Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy lái xe ghép xe vào nơi đỗ

Được đăng lên bởi duandanang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3546 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Giáo án số: 11.7

Thời gian thực hiện: 45 phút
Bài học trước: Tập lái xe qua đường vòng quanh co
Thực hiện từ ngày ..................... đến ngày ....................
TÊN BÀI: TẬP GHÉP XE VÀO NƠI ĐỖ

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản của kỹ thuật lái xe vào việc hiểu được phương
pháp ghép xe vào nơi đỗ có kích thước hạn chế.
- Củng cố kỹ năng quan sát, phán đoán, ước lượng cự ly khi ghép xe vào nơi đỗ
- Có ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo lái xe an toàn
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo án, đề cương bài giảng;
- Xe tập lái hạng B2 đủ tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Bãi tập có đủ kích thước, đúng tiêu chuẩn;
- Bảng, phấn, projector, tài liệu phát tay.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Dạy học trong bãi tập lái hạng B2 có đủ điều kiện học tập theo quy định
Dạy theo nhóm học viên được biên chế theo xe
- Hướng dẫn ban đầu
: theo tổ;
- Hướng dẫn thường xuyên: theo tổ;
- Hướng dẫn kết thúc
: theo tổ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 1 ph
- Kiểm tra sĩ số;
- Kiểm tra các điều kiện phục vụ cho bài học.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
T
THỜI
HOẠT
ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
T
GIAN
GIÁO VIÊN
CỦA HỌC SINH
1 Dẫn nhập
3 ph
Nêu tầm quan trọng của bài học Thuyết trình, kết hợp Lắng nghe
ghép xe vào nơi đỗ có kích trình chiếu
thước hạn chế ứng dụng vào
thực tế khi tham gia giao thông
2 Hướng dẫn ban đầu
41 phút
1. Kích thước xe và hình mẫu Thuyết trình có minh Lắng nghe, quan
2 ph
a. Kích thước xe
hoạ (projector)
sát
b. Kích thước hình mẫu
2. Phương pháp ghép xe vào
Thuyết trình có minh Lắng nghe, quan
9 ph
nơi đỗ
hoạ (projector)
sát
a. Tiến xe vào khu vực khống
chế.
b. Lùi xe vào nơi đỗ.
c. Tiến xe ra khỏi nơi đỗ.
1

3. Những sai phạm thường
gặp, nguyên nhân và biện
pháp khắc phục (phòng
tránh)
* Thị phạm
- Lần 1:
- Lần 2:

3

4

5

Thuyết trình có minh Lắng nghe, quan
hoạ (projector)
sát

- Thao tác mẫu nhanh
- Thao tác mẫu chậm
kết hợp diễn giải
-Lần 3:
- Mời HV thực hiện
bài tập, nhận xét
-Lần 4: Những sai phạm thường - Thao tác mẫu kết
gặp, nguyên nhân và biện pháp hợp phân tích
khắc phục
- Khái quát
* Kết thúc bài
- Phát phiếu kiểm tra
kiến thức và phiếu
luyện tập kỹ năng
Hướng dẫn thường xuyên
- Phân công HV thực
Hướng dẫn thực hành trên xe
hiện bài tập
tập lái theo nội dung hướng dẫn - Uốn nắn các thao tác
ban đầu cho từng học viên
cơ bản, khắc phục các
sai phạm cho từng học
viên.
Hướng dẫn kết thúc
- Kiểm tra đánh giá kết quả - Mời từng học viên
luyện tập của từng học viên
thực hiện bài tập
...
Giáo án số: 11.7 Thời gian thực hiện: 45 phút
Bài học trước: Tập lái xe qua đường vòng quanh co
Thực hiện từ ngày ..................... đến ngày ....................
TÊN BÀI: TẬP GHÉP XE VÀO NƠI ĐỖ
MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản của kỹ thuật lái xe vào việc hiểu được phương
pháp ghép xe vào nơi đỗ có kích thước hạn chế.
- Củng cố kỹ năng quan sát, phán đoán, ước lượng cự ly khi ghép xe vào nơi đỗ
- Có ý thức chấp hành luật giao thông, đảm bảo lái xe an toàn
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Giáo án, đề cương bài giảng;
- Xe tập lái hạng B2 đủ tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Bãi tập có đủ kích thước, đúng tiêu chuẩn;
- Bảng, phấn, projector, tài liệu phát tay.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Dạy học trong bãi tập lái hạng B2 có đủ điều kiện học tập theo quy định
Dạy theo nhóm học viên được biên chế theo xe
- Hướng dẫn ban đầu : theo tổ;
- Hướng dẫn thường xuyên: theo tổ;
- Hướng dẫn kết thúc : theo tổ.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC Thời gian: 1 ph
- Kiểm tra sĩ số;
- Kiểm tra các điều kiện phục vụ cho bài học.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
T
T
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
1 Dẫn nhập
Nêu tầm quan trọng của bài học
ghép xe vào nơi đỗ kích
thước hạn chế ng dụng vào
thực tế khi tham gia giao thông
Thuyết trình, kết hợp
trình chiếu
Lắng nghe
3 ph
2 Hướng dẫn ban đầu
1. Kích thước xe và hình mẫu
a. Kích thước xe
b. Kích thước hình mẫu
2. Phương pháp ghép xe vào
nơi đỗ
a. Tiến xe o khu vực khống
chế.
b. Lùi xe vào nơi đỗ.
c. Tiến xe ra khỏi nơi đỗ.
Thuyết trình minh
hoạ (projector)
Thuyết trình minh
hoạ (projector)
Lng nghe, quan
sát
Lắng nghe, quan
sát
41 phút
2 ph
9 ph
1
Giáo án dạy lái xe ghép xe vào nơi đỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy lái xe ghép xe vào nơi đỗ - Người đăng: duandanang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án dạy lái xe ghép xe vào nơi đỗ 9 10 85