Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án HDTT lớp 1

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Thanh Tuyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH Nguyễn Duy Trinh

Giáo án HĐTT lớp 1

Tuần: 9
Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012
HĐTT :
Phong trào nói lời hay – làm việc tốt
I/- Mục tiêu:
- Giáo dục học sinh biết được phong trào nói lời hay làm việc tốt do liên đội
Nguyễn Duy Trinh triển khai trong năm học 2012 - 2013
- Biết thể hiện lời nói hay khi giao tiếp với mọi người
- Biết thực hiện việc làm tốt
- Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài (Kĩ năng tự nhận thức, kĩ
năng hợp tác, kĩ năng lắng nghe tích cực)
* HSKT : Nắm được nội dung bài một cách đơn giản.
II/- Địa điểm phương tiện:
Địa điểm: -Tại lớp học.
Phương tiện: -Tư liệu về các phong trào nói lời hay làm việc tốt do liên đội triển
khai
II/- Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp tiến hành
1- Phần mở đầu: (5’)
- Ổn định lớp
- Kiểm tra HS về ý nghĩa ngày 15/10,
- KTBC
2/9
2- Phần cơ bản:
Hoạt động 1: (10’)
Giới thiệu nội dung tiết học.
- Nêu các phong trào nói lời hay làm việc - GV: Tóm tắt 6 nội dung chính của
tốt của liên đội trong năm học 2012 - 2013 phong trào nói lời hay làm việc tốt.
- HS: Lắng nghe
- GV kết luận
- GV nêu ví dụ về lời hay việc làm tốt
như : Gọi bạn, xưng tôi; Cachs ứng
xử đối với người lớn tuổi, thầy cô
giáo, nhặt của rơi trả lại người mất…
Hoạt động 2: (10’)
- HS lắng nghe, thảo luận nhóm theo
- Hướng dẫn học sinh nêu những việc làm gợi ý của GV
tốt, lời hay của HS trong thời gian qua
- GV: Đọc mẫu.
- Đại diện nhóm trình bày
- GV: Kết luận
Hoạt động 3: (10’)
- Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lời
- Sinh hoạt văn nghệ
nhạc Bác Hồ -Người cho em tất cả
3- Phần kết thúc: (5’)
- Củng cố nội dung tiết học.
* Dặn dò HS chuẩn bị nội dung tiết học
sau

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

...
Trưng TH Nguyn Duy Trinh Gio n HĐTT lp 1
Tuần: 9 Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2012
HĐTT : Phong trào nói lời hay – làm việc tốt
I/- Mục tiêu:
- Giáo dục học sinh biết được phong trào nói lời hay làm việc tốt do liên đội
Nguyễn Duy Trinh triển khai trong năm học 2012 - 2013
- Biết thể hiện lời nói hay khi giao tiếp với mọi người
- Biết thực hiện việc làm tốt
- Các năng sống bản được giáo dục trong i ( năng tự nhận thức,
năng hợp tác, kĩ năng lắng nghe tích cực)
* HSKT : Nm đưc ni dung bi mt cch đơn gin.
II/- Địa điểm phương tiện:
Địa điểm: -Tại lớp học.
Phương tiện: -Tư liệu về các phong trào i lời hay làm việc tốt do liên đội triển
khai
II/- Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung Phương pháp tiến hành
1- Phần mở đầu: (5’)
- Ổn định lớp
- KTBC
2- Phần cơ bản:
Hoạt động 1: (10’)
Giới thiệu nội dung tiết học.
- Nêu các phong trào nói lời hay làm việc
tốt của liên đội trong năm học 2012 - 2013
Hoạt động 2: (10’)
- Hướng dẫn học sinh nêu những việc làm
tốt, lời hay của HS trong thời gian qua
Hoạt động 3: (10’)
- Sinh hoạt văn nghệ
3- Phần kết thúc: (5’)
- Củng cố nội dung tiết học.
* Dặn HS chuẩn bị nội dung tiết học
sau
- Kiểm tra HS về ý nghĩa ngày 15/10,
2/9
- GV: Tóm tắt 6 nội dung chính của
phong trào nói lời hay làm việc tốt.
- HS: Lắng nghe
- GV kết luận
- GV nêu ví dụ về lời hay việc làm tốt
như : Gọi bạn, xưng tôi; Cachs ứng
xử đối với người lớn tuổi, thầy
giáo, nhặt của rơi trả lại người mất…
- HS lắng nghe, thảo luận nhóm theo
gợi ý của GV
- GV: Đọc mẫu.
- Đại diện nhóm trình bày
- GV: Kết luận
- Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lời
nhạc Bác Hồ -Người cho em tất cả
Nguyn Th Thanh Tuyn
Giáo án HDTT lớp 1 - Người đăng: Nguyen Thi Thanh Tuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Giáo án HDTT lớp 1 9 10 166