Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11

Được đăng lên bởi arthnaht
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11
Bài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ.
TIẾT 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần nắm:
1. Kiến thức:
1.1. Biết được vị trí, Phạm vi lãnh thổ hoa kì
1.2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận
lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế
1.3. Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
1.4. Ghi nhớ một số địa danh.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bản đồ Hoa kì để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, phân bố dân
cư, các thành phố lớn, phân bố các ngành công nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp chính.
- phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa kì; so sánh sự khác biệt
giữa các vùng nông nghiệp, các vùng công nghiệp.
3. Thái độ: - Rèn tính tư duy, cần cù trong học tập
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: - Sử dụng bảng 6.1, 6.2; hình 6,1 trong SGK.
2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Sửa bài kiểm tra 45 phút
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

*Hoạt động 1: Tìm hiểu về lãnh thổ và vị trí địa lí I. Lãnh thổ và vị trí.
của Hoa Kì.

TaiLieu.VN

Page 1

Diện tích lớn thứ 3 thế giới (sau LBNga và Ca- na- 1. Lãnh thổ.
đa).
- Diện tích 9629000 km2 .
CH: Lãnh thổ Hoa Kì gồm những bộ phận nào?
- Gồm 3 bộ phận:
(Bán đảo Ala- xca nằm ở phía tây bắc lục địa. Quần + Bán đảo Alaxca.
đảo Ha- oai nằm giữa Thái Bình Dương)
+ Quần đảo Haoai.
Phần trung tâm là khu vực rộng lớn nhất của lãnh thổ
Hoa Kì. Chiều dài từ đông sang tây là 4500 km, từ + Trung tâm 2lục địa Bắc Mĩ
(hơn 8 triệu km )
bắc xuống nam là 2500 km.
CH: Lãnh thổ hình khối của trung tâm lục địa Bắc 2. Vị trí địa lí.
Mĩ có ảnh hưởng gì tới tự nhiên và kinh tế của Hoa a) Đặc điểm:
Kì?
- Nằm ở Tây bán cầu.
Làm cho:

- Giữa hai đại dương lớn là Đại
- Khí hậu có sự phân hoá sâu sắc giữa Bắc và Nam, Tây Dương và Thái Bình
giữa Đông và Tây.
Dương.
=> Nông nghiệp có thể SX được nhiều loại nông sản. - Tiếp giáp Ca na đa và gần với
CH: Vị trí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển các nước Mĩ La Tinh.
kinh tế?
b). Thuận lợi:
+ Thị trường là Ca na đa, các nước Mĩ La Tinh.

- Giao lưu thuận lợi bằng đường
+ Các nước Mĩ La Tinh là nguồn cung cấp tài nguyên bộ, đường thuỷ với các nước
trong khu vực và quốc tế.
khổng lồ.
+ Do vị trí cách biệt với các cựu lục địa bởi 2 đại - Có thị trường và nguồn cung
dương lớn nên Hoa Kì có thuận lợi về cạnh tranh với cấp tài nguyên...
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11
Bài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ.
TIẾT 1. TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần nắm:
1. Kiến thức:
1.1. Biết được vị trí, Phạm vi lãnh thổ hoa kì
1.2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân tích được thuận
lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế
1.3. Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
1.4. Ghi nhớ một số địa danh.
2. Kĩ năng:
- S dng bản đ Hoa kì để phân tích đc đim đa hình và spn b khoáng sn, phân b dân
cư, các thành ph ln, phân bố các ngành công nghip, các sn phẩm nông nghip chính.
- phân tích số liệu, tư liệu vđc điểm t nhn, dân cư, kinh tế Hoa; so sánh skhác bit
gia các vùng nông nghip, các vùng công nghiệp.
3. Thái độ: - Rèn tính tư duy, cần cù trong học tập
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: - Sử dụng bảng 6.1, 6.2; hình 6,1 trong SGK.
2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Sửa bài kiểm tra 45 phút
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về lãnh thổ và vị trí địa
của Hoa Kì.
I. Lãnh thổ và vị trí.
TaiLieu.VN Page 1
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11 - Người đăng: arthnaht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 11 9 10 732