Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử môn Vật lý

Được đăng lên bởi Thu Mão Đinh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5

Kiểm tra bài cũ :
1 Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng?
2 Hãy xác định :
Tia tới:
Pháp tuyến:
Góc tới:
Góc phản xạ:
Tia phản xạ:

N

S

I

R

1. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa
tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm
tới. Góc phản xạ bằng góc tới.

2.Tia tới: SI
Pháp tuyến:IN
Góc tới: SIN
Góc phản xạ: NIR
Tia phản xạ:IR

N

S

I

R

BÀI 5

Bé Lan lần đầu tiên
đi chơi Hồ Gươm,bé
trông thấy cái tháp
và cái bóng của nó
lộn ngược xuống
nước
Bé thắc mắc không
biết vì sao lại có cái
bóng lộn ngược đó?

I) Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng:
Thí nghiệm:

Bố trí gương phẳng đặt thẳng đứng trên
mặt bàn nằm ngang, quan sát ảnh chiếc pin
và viên phấn trong gương

1) Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn
chắn không?
không
Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng …………
Đưa
luận
tấm1bìa
C1Kết
hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo
làm màn chắn
sau gương để
kiểm tra dự
đoán

2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật hay
không
? 2:
Thí
nghiệm
viên
pin
thứ
2 đúng
bằng
viên
pin
thứ
nhất
•Kết Dùng
luận
2
:
Độ
lớn
của
ảnh
của
một
vật
tạo
bởi
gương
C2
đưa
ra
sau tấmlớn
kính
đểvật.
kiểm tra dự đoán độ lớn
bằng
phẳng
………….độ
của
ảnh

3. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và
khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
-Thí
nghiệm
3: sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng
Kết luận
3: Điểm
/bằng
cáchHãy
gương
một
khoảng
..........
nhau
tìm
cách
kiểm
tra
xem
A
A
có vuông góc với
C3
MN không; A và A/ có cách đều MN không?

M

A/ 
A

N

II.Giải thích sự tạo thành ảnh của vật tạo
bởi gương phẳng.

.
S

C3

a.Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách
vận dụng tính chất của ảnh.

Đáp án câu a :

.
S

H

.

S’

Câu b:
Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để vẽ hai tia
phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.
S

.

I

K

Đáp án câu b:
-Vẽ pháp tuyến
-Xác định các góc tới.

.
S

N

R D

I

K

-Vẽ hai tia phản xạ ứng
với hai tia tới.
-Đường kéo dài của
hai tia phản xạ cắt
nhau tai S’.

.

S’

M

Câu c : đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’.

.
S

.

S’

N

R D

I

K

M

Đáp án câu c:
Đặt mắt trong khoảng giới hạn bởi hai tia IR và
KM sẽ nhìn thấy S’.

.
S

.

S’

N

R D

I

K

M

Câu d: Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà
không hứng được ảnh đó trên màn chắn ?

.
S

.

S’

N

R D

I

K

M

Đáp án Câu d:
Không hứng được ảnh trên màn chắn là vì các tia phản
xạ lọt vào mắt có đường kéo dài qua S’

.
S

Kết luận :

.

N

R D

I

K

M

S’
Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào
đường kéo dài
mắt có…...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử môn Vật lý - Người đăng: Thu Mão Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án điện tử môn Vật lý 9 10 187