o
o

Sử dụng giống cây trồng mang gen chống chịu hoặc hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của dịch hại .
VD : Giống lúa 203 kháng đạo ôn, rầy nâu, giống lúa OM4498 kháng rầy nâu …
Ưu điểm : không gây ô nhiễm môi trường và giảm được dịch hại .
Hạn chế : mỗi loại giống chỉ kháng được một loại sâu, bênh, khó thực hiện .

4. Biện pháp hóa học :

o

Là biện pháp sử dụng thuốc hóa học để trừ dịch hại cây trồng .

o

Ưu điểm : hiệu quảnhanh .

o

Hạn chế : gây ô nhiễm môi trường, gây độc cho cây trồng và con người, tạo ra những dong sâu
bênh kháng thuốc .

4. Biện pháp hóa học :

5. Biện pháp cơ giới, vật lí :

o

Bật ánh sang , mùi vị , bắt bằng vợt , bằng tay …

o

Ưu điểm : không gây ô nhiễm môi trường, đơn giản , dễ làm , ít tốn kém …

o

Hạn chế: tốn công , hiệu quả thấp …

6. Biện pháp điều hòa :

 Là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhất định nhằm giữ cân bằng sinh thái .
 Ưu điểm : giữ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái .
 Hạn chế : khó thực hiện.

...
SVTH:Nguyễn Trần Duy
MSSV : 13132132
GVHD:Nguyễn Thanh Bình
Bài 17:PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI CÂY
TRỒNG
giáo án công nghệ 10 bài 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án công nghệ 10 bài 17 - Người đăng: zombie2301
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
giáo án công nghệ 10 bài 17 9 10 359