Ktl-icon-tai-lieu

giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp

Được đăng lên bởi kimnguyen1508
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5257 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN

THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Hoạt động : THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC

:

Qua hoạt động trên lớp giúp HS:
 Nhận thức: Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.
 Kĩ năng: Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
 Thái độ: Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1/ Nội dung:
 Nội quy và ý nghĩa việc thực hiện nội quy nhà trường.
 Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
2/ Hình thức:
 Thảo luận câu hỏi, liện hệ thực tế.
III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1/ Về phương tiện hoạt động và bộ phận phối hợp:
 Phương tiện:
o Văn bản nội quy vả nhiệm vụ năm học.
o Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và về việc
chấp hành nội quy trường , lớp trong năm học.
 Bộ phận phối hợp: GV phân công
o Người điều khiển chương trình.
o Thư kí.
o Mỗi tổ chuẩn bị 1 bài hát về trường lớp.
o Tổ trang trí lớp.
Gv Võ Thị Kim Nguyên
Giáo án HĐNGLL

Page 1

2/ Về tổ chức :
- Giáo viên phân công người tổ chức dẫn chương trình và duyệt chương trình
- Học sinh: Người tổ chức phân công cụ thể
IV/ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
Người
thực
hiện
GVCN

DCT

DCT
DCT

Nội dung thực hiện

Thời
gian

Giáo viên chủ nhiệm treo quyền điều khiển lại cho em tổ chức và dẫn
chương trình
- Tuyên bố lí do – giới thiệu thành phần tham dự ( có thư kí )
- Khởi động: Hát tập thể bài : “ Vui bước tới trường” ( Nghiêm Bá
Hồng)
Hoạt động 1:
Giới thiệu hoạt động 1: Thảo luận nhóm theo các hỏi sau:
1/ Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường
2/ Việc tự giác thực hiện đúng nội quy của nhà trường sẽ có tác dụng gì
đối với bản thân bạn
3/ Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy
4/ Theo bạn, việc thực hiện nội quy nhà trường của lớp ta trong năm học
vừa qua như thế nào ?
5/ Trong năm học này bạn phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì ?
6/ Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những
nhiệm vụ của năm học ?
7/ Vì sao em phải biết và hiểu rõ nội quy của nhà trường ? ( dành cho
người dẫn chương trình)
- Cả lớp thảo luận, góp ý kiến tranh luận. Người phát biểu xong có
thể tự chỉ định các bạn khác để tạo không khí sôi nổi.
- Người điều khiển tổng kết lại từng vấn đề đã thảo luận.
- Kết thúc hoạt động 1, chuyển sang hoạt động 2.
Hoạt động 2:
Giới thiệu hoạt động 2 : Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã chuẩn
bị xếp xen kẽ trong quá trình...
THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động : THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC :
Qua hoạt động trên lớp giúp HS:
Nhận thức: Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.
Kĩ năng: Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Thái độ: Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học.
II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1/ Nội dung:
Nội quy và ý nghĩa việc thực hiện nội quy nhà trường.
Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
2/ Hình thức:
Thảo luận câu hỏi, liện hệ thực tế.
III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1/ Về phương tiện hoạt động và bộ phận phối hợp:
Phương tiện:
o Văn bản nội quy vả nhiệm vụ năm học.
o Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và về việc
chấp hành nội quy trường , lớp trong năm học.
Bộ phận phối hợp: GV phân công
o Người điều khiển chương trình.
o Thư kí.
o Mỗi tổ chuẩn bị 1 bài hát về trường lớp.
o Tổ trang trí lớp.
Gv Võ Thị Kim Nguyên
Giáo án HĐNGLL Page 1
giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp - Người đăng: kimnguyen1508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 10 597