Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIƠI CẤP HUYỆN

Được đăng lên bởi mnphuminhpx-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN DỰ THI
GIÁO VIÊN DẠY GIƠI CẤP HUYỆN

Hoạt động: Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về Toán
Đề tài: Xếp theo quy tắc.
Chủ đề: Phương tiện và luật lệ giao thông.
Đối tượng: Trẻ mẫu giáo lớn.
Thời gian: 30-35 phút.
Ngày dạy: 22/03/2013
Người thực hiện: Hoàng Thị Ngọc Bích
Đơn vị: Trường mầm non Hiền Giang.

I. Mục đích- Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ xác định được số loại đối tượng trong 1 chu kì, thứ tự các đối tượng trong 1 chu
kì và số lượng đối tượng trong 1 chu kì.
- Biết sắp xếp các đối tượng theo quy tắc cho trước, theo ý thích.
2. Kĩ năng:
- Nhận ra quy tắc sắp xếp và sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và xếp theo mẫu
- Diễn đạt quy tắc sắp xếp rõ ràng mạch lạc.
Thái độ:
- Trẻ có ý thức nề nếp trong hoạt động.
- Hào hứng tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ có ý thích khi ngồi trên các PTGT.
II. Chuẩn bị:
- Mô hình các toa tàu được đánh số thứ tự.
- Các PTGT có kích thước to, nhỏ khác nhau
- Que chỉ.
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
Dự kiến hoạt
động của trẻ
1. Hoạt động 1: Ôn tập nhận biết quy luật sắp xếp 2 đối tượng
trong một chu ki
Xin chào mừng các bé đến với chương trình: “Bé vui học toán” của
trường: Mầm non Hiền Giang.
- Cùng tham dự chương trình với cô con mình ngày hôm nay còn có
các bác các cô trong phòng giáo dục về dự đấy! Các bé hãy khoanh
tay chào các bác các cô đi nào?
- Mở đầu chương trình các bé có muốn hát một bài hát thật hay để
tặng các bác các cô không?
- Để tiết mục được hấp dẫn hơn, bạn áo đỏ sẽ đứng cạnh bạn áo
vàng nhé!
- 1 bạn áo đỏ, đứng cạnh 1 bạn áo vàng này lại đến 1 bạn áo đỏ, 1
bạn áo vàng, chúng mình đang xếp hàng theo quy tắc gì đấy nhỉ?
- Nào bây giờ cô con mình cùng biểu diễn nào?
Trẻ hát: Đi đường em nhớ.
( Kết hợp với vận động: 1 nhịp vỗ tay, 1 nhịp trỏ tay)

- Chúng mình vừa hát và vận động bài hát Đi đường em nhớ bằng 2
động tác: cứ một tiếng vỗ tay, lại đến một cái dậm chân, vậy chúng
mình vận động bài hát này theo quy tắc gì nhỉ?
- Các bé rất là giỏi cô thưởng cho chúng mình một trò chơi chúng
mình có thích không nào?
- Trò chơi: Ai thông minh:
+ Có mấy loại PTGT ?
+ Các PTGT được xếp như thế nào?
( Xếp theo quy tắc 1-1 ạ)
+ Vì sao con biết...


 !"#$%&'()*%%+&,-#.*
/.%012)" !3456
)7.)8,%+#9!:9+%;)<6
/'%8=>?@!%*9$6
)A%%;BCDBE2)F6
3G3HHICBIHCJB
8A%)K5)%+)LM5NO5)
/,#L>8AP%.%;6
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIƠI CẤP HUYỆN - Trang 2
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIƠI CẤP HUYỆN - Người đăng: mnphuminhpx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIƠI CẤP HUYỆN 9 10 534