Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hoá 8

Được đăng lên bởi Nhung Tran
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Hóa học 8

1

Giáo viên : Nguyễn Văn Hiển

TUẦN: 1
Tiết PPCT: 1

Ngày soạn:
Ngày dạy:
§1. MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-Hóa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan
trọng và bổ ích.
-Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do đó cần có kiến thức về các chất
để biết cách phân biệt và sử dụng chúng.
-Các phương pháp học tập bộ môn và phải biết làm thế nào để học tốt môn hóa học.
2.Kĩ năng:
-Kĩ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát, làm việc theo nhóm nhỏ.
-Phương pháp tư duy, suy luận.
3.Thái độ:
-Học sinh có hứng thú say mê môn học, ham thích đọc sách.
-Học sinh nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát được và tự rút ra kết luận.
II.CHUẨN BỊ:
Tranh: Ứng dụng của oxi, chất dẻo, nước.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Ổn định lớp
GV kiểm tra chuẩn bị bài học của học sinh
2.Kiểm tra bài cũ
GV không kiểm tra bài cũ
3.Vào bài mới
Gv đặt câu hỏi để vào bài mới
?Các em có biết môn hóa học là gì không?
?Môn hóa học có ứng dụng gì?
Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.
Hoạt động 1: Tìm hiểu hóa học là gì ?
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
-Giới thiệu sơ lược về bộ môn hóa Hoạt động theo nhóm:
I. HÓA HỌC LÀ GÌ ?
học trong chương trình .
+Quan sát và ghi:
Hóa học là khoa học
-Để hiểu “Hóa học là gì” chúng ta sẽ *Ống nghiệm 1: dung dịch CuSO4: nghiên cứu các chất, sự
cùng tiến hành 1 số thí nghiệm sau:
trong suốt, màu xanh.
biến đổi và ứng dụng của
+Giới thiệu dụng cụ và hóa chất  *Ống nghiệm 2: dung dịch NaOH: chúng.
Yêu cầu HS quan sát màu sắc, trạng trong suốt, không màu.
*Ống nghiệm 3: dung dịch HCl:
thái của các chất.
+Hướng dẫn học sinh hoạt đông theo trong suốt, không màu.
*Đinh sắt: chất rắn, màu xám đen.
nhóm nhỏ.
+Yêu cầu học sinh đọc thí nghiệm 1 +Làm theo hướng dẫn của giáo
viên .
và thí nghiệm 2 trong SGK/3.
+Quan sát, nhận xét.
+Hướng dẫn HS làm thí nghiệm.
*Dùng ống hút, nhỏ 1 vài giọt dd +Ghi nhận xét và giấy.
Nhận xét
CuSO4 ở ống nghiệm 1 vào ống
*Nhỏ
1
vài
giọt
dd CuSO 4 vào ống
nghiệm 2 đựng dd NaOH.
*Thả đinh sắt vào ống nghiệm 3 nghiệm 2 đựng dd NaOH Ở ống
đựng dd HCl.
nghiệm 2 có chất mới màu xanh,

Giáo án Hóa học 8

2

Giáo viên : Nguyễn Văn Hiển

*Thả đinh sắt vào ống nghiệm 1 không tan tạo thành.
đựng dd CuSO4.
*Thả đinh sắt vào ống nghiệm 3
 Yêu cầu các nhóm quan sát, rút ra đựng dd HCl  ở ống nghiệm 3 có
nhận xét.
bọt khí xuất hiện.
?Tìm đặc điểm giống nhau giữa các *Thả đinh sắt vào ống nghiệm 1
thí nghiệm trên.
đựng...
Giáo án Hóa học 8 Giáo viên : Nguyễn Văn Hiển
TUẦN: 1 Ngày soạn:
Tiết PPCT: 1 Ngày dạy:
§1. MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-Hóa học nghiên cứu các chất, sbiến đổi chấtứng dụng của chúng. Đó là một môn học quan
trọng và bổ ích.
-Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do đó cần có kiến thức vcác chất
để biết cách phân biệt và sử dụng chúng.
-Các phương pháp học tập bộ môn và phải biết làm thế nào để học tốt môn hóa học.
2.Kĩ năng:
-Kĩ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát, làm việc theo nhóm nhỏ.
-Phương pháp tư duy, suy luận.
3.Thái độ:
-Học sinh có hứng thú say mê môn học, ham thích đọc sách.
-Học sinh nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát được và tự rút ra kết luận.
II.CHUẨN BỊ:
Tranh: Ứng dụng của oxi, chất dẻo, nước.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1.Ổn định lớp
GV kiểm tra chuẩn bị bài học của học sinh
2.Kiểm tra bài cũ
GV không kiểm tra bài cũ
3.Vào bài mới
Gv đặt câu hỏi để vào bài mới
?Các em có biết môn hóa học là gì không?
?Môn hóa học có ứng dụng gì?
Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.
Hoạt động 1: Tìm hiểu hóa học là gì ?
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
-Giới thiệu lược về bộ môn hóa
học trong chương trình .
-Để hiểu Hóa học là gì” chúng ta sẽ
cùng tiến hành 1 số thí nghiệm sau:
+Giới thiệu dụng cụ hóa chất
Yêu cầu HS quan sát màu sắc, trạng
thái của các chất.
+Hướng dẫn học sinh hoạt đông theo
nhóm nhỏ.
+Yêu cầu học sinh đọc thí nghiệm 1
và thí nghiệm 2 trong SGK/3.
+Hướng dẫn HS làm thí nghiệm.
*Dùng ống hút, nhỏ 1 vài giọt dd
CuSO
4
ống nghiệm 1 vào ống
nghiệm 2 đựng dd NaOH.
*Thả đinh sắt vào ống nghiệm 3
đựng dd HCl.
Hoạt động theo nhóm:
+Quan sát và ghi:
*Ống nghiệm 1: dung dịch CuSO
4
:
trong suốt, màu xanh.
*Ống nghiệm 2: dung dịch NaOH:
trong suốt, không màu.
*Ống nghiệm 3: dung dịch HCl:
trong suốt, không màu.
*Đinh sắt: chất rắn, màu xám đen.
+Làm theo hướng dẫn của giáo
viên .
+Quan sát, nhận xét.
+Ghi nhận xét và giấy.
Nhận xét
*Nhỏ 1 vài giọt dd CuSO
4
vào ống
nghiệm 2 đựng dd NaOH ống
nghiệm 2 chất mới màu xanh,
I. HÓA HỌC LÀ GÌ ?
Hóa học khoa học
nghiên cứu các chất, sự
biến đổi ứng dụng của
chúng.
1
Giáo án Hoá 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hoá 8 - Người đăng: Nhung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Giáo án Hoá 8 9 10 622