Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án đại số 7 HKI

Được đăng lên bởi lahuuphuc
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường : PTDTBT.THCS Chiềng Khay
Ngày soạn: 17/08/2013
Ngày dạy: 19/08/2013 Dạy lớp: 7C
Ngày dạy: 20/08/2013 Dạy lớp: 7D
Chương I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Tiết 1: § 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
1. MỤC TIÊU:
a) Về kiến thức.
a
- Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b với

a, b  Z , b  0 .

b) Về kĩ năng.
- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số
bằng nhau. Biết so sánh hai số hữu tỉ.
c) Về thái độ.
- Chăm chỉ, có hứng thú say mê học tập.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
a) Chuẩn bị của giáo viên: Soạn giáo án, bảng phụ.
b) Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài, ôn tập lại các kiến thức cũ.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
a) Kiểm tra bài cũ: (kiểm tra sự chuẩn bị của HS)
b) Dạy nội dung bài mới.
* Đặt vấn đề: (1’) Ở lớp 6 chúng ta đã được học tập hợp số tự nhiên, số nguyên;

N Z( mở rộng hơn tập N là tập Z. Vậy tập số nào được mở rộng hơn hai tập số trên
Ta vào bài học hôm nay.
Hoạt động 1: Số hữu tỉ. (11’)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
G Gọi HS lấy VD về các số TN, số nguyên, 1. Số hữu tỉ:
3
hỗn số.
2
H Lần lượt lấy ví dụ
* Ví dụ: Cho các số: 2; -0,5; 0; 5
G Gọi HS viết các số vừa lấy dưới dạng Ta có thể viết:
phân số.
2 4 6
2     ...
H Đứng tại chỗ thực hiện.
1 2 3
1 1 2


 ...
2 2 4
0 0 0
0  
 ...
1 2 3
3 13 13 26
2  

 ...
5 5
5 10

0, 5 

?
H
?

Các số vừa viết có dạng nào.
2

3
5 đều là số hữu tỉ.

Các số 2; -0,5; 0;
Thế nào là số hữu tỉ.
Giới thiệu tập số hữu tỉ

2

3
5 đều

Như vậy, các số 2; -0,5; 0;
là số hữu tỉ
* Khái niệm: (Sgk/5).
G Y/c HS đọc và nghiên cứu yêu cầu bài ?1. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu
là Q
H HĐ cá nhân.
?1:
H Trả lời.

1

Trường : PTDTBT.THCS Chiềng Khay
G
H

Gọi 1 HS lên bảng làm BT.
1 HS lên bảng, các HS khác làm vào vở

G Yêu cầu HS làm ?2.
H Thực hiện dưới sự HD của GV
G

Yêu cầu h/s làm bài tập 1 (Sgk /7).

H

1 HS lên bảng làm BT, các HS khác làm
BT vào vở theo HD của GV

G

Cho HS quan sát hình vẽ. Chốt lại mối
quan hệ N  Z  Q.

6
 125
Vì: 0,6 = 10 ; -1,25 = 100 ;
1
4
1 3 = 3 đều được viết dưới dạng

phân số.
?2:
a
Với a Z nên a= 1  a Q.

* Bài 1(Sgk/7).
-3  N;
-3  Z;
 2
3  Z;

 2
3  Q;

-3  Q
N

Q

Z 

Z

Q

N

Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. (12’)
G Gọi 1 HS lên bảng thực hiện ?3.
2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục
H 1 HS lên bảng, các HS khác thực hiện
số.
vào vở.
?3:
G

Tương tự như đối với số nguyên. Ta có
thể biểu diễn mọi SHT trên trục số.
H Ghi nhận kiến thức
* Ví dụ 1 (Sgk/5).
G Yêu cầu đọc ví dụ 1 ...
Trường : PTDTBT.THCS Chiềng Khay
Ngày soạn: 17/08/2013 Ngày dạy: 19/08/2013 Dạy lớp: 7C
Ngày dạy: 20/08/2013 Dạy lớp: 7D
Chương I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Tiết 1: § 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
1. MỤC TIÊU:
a) Về kiến thức.
- Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
b
a
với
0,, bZba
.
b) Về kĩ năng.
- Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số
bằng nhau. Biết so sánh hai số hữu tỉ.
c) Về thái độ.
- Chăm chỉ, có hứng thú say mê học tập.
2. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
a) Chuẩn bị của giáo viên: Soạn giáo án, bảng phụ.
b) Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước bài, ôn tập lại các kiến thức cũ.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
a) Kiểm tra bài cũ: (kiểm tra sự chuẩn bị của HS)
b) Dạy nội dung bài mới.
* Đặt vấn đề: (1’) lớp 6 chúng ta đã được học tập hợp số tự nhiên, số nguyên;
N
Z( mở rộng hơn tập N tập Z. Vậy tập số nào được mở rộng hơn hai tập số trên
Ta vào bài học hôm nay.
Hoạt động 1: Số hữu tỉ. (11’)
Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng
G
H
G
H
?
H
?
H
G
H
Gọi HS lấy VD về các số TN, số nguyên,
hỗn số.
Lần lượt lấy ví dụ
Gọi HS viết các số vừa lấy dưới dạng
phân số.
Đứng tại chỗ thực hiện.
Các số vừa viết có dạng nào.
Các số 2; -0,5; 0;
3
2
5
đều là số hữu tỉ.
Thế nào là số hữu tỉ.
Giới thiệu tập số hữu tỉ
Trả lời.
Y/c HS đọc và nghiên cứu yêu cầu bài ?1.
HĐ cá nhân.
1. Số hữu tỉ:
* Ví dụ: Cho các số: 2; -0,5; 0;
3
2
5
Ta có thể viết:
2 4 6
2 ...
1 2 3
1 1 2
0,5 ...
2 2 4
0 0 0
0 ...
1 2 3
3 13 13 26
2 ...
5 5 5 10
Như vậy, các số 2; -0,5; 0;
3
2
5
đều
là số hữu tỉ
* Khái niệm: (Sgk/5).
Tập hợp các số hữu tỉ được hiệu
là Q
?1:
1
Giáo án đại số 7 HKI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án đại số 7 HKI - Người đăng: lahuuphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo án đại số 7 HKI 9 10 776