Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử 10 - Ấn Độ thời phong kiến

Được đăng lên bởi hien-hoang
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 38823 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giáo án lịch sử 10 Ban cơ bản
Ngày soạn: 18/10/2008
Ngày giảng:21/10/2008.

CHƯƠNG IV

ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
Tiết 9

BÀI 6
CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- Qua bài học giúp HS nhận thức được:
+ Ấn Độ là quốc gia có nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với Trung Quốc có ảnh
hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới.
+ Thời Gúp- ta định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ.
+ Nội dung của văn hóa truyền thống.
2. Về tư tưởng
- Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo nên mối quan hệ kinh tế và văn
hóa mật thiết giữa hai nước.
3. Về kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Lược đồ Ấn Độ trong SGK phóng to.
- Bản đồ Ấn Độ ngày nay.
- Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật của Ấn Độ.
- Chuẩn bị đoạn băng video về văn hóa Ấn Độ (đã phát trên VTV2 vào tháng 6 - 2003).
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC.
1. Ổn định tổ chức: (1p) 10A
10B
10C
2. Kiểm tra bài cũ:
(3-5 phút)
- Câu hỏi: Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện ở Trung Quốc khi nào? Biểu hiện? Tại sao nó
không được tiếp tục phát triển?
3. Dẫn dắt vào bài mới
- Ấn Độ là một trong những quốc gia cổ đại phương Đông có nền văn minh lâu đời khoảng
3000 năm đến 1500 năm TCN là khởi đầu cho nền văn minh Sông Hằng, bài học của chúng ta
chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng nằm ở vùng đông bắc, là đồng bằng rộng lớn và
màu mỡ, quê hương , nơi sinh trưởng của nền văn hóa truyền thống và văn minh Ấn Độ. Để
hiểu được văn hóa truyền thống Ấn Độ là gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh hưởng ra bên ngoài
như thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ
giúp các em hiểu được những vấn đề trên.
4. Tổ chức hoạt động trên lớp
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
GV đặt câu hỏi: Vì sao một số nhà nước
đầu tiên lại hình thành bên lưu vực sông
Hằng?

TG
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
10- 1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên.
12p
- Khoảng 1500 năm TCN ở đồng bằng sông
Hằng đã hình thành một số nước, thường
xảy ra tranh giành ảnh hưởng nhưng mạnh
nhất là nước Ma-ga-đa.

1

Giáo án lịch sử 10 Ban cơ bản
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
- GV đặt câu hỏi gợi mở: Vai trò của
- Vua mở nước là Bim-bi-sa-ra, nhưng kiệt
vua Asôca?
xuất nhất (vua thứ 11) là A-sô-ca (thế kỷ III
GV chỉ trên lược đồ trong SGK phóng
TCN).
to treo trên bảng, đồng thời cho HS
+ Đánh dẹp các nước nhỏ thống nhất lãnh
thấy lãnh thổ Ấn Độ cổ đại rộng lớn so
thổ.
với Ấn Độ ngày nay (chỉ trên bản đồ
...
Giáo án lịch sử 10 Ban cơ bản
Ngày soạn: 18/10/2008
Ngày giảng:21/10/2008.
CHƯƠNG IV
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
Tiết 9 BÀI 6
CÁC QUỐC GIA N VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- Qua bài học giúp HS nhận thức được:
+ Ấn Độ quốc gia nền văn minh lâu đời, phát triển cao, cùng với Trung Quốc ảnh
hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới.
+ Thời Gúp- ta định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ.
+ Nội dung của văn hóa truyền thống.
2. Về tư tưởng
- Văn hóa n Đ có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tạo n mối quan hệ kinh tế văn
hóa mật thiết giữa hai nước.
3. Về kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Lược đồ Ấn Độ trong SGK phóng to.
- Bản đồ Ấn Độ ngày nay.
- Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật của Ấn Độ.
- Chuẩn bị đoạn băng video về văn hóa Ấn Độ (đã phát trên VTV2 vào tháng 6 - 2003).
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC.
1. Ổn định tổ chức: (1p) 10A 10B 10C
2. Kiểm tra bài cũ: (3-5 phút)
- Câu hỏi: Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện Trung Quốc khi nào? Biểu hiện? Ti sao
không được tiếp tục phát triển?
3. Dẫn dắt vào bài mới
- Ấn Đ một trong những quốc gia cổ đại phương Đông nền văn minh lâu đời khoảng
3000 m đến 1500 năm TCN khởi đầu cho nền văn minh Sông Hằng, bài học của chúng ta
chỉ nghiên cứu từ nền văn minh sông Hằng nằm vùng đông bắc, đồng bằng rộng lớn
màu mỡ, q ơng , nơi sinh trưởng của nền n hóa truyền thống và văn minh n Độ. Đ
hiểu được văn hóa truyền thống n Độ gì? Nó phát triển ra sao? Nó ảnh ng ra n ngoài
như thế nào? Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa n Đ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ
giúp các em hiểu được những vấn đề trên.
4. Tổ chức hoạt động trên lớp
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ TG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
GV đặt câu hỏi: Vì sao một số nhà nước
đầu tiên lại hình thành bên lưu vực sông
Hằng?
10-
12p
1. Thời kỳ các quốc gia đầu tiên.
- Khoảng 1500 năm TCN ở đồng bằng ng
Hằng đã hình thành một s ớc, thường
xảy ra tranh giành ảnh ng nng mạnh
nhất là nước Ma-ga-đa.
1
Giáo án lịch sử 10 - Ấn Độ thời phong kiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử 10 - Ấn Độ thời phong kiến - Người đăng: hien-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Giáo án lịch sử 10 - Ấn Độ thời phong kiến 9 10 53