Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ 6

Được đăng lên bởi luuhoaphuhai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Thuận Tiến

Tuần: 31
Tiết PPCT:60

Công nghệ 6

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Ôn tập chương III: Nấu ăn (TT)

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được các mục tiêu dưới đây:
1.Kiến thức : Hệ thống, củng cố lại kiến thưc của chương III về quy trình tổ chức bữa ăn hợp
lí
2.Kĩ năng: Tóm tắt được kiến thức dưới dạng sơ đồ graph
3.Thái độ : Có ý thức tự giác ôn tập
II.Chuẩn bị
-GV: Câu hỏi gợi mở
-Phương pháp –kĩ thuật :Trực quan ,vấn đáp tìm tòi ,thực hành ,thảo luận nhóm ,động não
,kt đặt và trả lời câu hỏi ,kt trình bày một phút
-HS: Kiến thức liên quan
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp kiểm tra trong giờ)
3. Bài mới
*Đặt vấn đề
* Nội dung dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hệ
I. Hệ thống kiến thức
thống lại một số kiến
Câu 1: Tổ chức bữa ăn hợp lý cần
thức
- Hs nghe câu hỏi, có đáp ứng:
- Gv nêu câu hỏi cho thể thảo luận và trả + Đ ảm bảo cung cấp đầy đủ cho cơ
hs trả lời
lời, các hs khác nhận thể năng lượng và các chất dinh
xét.
dưỡng
- Gv kết luận, bổ sung
+ Bố trí các bữa ăn trong ngày hợp lý
để đảm bảo tốt cho sức khoẻ.
+ Câu 1: Nêu những
+ Bữa ăn phải đáp ứng được nhu cầu
yếu tố cần thiết để tổ - Hs trả lời
của từng thành viên trong gia đình,
chức bữa ăn hợp lý?
phù hợp điều kiện tài chính, ngon,
bổ, không tốn kém hay lãng phí.
Câu 2: Tổ chức bữa ăn cần theo quy
trình 4 bước:
+ Xây dựng thực đơn: Cần chú ý đến
số lượng và chất lượng món ăn phải
pù hợp với tính chất bữa ăn; thực đơn
phải có đủ các loại món ăn chính theo
+ Câu 2: Tổ chức bữa
cơ cấu bữa ăn; thực đơn phải đảm
ăn được thực hiện theo - Hs thảo luận và trả bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của
GV: Đinh Thị Thanh

1

Năm học 2013-2014

Trường THCS Thuận Tiến

Công nghệ 6

quy trình nào? Cần chú lời
ý điều gì trong mỗi
bước đó?

Hoạt động 2: Hướng
dẫn ôn tập chuẩn bị
cho kiểm tra học kì
- Gv cho học sinh chép
câu hỏi ôn tập
- yêu cầu hs lập đề
cương ôn tập cho phần
câu hỏi đã đưa ra

bữa ăn và hiệu quả kinh tế.
+ Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn:
cần chọn thực phẩm tươi ngon, và số
lượng thực phẩm đủ dùng
+ Chế biến món ăn: Cần đảm bảo
đúng quy trình kĩ thuật và yêu cầu
của mỗi công việc như sơ chế thực
phẩm, chế biến món ăn, trình bày
món ăn
+ Bày bàn và thu dọn sau khi ăn: :
cần chuẩn bị dụng cụ chu đáo, đầy
đủ, bày bàn ăn lich sự đẹp mắt, thái
độ phục vụ cởi mở, chu đáo, lịch sự,
dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.
II. Ôn tập về nhà
1. Thế nào là bữa ăn hợp lý? Để tổ
chức một bữa ăn hợp lý cấn tuân
theo những nguyên tắc nào?
2. ...
Trường THCS Thuận Tiến Công nghệ 6
Tuần: 31 Ngày soạn:
Tiết PPCT:60 Ngày dạy:
Ôn tập chương III: Nấu ăn (TT)
I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được các mục tiêu dưới đây:
1.Kiến thức : Hệ thống, củng cố lại kiến thưc của chương III về quy trình tổ chức bữa ăn hợp
2.Kĩ năng: Tóm tắt được kiến thức dưới dạng sơ đồ graph
3.Thái độ : Có ý thức tự giác ôn tập
II.Chuẩn bị
-GV: Câu hỏi gợi mở
-Phương pháp –kĩ thuật :Trực quan ,vấn đáp tìm tòi ,thực hành ,thảo luận nhóm ,động não
,kt đặt và trả lời câu hỏi ,kt trình bày một phút
-HS: Kiến thức liên quan
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (kết hợp kiểm tra trong giờ)
3. Bài mới
*Đặt vấn đề
* Nội dung dạy học
Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung
Hoạt động 1: Hệ
thống lại một số kiến
thức
- Gv u câu hỏi cho
hs trả lời
- Gv kết luận, bổ sung
+ Câu 1: Nêu những
yếu tố cần thiết để tổ
chức bữa ăn hợp lý?
+ Câu 2: Tổ chức bữa
ăn được thực hiện theo
- Hs nghe câu hỏi,
thể thảo luận trả
lời, c hs khác nhận
xét.
- Hs trả lời
- Hs thảo luận trả
I. Hệ thống kiến thức
Câu 1: Tổ chức bữa ăn hợp cần
đáp ứng:
+ Đ ảm bảo cung cấp đầy đủ cho
thể năng ợng các chất dinh
dưỡng
+ Bố trí các bữa ăn trong ngày hợp
để đảm bảo tốt cho sức khoẻ.
+ Bữa ăn phải đáp ứng được nhu cầu
của từng thành viên trong gia đình,
phù hợp điều kiện tài chính, ngon,
bổ, không tốn kém hay lãng phí.
Câu 2: Tổ chức bữa ăn cần theo quy
trình 4 bước:
+y dựng thực đơn: Cần chú ý đến
số lượng chất lượng món ăn phải
pù hợp với tính chất bữa ăn; thực đơn
phải có đủ các loại món ăn chính theo
cấu bữa ăn; thực đơn phải đảm
bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của
GV: Đinh Thị Thanh Năm học 2013-2014
1
Giáo án công nghệ 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án công nghệ 6 - Người đăng: luuhoaphuhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án công nghệ 6 9 10 32