Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hoá học lớp 11 cơ bản

Được đăng lên bởi Sillys Sillys
Số trang: 349 trang   |   Lượt xem: 6188 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Giáo án hoá học lớp 11 cơ bản
(Nội dung hoàn chỉnh và đã chỉnh sửa lần 1)
Chương trình: 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết/ năm
( CẢ NĂM = 41 LÝ THUYẾT + 12 LUYỆN TẬP + 6 THỰC HÀNH
+ 5 ÔN TẬP + 6 KIỂM TRA = 70 TIẾT TRONG ĐÓ: ÔN TẬP
ĐẦU NĂM + ÔN HKÌ 1 + ÔN CUỐI NĂM = 5 TIẾT, 6 TIẾT
KIỂM TRA TRONG CẢ 2HK)
ÔN TẬP ĐẦU NĂM (1)
Tuần Tiết Người soạn Ngày soạn Ngày lên lớp Dạy lớp
1
1
(1/2)
06 / 8/200 / 9/2008
11(Ch/tr
chuẩn)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Ôn tập thuyết hoá học về nguyên tử, liên kết hoá học, định luật tuần hoàn,
phản ứng oxi hoá – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.
- Hệ thống tính chất vật lí, hoá học của các đơn chất hợp chất của các
nguyên tố trong nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh.
- Vận dụng sở thuyết hoá học khi ôn tập nhóm halogen oxi lưu huỳnh,
chuẩn bị nghiên cứu các nguyên tố nhóm nitơ – photpho và cacbon – silic.
2. Kĩ năng:
+ Lập phương trình hoá học của các phản ứng oxi hoá khử bằng phương
pháp thăng bằng electron.
+ Giải một số bài tạp bản như xác định thành phần hỗn hợp, c đnh tên
nguyên tố, bài tập về chất khí.v.v.
+ Vận dụng các phương pháp cụ thể để giải các bài tập hoá học như lập và giải
phương trình đại số, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, tính trị số trung bình …
II/ CHUẨN BỊ.
- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- HS ôn lại các kiến thức cơ bản của chương trình hoá học lớp 10.
- Máy vi tính, máy chiếu đa năng hoặc máy chiếu qua đầu ở những nơi có
điều kiện.
- Giấy A
0
, bút dạ, băng dính 2 mặt.
- GV chuẩn 4 phiếu học tập.
III/PHƯƠNG PHÁP. Đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.
IV/ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN.
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.
2/ Bài ông tập GV yêu cầu HS hệ thống khái quát những kiến thức cơ bản đã
học ở lớp 10 theo bảng sau:
1
Giáo án hoá học lớp 11 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hoá học lớp 11 cơ bản - Người đăng: Sillys Sillys
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
349 Vietnamese
Giáo án hoá học lớp 11 cơ bản 9 10 843