Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa lớp 8

Được đăng lên bởi ptmanh1994
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 36: Nước ( Tiết 2)
I.Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
- Học sinh biết được tính chất của nước: nước hòa tan được nhiều chất, nước phản ứng
được với nhiều chất ở điều kiện thường như kim loại (Na,Ca…) oxit bazo (CaO,
Na2O….) , oxit axit ( P2O5, SO2…..)
- Vai trò của nước trong đời sống và sãn cuất, sự ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch.
2. Về kỹ năng:
- Viết được PTHH của nước với một số kim loại (Na, Ca…), oxit bazo, oxit axit.
- Biết sử dụng giầy quì để nhận biết được một số dung dịch axit, bazo cụ thể.
3. Về thái độ:
- Có ý thức giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
- Hình thành cho học sinh phong cách học tập, làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề và hứng thú
với môn học.
4. Trọng tâm
- Thành phần khối lượng của các nguyên tố H,O trong nước.
- Tính chất hóa học của nước.\
- Sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiểm.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
 Bài soạn giảng:
 Bài soạn trên Word
 Phiếu học tập cho cá nhân học sinh
 Phiếu học tập cho hoạt động nhóm.
 Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Dụng cụ: cốc thuỷ tinh , lọ thuỷ tinh , ống nghiệm , đèn cồn , diêm …
- Hoá chất : Nước, P, Na , CaO , giấy quỳ tím , khí oxi
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức bài Nước ( tiết 1)
- Nghiên cứu trước bài 36: Nước ( tiết 2) (skg-123)
III. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian:
1. Ôn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới
- Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của nước
- Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của nước
- Hoạt động 3: Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất, chống ô nhiễm
nguồn nước.
4. Củng cố và dặn dò
IV. Phương pháp dạy học chính
- Nêu và giải quyết vấn đề
1

Phương pháp trực quan
Phương pháp đàm thoại
Hoạt động nhóm, thảo luận
V. Tiến trình dạy học
1. Ôn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Dùng cụm từ, số và công thức hóa học thích hợp điền vào chỗ trống trong các
câu sau:
Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hiđro và nước .Chúng hóa hợp với nhau
theo:
* Tỉ lệ khối lượng : mH : mO = 1 : 8
* Tỉ lệ thể tích : VH2 : VO2 = 2 : 1
Vậy công thức hóa học của nước là: H2O
3.Nêu vấn đề bài mới:
Như các em đã biết nước có vai trò rất quang trọng trong đời sống hàng ngày của
chúng ta.? Vậy các em có biết nước có vai trị như thế nào? Có tính chất vật lí và tính
chất hóa học ra sao?. Để hiểu rõ hơn tiết học này các em sẽ tìm hiểu.
-

Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của nước
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học s...
Bài 36: Nước ( Tiết 2)
I.Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
- Học sinh biết được tính chất của nước: nước hòa tan được nhiều chất, nước phản ứng
được với nhiều chất điều kiện thường như kim loại (Na,Ca…) oxit bazo (CaO,
Na
2
O….) , oxit axit ( P
2
O
5
, SO
2
…..)
- Vai trò của nước trong đời sống sãn cuất, sự ô nhiễm nguồn nước cách bảo vệ
nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch.
2. Về kỹ năng:
- Viết được PTHH của nước với một số kim loại (Na, Ca…), oxit bazo, oxit axit.
- Biết sử dụng giầy quì để nhận biết được một số dung dịch axit, bazo cụ thể.
3. Về thái độ:
- Có ý thức giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
- Hình thành cho học sinh phong cách học tập, làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
- Xây dựng lòng tin tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề hứng thú
với môn học.
4. Trọng tâm
- Thành phần khối lượng của các nguyên tố H,O trong nước.
- Tính chất hóa học của nước.\
- Sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiểm.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
Bài soạn giảng:
Bài soạn trên Word
Phiếu học tập cho cá nhân học sinh
Phiếu học tập cho hoạt động nhóm.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Dụng cụ: cốc thuỷ tinh , lọ thuỷ tinh , ống nghiệm , đèn cồn , diêm …
- Hoá chất : Nước, P, Na , CaO , giấy quỳ tím , khí oxi
2. Học sinh:
- Ôn lại kiến thức bài Nước ( tiết 1)
- Nghiên cứu trước bài 36: Nước ( tiết 2) (skg-123)
III. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian:
1. Ôn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới
- Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của nước
- Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của nước
- Hoạt động 3: Vai trò của nước trong đời sống sản xuất, chống ô nhiễm
nguồn nước.
4. Củng cố và dặn dò
IV. Phương pháp dạy học chính
- Nêu và giải quyết vấn đề
1
Giáo án hóa lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa lớp 8 - Người đăng: ptmanh1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án hóa lớp 8 9 10 865