Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lịch sử 4

Được đăng lên bởi thaolinhcdspk39
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
đề tài nghiên cứu va tự nhiên xã hội
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

GIÁO ÁN
LỊCH SỬ LỚP 4
Lớp : Giáo dục tiểu học 2A – K39
Nhóm : 4
Khóa học : 2013 – 2016
Nha Trang, ngày 07 tháng 11 năm 2014
Thứ …, ngày … tháng năm 2014
Giáo án lịch sử 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lịch sử 4 - Người đăng: thaolinhcdspk39
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án lịch sử 4 9 10 411