Ktl-icon-tai-lieu

giáo án đạo đức lớp 1

Được đăng lên bởi Yến Rừng
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gián án môn đạo đức lớp 1B

Giáo viên: Cầm Tuấn Anh
TUẦN 1

Ngày soạn: 3/9/2016

Ngày giảng: thứ hai, 7/9/2016

Tiết 1 – Bài 1:
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1)
A - MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học
- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.
- Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp.
- Biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học tập và học tập tốt. Biết tự
giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn
* Nhận thức được bài học.
* KNS: Rèn cho HS một số kĩ năng như : Tự giới thiệu về bản thân; kĩ năng thể
hiện sự tự tin trước đông người; kĩ năng lắng nghe tích cực; kĩ năng trình bày
suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường lớp, thầy giáo/ cô giáo, bạn
bè,...
B - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

1. Giáo viên: SGK, giáo án, các điều về quyền trẻ em. Một vài tranh hoặc
ảnh về gia đình, giấy, bút... bài hát “Cả nhà thương nhau”.
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập, bài hát “Cả nhà thương nhau”.
C - PHƯƠNG PHÁP:
- Trực quan, thảo luận, trò chơi, đàm thoại, động não.
D - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
I. Ổn định tổ chức: (1’)

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Lớp hát

II. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị dùng sách vở học - Học sinh đặt đồ dùng lên bàn
tập của học sinh.
- Nhận xét chung.
III. Dạy bài mới : (30’)
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ HỘC

1

Gián án môn đạo đức lớp 1B

Giáo viên: Cầm Tuấn Anh

1. Giới thiệu bài:
Năm học 2016 - 2016 các con đã là học
sinh lớp 1 rồi. Vậy khi bước vào là học
sinh lớp 1 các con sẽ thấy tự hào như thế
nào? Cô cùng các con học bài hôm nay.
- GV ghi đầu bài “ Em là học sinh lớp - Học sinh nhắc lại đầu bài
Một”
2. Giảng nội dung bài:
*Hoạt động 1: Trò chơi - Bài tập 1 (Vòng
tròn giới thiệu tên)
- Mục tiêu: Giúp học sinh biết giới thiệu
tên, tuổi của mình và nhớ tên của các bạn
trong lớp. Biết trẻ em có quyền có họ, tên
- Cách chơi:
- Cho HS đứng thành vòng tròn.

- Học sinh đứng thành vòng tròn,
- Cho HS điểm danh từ 1 đến hết. Đầu mỗi vòng từ 6 - 7 em. Từng em giới
tiên ban thứ nhất giới thiệu tên và tuổi của thiệu tên, tuổi của mình cho các bạn
mình. Sau đó bạn thứ hai giới thiệu tên và nghe.
tuổi của bạn thứ nhất và giới thiệu tên
mình. Đến bạn thứ ba lại giới thiệu tên,
tuổi bạn thứ nhất, bạn thứ hai và tên, tuổi
của mình, cứ như vậy cho tới khi tất cả
các bạn trong vòng tròn đều được giới
thiệu tên và tuổi của của mình.
* Cho HS thảo luận:

- Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

? Trò chơi giúp em điều gì?

- Qua trò chơi này giúp em biết được
...
Gián án môn đạo đức lớp 1B Giáo viên: Cầm Tuấn Anh
TUẦN 1
Ngày soạn: 3/9/2016 Ngày giảng: thứ hai, 7/9/2016
Tiết 1 – Bài 1:
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1)
A - MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học
- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.
- Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp.
- Biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học tập và học tập tốt. Biết tự
giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn
* Nhận thức được bài học.
* KNS: Rèn cho HS một số kĩ năng như : Tự giới thiệu về bản thân; kĩ năng thể
hiện sự tự tin trước đông người; năng lắng nghe tích cực; năng trình bày
suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường lớp, thầy giáo/ cô giáo, bạn
bè,...
B - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Giáo viên: SGK, giáo án, các điều về quyền trẻ em. Một vài tranh hoặc
ảnh về gia đình, giấy, bút... bài hát “Cả nhà thương nhau”.
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập, bài hát “Cả nhà thương nhau”.
C - PHƯƠNG PHÁP:
- Trực quan, thảo luận, trò chơi, đàm thoại, động não.
D - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
I. Ổn định tổ chức: (1’)
II . Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị dùng sách v học
tập của học sinh.
- Nhận xét chung.
III. Dạy bài mới : (30’)
- Lớp hát
- Học sinh đặt đồ dùng lên bàn
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ HỘC
1
giáo án đạo đức lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án đạo đức lớp 1 - Người đăng: Yến Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
giáo án đạo đức lớp 1 9 10 285