Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giáo dục công dân 8

Được đăng lên bởi ntdiem-thcscva-hongdan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌVÀ TÊN:……………………
LỚP: 8A..
ĐIỂM

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
LỜI PHÊ CỦA CÔ

ĐỀ B ÀI
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái (A,B,C,D) đứng trước đầu
câu (câu 1đến câu 4) em chọn là đúng:
1. Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải ?
A. Vi phạm luật giao thông đường bộ B. Nam luôn chấp hành tốt nội qui trường lớp
C. Chỉ làm những việc mà em thích
D. Phê phán những việc làm sai trái
2. Câu Ca dao: " Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "
Thể hiện đức tính nào dưới đây:
A. Tôn trọng lẽ phải
C. Tôn trọng người khác
B. Liêm khiết
D. Giữ chữ tín
3. Những hành vi nào sau đây thể hiện tính liêm khiết ?
A.Làm giàu bằng chính tài năng của mình
B. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích
C.Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn D .Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi
4. Văn bản nào sau đây thuộc văn bản kỉ luật ?
A. Qui chế
B. Nội qui
C. Qui ước
D. Cả 3 đều đúng
5. Điền từ (Đ) đúng hoặc (S) sai vào ô trống thể hiện sự tôn trọng người khác.
Nói chuyện riêng, đùa nghịch trong giờ học
Cảm thông chia sẽ khi người khác gặp bất hạnh
Châm chọc chế giễu người tàn tật
Công kích chê bai khi người khác có sở thích không giống mình
6. Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: Thể hiện sự tích cực và
không tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội .
A. Luôn luôn tham gia đúng giờ
B. Bị bạn bè lôi kéo
C. Làm việc để dược nhận xét tốt
D. Tham gia vì thấy có lợi cho mọi người
Đ. Lo lắng đến công việc được phân công
E. Tham gia vì thầy cô yêu cầu.
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1
Nêu khái niệm Pháp luật và Kỉ luật? Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với
những người không có tính kỉ luật tự giác, còn đối với những người có ý thức k ỷ luật thì
pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai ? Tại sao? (3điểm)
Câu 2
Tình bạn là gì? Tình bạn trong sáng lành mạnh có đặc điểm cơ bản nào? Cho ví dụ
về tình bạn trong sáng lành mạnh ? (4điểm)
HẾT

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
HỌVÀ TÊN:……………………
LỚP: 8A..
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA CÔ
ĐỀ B ÀI
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái (A,B,C,D) đứng trước đầu
câu (câu 1đến câu 4) em chọn là đúng:
1. Hành vi nào dưới đây là tôn trọng lẽ phải ?
A. Vi phạm luật giao thông đường bộ B. Nam luôn chấp hành tốt nội qui trường lớp
C. Chỉ làm những việc mà em thích D. Phê phán những việc làm sai trái
2. Câu Ca dao: " Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "
Thể hiện đức tính nào dưới đây:
A. Tôn trọng lẽ phải C. Tôn trọng người khác
B. Liêm khiết D. Giữ chữ tín
3. Những hành vi nào sau đây thể hiện tính liêm khiết ?
A.Làm giàu bằng chính tài năng của mình B. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích
C.Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn D .Chỉ làm việc gì khi thấy có lợi
4. Văn bản nào sau đây thuộc văn bản kỉ luật ?
A. Qui chế B. Nội qui C. Qui ước D. Cả 3 đều đúng
5. Điền từ (Đ) đúng hoặc (S) sai vào ô trống thể hiện sự tôn trọng người khác.
Nói chuyện riêng, đùa nghịch trong giờ học
Cảm thông chia sẽ khi người khác gặp bất hạnh
Châm chọc chế giễu người tàn tật
Công kích chê bai khi người khác có sở thích không giống mình
6. Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: Thể hiện sự tích cực và
không tích cực khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội .
A. Luôn luôn tham gia đúng giờ B. Bị bạn bè lôi kéo
C. Làm việc để dược nhận xét tốt D. Tham gia vì thấy có lợi cho mọi người
Đ. Lo lắng đến công việc được phân công E. Tham gia vì thầy cô yêu cầu.
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1
Nêu khái niệm Pháp luật Kỉ luật? người cho rằng, pháp luật chỉ cần với
những người không tính kỉ luật tự giác, còn đối với những người ý thức k luật thì
pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai ? Tại sao? (3điểm)
Câu 2
Tình bạn gì? Tình bạn trong sáng lành mạnh đặc điểm bản nào? Cho ví dụ
về tình bạn trong sáng lành mạnh ? (4điểm)
HẾT
Giáo án giáo dục công dân 8 - Trang 2
Giáo án giáo dục công dân 8 - Người đăng: ntdiem-thcscva-hongdan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án giáo dục công dân 8 9 10 808