Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử bài Nhân Số đo thời gian với một số

Được đăng lên bởi Pu Kem
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn Toán
Bài: Trừ số đo thời gian
Chào mừng cô và các em đến với tiết học ngày
nay
LOGO
SV: Trần Thị Minh Ngọc
GVHD: Nguyễn Diệu An

Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ

a)

5 năm 7 tháng + 6 năm 9 tháng
= 12 năm 4 tháng

b) 12giờ 15 phút + 5 giờ 24 phút
= 17 giờ 39 phút
c) 7phút18giây + 3 phút 27giây
= 10 phút 45 giây
d) 2ngày 20 giờ + 8 ngày 16 giờ
= 11 ngày 12 giờ

Toán

TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

Ví dụ 1: Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút.
Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian?

15giôø55phuùt-13giôø10phuùt= ?

-

15giờ55phút
13 giờ 10phút
2giờ 45 phút

Toán
TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

 Ví dụ 2: Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy
hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây?

?
h
n
a
h
Ai n
?
g
n
ú
đ
Ai

Toànviết bài văn tả đồ vật hết 30phút 17 giây,viết bài văn tả người hết
nhanh hơn bài văn tả đồ vật là 5phút 10 giây.Toànviết bài văn tả ngườihết
bao lâu?

A. 35 phút 10 giây

B. 35 phút 27 giây

C. 25 phút 10 giây

D. 25 phút 7 giây

B

2 giờ 10 phút = ?

A) 4 giờ 18 phút – 2 giờ 8 phút

B) 10 giờ 26 phút – 8 giờ 20 phút

C) 7 giờ 20 phut – 5 giờ 10 phút

D) 15 giờ 47 phút – 13 giờ 47 phút

9

 

A. 12 ngày 22 giờ

B. 12 ngày 12 giờ

C. 11 ngày 22 giờ

D. 11 ngày 23 giờ

C

4
Nam đi từ nhà tới bến xe hết 30 phút, sau đó đi ô tô
đến trường hết 1 giờ 30 phút. Hỏi Nam đi từ nhà đến
trường hết bao nhiêu thời gian?

A. 2 giờ

A
B. 2 giờ 30 phút

C. 1 giờ

D. 1 giờ 30 phút

...
LOGO
Môn Toán
Bài: Trừ số đo thời gian
Chào mừng cô và các em đến với tiết học ngày
nay
SV: Trần Thị Minh Ngọc
GVHD: Nguyễn Diệu An
Giáo án điện tử bài Nhân Số đo thời gian với một số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử bài Nhân Số đo thời gian với một số - Người đăng: Pu Kem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án điện tử bài Nhân Số đo thời gian với một số 9 10 349