Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dự giờ môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi thuyhuong6557
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG THẦYCÔ
VỀ DỰ GIỜLỚP 4A

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Kiểmtrabàicũ:

Luyệntập

Hiệucủahaisốlà40.Sốthứnhấtgấp3lầnsốthứhai.Tìmhaisốđó.

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Luyệntậpchung
Bài2:Hiệucủahaisốlà738.Tìmhaisốđó,biếtrằngsốthứnhấtgiảm10lầnthìđượcsốthứhai.

?

Tacó sơ đồ:

Số thứ nhất:

Số thứ hai:
738
?

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Luyệntậpchung
Bài2:
Giải
Theo sơđồ,hiệu sốphần bằng nhaulà:
10 - 1 = 9 (phần)
Sốthứnhấtlà:
738 :9x 10=820
Sốthứhailà:
820-738 =82
Đáp số:sốthứ nhất:820
sốthứ hai:82

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Luyệntậpchung
 Bài4:QuảngđườngtừnhàAnđếntrườnghọcdài840mgồmhaiđoạnđường,đoạnđườngtừnhàAnđếnhiệusáchb

ằngđoạnđườngtừhiệusáchđếntrườnghọc.Tínhđộdàimỗiđoạnđườngđó.

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Luyệntậpchung
Bài4:
Tacósơđồ
840m

Hiệusách
NhàAn

Trườnghọc

?m
?m

Thứsáu,ngày27tháng3
Thứsáu,ngày27tháng3 năm
năm 2015
2015

TOÁN

Luyệntậpchung
Bài4:
Giải
Theo sơđồ,tổngsốphầnbằngnhaulà:
5 + 3 = 8(phần)
ĐoạnđườngtừnhàAnđếnhiệusáchdàilà:
840 : 8 x 3 = 315(m)
Đoạnđườngtừhiệusáchđếntrườngdàilà:
840 – 315 = 525(m)
Đápsố:Đoạnđườngđầu: 315m
Đoạnđườngsau: 525m

TRÒ CHƠI
AI MÀ TÀITHẾ!

60

TRÒ CHƠI
Tổngcủahaisốlà18.Sốlớngấp2lầnsốbé.Vậysốlớnlà:

AI MÀ TÀITHẾ!
A

9

B

15

C

6

D

12

60

TRÒ CHƠI
Hiệucủahaisốlà15.Biếtrằngsốthứnhấtgiảm4lầnthìđượcsốthứhai.Sốthứhailà:

AI MÀ TÀITHẾ!

A

3

B

5

C

10

D

20

60

TRÒ CHƠI
 

Phépcộngcókếtquảlà:

AI MÀ TÀITHẾ!

 

A

 

B

 

C

 

D

60

TRÒ CHƠI
 

Kếtquảcủaphéptínhlà:

AI MÀ TÀITHẾ!

 

A

 

B

 

C

 

D

60

TRÒ CHƠI
 

Kếtquảcủaphéptínhlà:

AI MÀ TÀITHẾ!

 

A

 

B

 

C

 

D

60

Ch©n thµnh c¶m ¬n
c¸c thÇy c« gi¸o!

...
CHÀO M NG TH YCÔ
V D GI L P 4A
Giáo án dự giờ môn Toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dự giờ môn Toán lớp 4 - Người đăng: thuyhuong6557
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án dự giờ môn Toán lớp 4 9 10 813