Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điên tử bài 29 sinh hoc 10

Được đăng lên bởi dohanh2000
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC EM

Đậu mùa

Virut gây bệnh sởi

Hình ảnh 1 số bệnh do virut gây ra

Lở mồm long móng

Cúm gia cầm

CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
BÀI 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI
VIRUT

1. Khái niệm
2. Cấu tạo
3. Hình thái

Cấu tạo tế bào

Cấu tạo virut

1. Khái niệm
• Chưa có cấu tạo tế bào
• Có kích thước siêu nhỏ
• Kí sinh nội bào bắt buộc

2. Cấu tạo

3

vỏ
ngoài

1

Axit nuclêic

4

capsit
Virut trần

2

gai glicô
prôtein
Virut có vỏ ngoài

Hãy điền thông tin vào các ô trống
tương ứng với các số 1,2,3,4

Bộ gen của virut
Bé gen (ARN)

Bé gen (ADN)

2. Cấu tạo
• Gồm 2 thành phần
a. Lõi axít nuclêic (bộ gen)
- Chỉ chứa ADN hoặc ARN (đơn hoặc kép)
- Có 2 nhóm: virut ADN và virut ARN

Bộ gen của virut
Bé gen (ARN) Bé gen (ADN)

Bộ gen của sinh vật
nhân chuẩn
Bé gen (ADN)

Bộ gen của Virut có thể
Nhận xét về bộ Bộ
gengen của sinh vật
là ADN hoặc ARN của Virut so với nhân
sinh chuẩn luôn là
ADN 2 sợi ( kép)
vật
nhân
chuẩn
1 sợi hoặc 2 sợi

2. Cấu tạo
b. Vỏ prôtêin (capsit)

Capsome

capsôme

Axit nuclêic

capsit

Capsit
Thế nào là capsit?

Thành phần cấu tạo
nucleocapsit?

2. Cấu tạo
b. Vỏ prôtêin (capsit)
- Bao bọc bảo vệ axit nuclêic
- Vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin
gọi là capsôme
* Nucleocapsit gồm axit nucleic và vỏ capsit

Lưu ý: một số virut có thêm vỏ ngoài có các
gai glicôprôtêin
+ Làm nhiệm vụ kháng nguyên
+ Giúp virut bám lên bề mặt tế bào chủ

3. Hình thái

- Virut chưa có cấu tạo tế bào nên mỗi virut
được gọi là hạt
Cấu trúc

xoắn

Khối

hỗn hợp

Cấu
Cấutrúc
trúckhối
hỗn hợp
--Capsome
Đầu có cấu
sắp
trúc
xếp
khối
theo
chứahình
axit khối
nucleic
đagắn
diện
với
Cấu
trúc
xoắn
20 mặt
đuôi
có cấu
tam
trúc
giácxoắn.
đều.
- Capsôme
sắp xếp theo chiều
xoắn của axit nucleic.
- Hình que, sợi, hình cầu
Vi rut khảm
Thuốc lá

Vi rut
bại liệt

Pha gơ T4

Thí nghiệm của Franken và conrat năm 1957

Em hãy giải
Theotại
emsao
có
thích
Em có đồng
thể
nuôiphân
vi rút
vi ýrút
với ý kiến
trên
môi
trường
lậpcho
không
rằng vi
nhân tạo như
thể
phảirút
là làcủa
nuôi vi khuẩn
vô sinh?
chủng
B ?
được không

Củng cố

Cấu tạo virut

Lõi: AND hoặc ARN

Nucleocapsit
Vỏ: protein(capsit)

Virut

Vỏ ngoài: Do lipit và protein tạo thành
(Vỏ ngoài chỉ có ở một số loại virut)

Cấu trúc

xoắn

Vi rut khảm
Thuốc lá

Khối

Vi rut
bại liệt

hỗn hợp

Pha gơ T4

Tính chất
Có cấu tạo tế
bào

Virus

Vi khuẩn

có

SO AND
SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VI
Chỉ chứa
KHUẨN
hoặc
ARN VÀ VIRUS BẮNG CÁCH ĐÁNH

có
DẤU TÍNH CHẤT ĐÚNG CỦA CHÚNG

Chứa cả AND
và A...
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC EM
Giáo án điên tử bài 29 sinh hoc 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điên tử bài 29 sinh hoc 10 - Người đăng: dohanh2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giáo án điên tử bài 29 sinh hoc 10 9 10 155