Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1)

Được đăng lên bởi anhtuan052013
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 8650 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

2011

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
---------Tên bài: §7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1)
Sinh viên: Phan Thị Hằng..lớp: Toán 3A.
Ngày 08 tháng 11 năm 2011.
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
Về kiến thức: Giúp cho học sinh:
• Hiểu được khái niệm bất phương trình bậc hai.
• Nắm được cách giải bất phương trình bậc hai một ẩn và biểu diễn
được tập nghiệm của nó.
Về kĩ năng:
• Giải thành thạo các bài toán bất phương trình bậc hai.
• Xác định đúng miền nghiệm của bất phương trình bậc hai.
Về tư duy và thái độ:
• Tư duy và lý luận chặt chẽ hơn.
• Cẩn thận và chính xác
II. PHƯƠNG PHÁP
Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
Thực hành giải toán.
III. CHUẨN BỊ
Giáo viên: Giáo án; SGK, STK.
Học sinh: SGK, đã đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ ( 10p’)
Câu hỏi 1: (Gọi một em học sinh lên bảng ) Em hãy phát biểu định lý về
dấu của tam thức bậc hai.
Câu hỏi 2: Em hãy xét dấu tam thức bậc hai sau:

f ( x ) = 2 x 2 − 3x + 1

Giáo viên lắng nghe câu trả lời và quan sát học sinh giải bài tập( gợi ý nếu
cần).
Sau đó gọi một em học sinh khác nhận xét bài của bạn.

1
PHAN THỊ HẰNG – TOÁN 3A – ĐHSPHUẾ

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

2011
Dự kiến câu trả lời:

Câu 1: Học sinh nêu định lý dấu của tam thức bậc hai.
Câu 2: Ta có:
Tam thức bậc hai 2x2 – 3x + 1 có hai nghiệm x1=1 và

x2 =

1
2

Vì a = 2 > 0 nên
1

x ∈  − ∞;  ∪ (1;+∞ )
2
f(x) > 0 khi 
1 
x ∈  ;1
2 
f(x) < 0 khi
1
f(x) = 0 khi x =1 hoặc x = 2 .

Bài mới:
Đặt vấn đề: Cũng với tam thức bậc hai như trên, nếu yêu cầu của bài

toán là tìm giá trị của x sau cho: ( )
, ( )
, ( )
,
cách giải như thế nào? Đó là nội dung của tiết học hôm nay.
f x >0

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

f x <0

f x ≥0

f ( x) ≥ 0

, thì sẽ có

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GV: Đọc và chép định nghĩa bất HS: Tập trung lắng nghe,quan sát và
phương trình bậc hai.
ghi nhớ định nghĩa.
Định nghĩa: Bất phương trình bậc
hai là bất phương trình có một trong
các

dạng:

f ( x) ≥ 0

f ( x) > 0

,

, ( )
, trong đó
một tam thức bậc hai.
f x ≤0

f ( x) < 0
f ( x)

,

là

Gọi một học sinh đứng vậy phát biểu Cả lớp lắng nghe phát biểu của bạn
và bổ sung nếu có sai sót.
lại định nghĩa.
GV: Bây giờ từ định nghĩa bất HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
phương trình,các em suy nghĩ và cho Để giải bất phương trình bậc hai ta
cô biết muốn giải một bất phương áp dụng định lý về dấu của tam thức
trình ta phải làm thế nào?
2
PHAN THỊ HẰNG – TOÁN 3A – ĐHSPHUẾ

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY

2011
bậc hai.
GV: Vậy để giải bất phương trình
bậc hai ta cần tì...
GIÁO ÁN GI NG D Y
2011
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
----------
Tên bài: §7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1)
Sinh viên: Phan Thị Hằng..lớp: Toán 3A.
Ngày 08 tháng 11 năm 2011.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Về kiến thức: Giúp cho học sinh:
Hiểu được khái niệm bất phương trình bậc hai.
Nắm được cách giải bất phương trình bậc hai một ẩn biểu diễn
được tập nghiệm của nó.
Về kĩ năng:
Giải thành thạo các bài toán bất phương trình bậc hai.
Xác định đúng miền nghiệm của bất phương trình bậc hai.
Về tư duy và thái độ:
Tư duy và lý luận chặt chẽ hơn.
Cẩn thận và chính xác
II. PHƯƠNG PHÁP
Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
Thực hành giải toán.
III. CHUẨN BỊ
Giáo viên: Giáo án; SGK, STK.
Học sinh: SGK, đã đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ ( 10p’)
Câu hỏi 1: (Gọi một em học sinh n bảng ) Em hãy phát biểu định về
dấu của tam thức bậc hai.
Câu hỏi 2: Em hãy xét dấu tam thức bậc hai sau:
( )
2
2 3 1
= +
f x x x
Giáo viên lắng nghe câu trả lời quan sát học sinh giải bài tập( gợi ý nếu
cần).
Sau đó gọi một em học sinh khác nhận xét bài của bạn.
1
PHAN THỊ HẰNG – TOÁN 3A – ĐHSPHUẾ
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1) - Người đăng: anhtuan052013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (tiết 1) 9 10 962