Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ 7

Được đăng lên bởi Tran Xuan Duc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án môn: Công nghệ 7

Năm học 2013 - 2014

Ngày soạn: 25/10/2013

Ngày dạy: 28/10/2013

TIẾT 9, BÀI 12
SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được tác hại của sâu bệnh.
- Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây.
- Biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hoại.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
Có ý thức chăm sóc bảo vệ cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu bệnh.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
Đọc SGK, tài liệu tham khảo, Tranh hình 18,19 SGK.
2. Học sinh:
Xem trước bài 12.
III. PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan, hỏi đáp tìm tòi, trao đổi nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tố chức lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?
- Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt?
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: (1’)
Bài này cung cấp cho các em một số khái niệm cơ bản nhất về sâu, bệnh hại cây
trồng. Sau khi học xong bài này các em sẽ thấy được tác hại của sâu bệnh, hiểu được khái
niệm về côn trùng và bệnh cây, biết được các triệu chứng thường gặp khi cây bị sâu, bệnh
phá hoại.
b. Vào bài mới:

Trần Xuân Đức

30

Trường THCS Phú Mỹ

Giáo án môn: Công nghệ 7
Hoạt động của giáo viên

Năm học 2013 - 2014
Hoạt động của học sinh

Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác hại của sâu, bệnh (6’)
- Yêu cầu HS đọc kỹ SGK. Dựa
vào các thông tin trong sách và
kiến thức thực tế để trả lời các câu
hỏi.
- HS nghiên cứu SGK
- Sâu bệnh có ảnh hưởng như thế
nào đến đời sống của cây trồng?
- Nhận xét và kết luận
- HS trả lời câu hỏi

I. Tác hại của sâu,
bệnh
- Sâu, bệnh có ảnh
hưởng xấu đối với sinh
trưởng, phát triển của
cây, cây trồng bị biến
dạng, chậm phát triển,
màu sắc thay đổi.
- Khi sâu, bệnh phá hại
năng suất cây trồng
giảm mạnh.
- Khi sâu, bệnh phá hại
chất lượng nông sản
giảm.

* Hoạt động 2: Khái niệm về côn trùng và bệnh cây (20’)
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu
SGK và vận dụng kiến thức đã học
trả lời các câu hỏi.
- Trong vòng đời, côn trùng phải
trải qua các giai đoạn sinh trưởng,
phát triển nào?
- Biến thái của côn trùng là gì?
- Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ
và so sánh giữa hai kiểu biến thái
để tìm ra sự khác nhau giữa biến
thái hoàn và biến thái không hoàn
toàn.

Trần Xuân Đức

- HS nhớ lại kiễn thức đã học II. Khái niệm về côn
để trả lời câu hỏi
trùng và bệnh cây
1. Khái niệm về côn
trùng
- HS trả lời
- Côn trùng là lớp động
vật thuộc ngành động
- HS trả lời
vật chân khớp.
- Khoảng thời gian từ
- HS so s...
Giáo án môn: Công nghệ 7 Năm học 2013 - 2014
Ngày soạn: 25/10/2013 Ngày dạy: 28/10/2013
TIẾT 9, BÀI 12
SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được tác hại của sâu bệnh.
- Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây.
- Biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hoại.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ:
Có 5 th6c chăm sóc bảo vệ cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu bệnh.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
Đọc SGK, tài liệu tham khảo, Tranh hình 18,19 SGK.
2. Học sinh:
Xem trước bài 12.
III. PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan, hỏi đáp tìm tòi, trao đổi nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tố chức lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?
- Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt?
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: (1’)
Bài này cung cấp cho c em một số khái niệm bản nhất về sâu, bệnh hi cây
trồng. Sau khi học xong bài này các em sẽ thấy được tác hi của sâu bệnh, hiểu được khái
niệm về côn trùng và bệnh cây, biết được các triệu ch6ng thường gặp khi cây bị sâu, bệnh
phá hoại.
b. Vào bài mới:
Trần Xuân Đức 30 Trường THCS Phú Mỹ
Giáo án công nghệ 7 - Trang 2
Giáo án công nghệ 7 - Người đăng: Tran Xuan Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án công nghệ 7 9 10 506