Ktl-icon-tai-lieu

giáo án địa lí 10, bài 9

Được đăng lên bởi heogay-spdn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊA LÍ 10
Tiết 9 - BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT
TRÁI ĐẤT
Ngày soạn:
Ngày dạy:
1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần:
a.Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm ngoại lực, nguyên nhân của chúng.
- Biết được tác động của ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
- Biết một số thiên tai do tác động của ngoại lực gây ra.
b.Về kĩ năng: Nhận xét tác động của ngoại lực qua tranh ảnh.
c.Về thái độ: Có thái độ và nhận thức đúng về bài học
2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a.Giáo viên:Bài soạn, SGK, SGV, tài liệu chuẩn kiến thức, bảng phụ, tranh ảnh thể
hiện sự tác độngcủa các quá trình ngoại lực.
b.Học sinh: SGK , vở ghi
3.Tiến trình bài dạy:
a.Kiểm tra bài- định hướng: (2 phút)
Kiểm tra:Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực(nội lực là lực phát sinh ở bên
trong TĐ;
Nguyên nhân sinh ra nội lực là nguồn năng lượng ở bên trong TĐ như: năng lượng
của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển của các dòng vật chất theo trọng
lực, năng lượng của các phản ứng hóa học)
Định hướng bài: Để tạo nên địa hình bề mặt TĐ ngoại tác động của nội lực, còn có
sự tác động của ngoại lực. Để tìm hiểu cụ thể vấn đề đó ta đi vào bài
.b.Nội dung bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung chính

HĐ 1: Tìm hiểu ngoại lực (HS làm việc

I. Ngoại lực:- Khái niệm: Ngoại lực là

cả lớp: 10 phút)
Bước 1:Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh
về sự tác động của gió, mưa, nước
chảy…Kết hợp mục một cho biết khái
niệm ngoại lực và nguyên nhân sinh ra
ngoại lực.

lực có nguồn gốc từ bên trên bề mặt Trái
Đất.
-Nguyên nhân: Nguồn năng lượng sinh
ra ngoại lực là nguồn năng lượng của
bức xạ Mặt Trời.

- Ngoại lực gồm tác động của các yếu tố
Bước 2: HS trả lời GV chuẩn kiến thức
khí hậu, các dạng nước, sinh vật và con
hỏi: So sánh sự khác nhau giữa ngoại lực người
và nội lực.Vì sao nguồn năng lượng sinh
ra ngoại lực là nguồn năng lượng từ bức
xạ mặt trời ?
HĐ 2: Tìm hiểu tác động của ngoại
lực(HS hoạt động theo nhóm: 30 phút)
Bước 1: GV yêu cầu HS cho biết quá
trình phong hóa là gì? Chia lớp thành 4
nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể
Nhóm 1,2: Về phong hóa lí học, hóa
học.
Nhóm 3,4: Về lí học và sinh học
( Yêu cầu trình bày đặc điểm chủ yếu:
nguyên nhân, kết quả)
Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong
SGK
Bước 2: Đại diện HS trình bày GV
chuẩn kiến thức trên bảng phụ

II. Tác động của ngoại lực:Tác động
của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái
Đất thông qua các quá trình ngoại lực đó
là phá huỷ ở chỗ này bồi tụ ở chỗ kia do
sự thay đổi nhiệt độ , nước chảy , sóng
biển ……...
ĐỊA LÍ 10
Tiết 9 - BÀI 9: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT
TRÁI ĐẤT
Ngày soạn:
Ngày dạy:
1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần:
a.Về kiến thức:
- Trình bày được khái niệm ngoại lực, nguyên nhân của chúng.
- Biết được tác động của ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
- Biết một số thiên tai do tác động của ngoại lực gây ra.
b.Về kĩ năng: Nhận xét tác động của ngoại lực qua tranh ảnh.
c.Về thái độ: Có thái độ và nhận thức đúng về bài học
2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a.Giáo viên:Bài soạn, SGK, SGV, tài liệu chuẩn kiến thức, bảng phụ, tranh ảnh thể
hiện sự tác độngcủa các quá trình ngoại lực.
b.Học sinh: SGK , vở ghi
3.Tiến trình bài dạy:
a.Kiểm tra bài- định hướng: (2 phút)
Kiểm tra:Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực(nội lực là lực phát sinh ở bên
trong TĐ;
Nguyên nhân sinh ra nội lực là nguồn năng lượng ở bên trong TĐ như: năng lượng
của sự phân hủy các chất phóng xạ, sự dịch chuyển của các dòng vật chất theo trọng
lực, năng lượng của các phản ứng hóa học)
Định hướng bài: Để tạo nên địa hình bề mặt TĐ ngoại tác động của nội lực, còn có
sự tác động của ngoại lực. Để tìm hiểu cụ thể vấn đề đó ta đi vào bài
.b.Nội dung bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính
HĐ 1: Tìm hiểu ngoại lực (HS làm việc I. Ngoại lực:- Khái niệm: Ngoại lực là
giáo án địa lí 10, bài 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án địa lí 10, bài 9 - Người đăng: heogay-spdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án địa lí 10, bài 9 9 10 793