Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giao thông

Được đăng lên bởi nguyenkieu281
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI : GÀ “ TỈ TÊ” VỚI GÀ .
NGÀY SOẠN : 16/12/2014.
NGÀY DẠY : 20/12/2014
NGƯỜI SOẠN : NGUYỄN HUỆ KIỀU.
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ, biết đọc truyện với
giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu nội dung bài Gà “tỉ tê” với gà: loài gà cũng có tình cảm với nhau: Che chở ,
bảo vệ, yêu thương nhau như con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi sẵn những câu cần luyện đọc những câu cần luyện đọc để hướng dẫn
học sinh đọc đoạn.
- Phiếu nhóm( để tìm hiểu bài )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/. Ổn định tổ chức: Cho HS hát.
2/. Kiểm tra bài cũ :
- Giáo viên gọi HS lên bảngđọcbài“Tìm
- Mỗi HS đọc nối tiếp một đoạn kết
ngọc”
hợp trả lời câu hỏi ứng với nội dung
- Yêu cầu HS nhận xét. Sau đó GV nhận
từng đoạn.
xét ,đánh giá .
3/. Dạy bài mới:
A/. Giới thiệu bài:
- Đoán: Các con vật có nói chuyện với
nhau không?
- Các con vật cũng nói chuyện với nhau
đấy các em ạ?
- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách nói
chuyện của loài gà qua bài: Gà “tỉ tê” với
gà.
- GV ghi tựa bài lên bảng.
- HS nhắc lại tên bài.
* Hoạt động1: Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Giới thiệu tên tác giả. Ghi tên tác giả lên
bảng.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- Dùng viết chì gạch chân những từ
bạn đọc sai
- GV kết hợp ghi bảng, sửa sai cách phát
âm giọng đọc ngắt nghỉ cho HS.
- Sau khi đọc xong nối tiếp cả lớp. GV
cho HS phát âm lại các từ các em đọc sai.
* Học sinh đọc từng đoạn:
- Hỏi: Bài này gồm có mấy đoạn?
- Gồm 3 đoạn :
+ Đoạn 1: Loài gà ... đáp lời mẹ.
+ Đoạn 2: Khi gà mẹ thong thả...mồi
ngon lắm.
+ Đoạn 3 : Còn lại.
- GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn của

bài: Lời người dẫn chuyện (đọc chậm rãi)
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn của
bài.
- GV ghi bảng từ ngữ kết hợp giải nghĩa
từ.
- GV nhận xét.
* Đọc đoạn trong nhóm ( 3phút)
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- GV theo dõi , bao quát lớp.
- Gọi HS đứng lên đọc từng đoạn trong
nhóm .
- GV nhận xét cách đọc của HS.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài
- Yêu cầu 1 em đứng lên đọc thành tiếng
đoạn 1, còn lại dưới lớp đọc thầm.
- Câu 1: Gà con biết trò truyện với mẹ từ
khi nào ?
- Câu 2: Nói lại cách gà mẹ báo cho con
biết :
a. Không có gì nguy hiểm?
b. Có mồi ngon lại đây?
c. Tai họa , nấp nhanh?
- GV phát phiếu hoạt động nhóm.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm .
- Nếu nhóm nào xong trước dán phiếu lên
bảng và trình bày kết quả.
- GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng.
- Nội dung bài này...
BÀI : GÀ “ TỈ TÊ” VỚI GÀ .
NGÀY SOẠN : 16/12/2014.
NGÀY DẠY : 20/12/2014
NGƯỜI SOẠN : NGUYỄN HUỆ KIỀU.
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ, biết đọc truyện với
giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu nội dung bài Gà “tỉ tê” với gà: loài gà cũng có tình cảm với nhau: Che chở ,
bảo vệ, yêu thương nhau như con người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi sẵn những câu cần luyện đọc những câu cần luyện đọc để hướng dẫn
học sinh đọc đoạn.
- Phiếu nhóm( để tìm hiểu bài )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/. Ổn định tổ chức: Cho HS hát.
2/. Kiểm tra bài cũ :
- Giáo viên gọi HS lên bảngđọcbài“Tìm
ngọc”
- Yêu cầu HS nhận xét. Sau đó GV nhận
xét ,đánh giá .
3/. Dạy bài mới:
A/. Giới thiệu bài:
- Đoán: Các con vật có nói chuyện với
nhau không?
- Các con vật cũng nói chuyện với nhau
đấy các em ạ?
- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách nói
chuyện của loài gà qua bài: Gà “tỉ tê” với
gà.
- GV ghi tựa bài lên bảng.
* Hoạt động1: Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Giới thiệu tên tác giả. Ghi tên tác giả lên
bảng.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- GV kết hợp ghi bảng, sửa sai cách phát
âm giọng đọc ngắt nghỉ cho HS.
- Sau khi đọc xong nối tiếp cả lớp. GV
cho HS phát âm lại các từ các em đọc sai.
* Học sinh đọc từng đoạn:
- Hỏi: Bài này gồm có mấy đoạn?
- GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn của
- Mỗi HS đọc nối tiếp một đoạn kết
hợp trả lời câu hỏi ứng với nội dung
từng đoạn.
- HS nhắc lại tên bài.
- HS đọc nối tiếp từng câu.
- Dùng viết chì gạch chân những từ
bạn đọc sai
- Gồm 3 đoạn :
+ Đoạn 1: Loài gà ... đáp lời mẹ.
+ Đoạn 2: Khi gà mẹ thong thả...mồi
ngon lắm.
+ Đoạn 3 : Còn lại.
Giáo án giao thông - Trang 2
Giáo án giao thông - Người đăng: nguyenkieu281
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án giao thông 9 10 454