Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 1 tuần 28

Được đăng lên bởi baphu2002
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 8041 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2013.
Buổi sáng:
Tiết 1,2: Tập đọc: Ngôi nhà
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:Hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phứt, mộc mạc,
ngõ.
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà.
+ HS trả lời câu hỏi 1( SGK )
* HS Khuyết tật hiểu được nội dung bài, đọc bài thơ ở mức độ đánh vần.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh họa bài học.
- Sách Tiếng Việt 1 Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 3 HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau

- 3 HS đọc bài.

+ Sẻ đã nói gì khi bị mèo chộp được ?
+ Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất?
II. Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và
giới thiệu bài : Ngôi nhà.
- GV ghi đề bài lên bảng.
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết
bằng chữ in thường trên bảng lớp.
b. Tìm tiếng, từ khó đọc:
- GV treo bảng phụ giao việc cho tổ :
+ Tổ 1: Tìm từ có vần ơm.
+ Tổ 2: Tìm từ có âm x.
+ Tổ 3 :Tìm từ có âm l.
+ Tổ 4: Tìm từ có âm m?
- GV dùng phấn màu gạch chân.
c. Luyện đọc tiếng, từ :
e. Luyện đọc câu :
* Phát hiện số câu:
- Lần lượt cho HS nêu thứ tự của các dòng thơ,
giáo viên dùng phấn màu ghi số ở đầu mỗi
dòng.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài.
- 3 HS đọc đề bài.
- HS nhìn bảng, nghe GV đọc.- HS tìm và trả
lời.

+ ... thơm phức
+ ... xoan, xao xuyến
+ ... lảnh lót
+ ... mây, mái vàng, mộc mạc
- HS đọc (Cá nhân, ĐT)
+ HS yếu đánh vần các từ, đọc trơn từ.
- HS trả lời: Dòng 1 từ chữ.....đến chữ....
- ......có 12 dòng
- Đọc cá nhân hết dòng này đến dòng khác.
- HS múa, hát tập thể.
- Cá nhân thi đọc.
1

- Hướng dẫn HS đọc lần lượt từng dòng.
*GIẢI LAO
f. Đọc lại từng câu :
- Cho mỗi em thi đọc 1 câu.
g. Luyện đọc đoạn : GV chia đoạn
- Đoạn 1 : “Em yêu ... từng chùm”
- Đoạn 2: 2 : “Em yêu ... sân phơi”
- Đoạn 3 : “Em yêu ... chim ca”.
h. Luyện đọc cả bài :
i. Tìm tiếng có vần cần ôn :
-YC1/83:Đọc những dòng thơ có tiếng yêu?
YC2/83Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu ?
k. Phân biệt: vần, tiếng dễ nhầm lẫn :
- Cho HS luyện đọc: iêu # iu
phiêu du # phẳng phiu
l. Nói câu chứa tiếng có vần vừa ôn :
- Cho các tổ thi nói câu chứa tiếng có vần cần
ôn :iêu, yêu.
Tiết 2
3- Luyện tập:
a- HS đọc ở bảng lớp( Bài tiết 1)
b- Luyện đọc SGK :
c. HS đọc thầm : Dùng que chỉ.
d. Luyện đọc nối tiếp :
- Cho HS đọc nối tiếp câu, đoạn, bài.
4. Tìm hiểu bài : HS đọc từng khổ,...
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2013.
Buổi sáng:
Tiết 1,2: Tập đọc: Ngôi nhà
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:Hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phứt, mộc mạc,
ngõ.
- Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà.
+ HS trả lời câu hỏi 1( SGK )
* HS Khuyết tật hiểu được nội dung bài, đọc bài thơ ở mức độ đánh vần.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh họa bài học.
- Sách Tiếng Việt 1 Tập 2, hộp đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 3 HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau
+ Sẻ đã nói gì khi bị mèo chộp được ?
+ Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất?
II. Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài : HD HS xem tranh và
giới thiệu bài : Ngôi nhà.
- GV ghi đề bài lên bảng.
2. Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu: GV đọc mẫu bài đọc viết
bằng chữ in thường trên bảng lớp.
b. Tìm tiếng, từ khó đọc:
- GV treo bảng phụ giao việc cho tổ :
+ Tổ 1: Tìm từ có vần ơm.
+ Tổ 2: Tìm từ có âm x.
+ Tổ 3 :Tìm từ có âm l.
+ Tổ 4: Tìm từ có âm m?
- GV dùng phấn màu gạch chân.
c. Luyện đọc tiếng, từ :
e. Luyện đọc câu :
* Phát hiện số câu:
- Lần lượt cho HS nêu thứ tự của các dòng thơ,
giáo viên dùng phấn màu ghi số đầu mỗi
dòng.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.
- 3 HS đọc bài.
- HS quan sát tranh và nghe GV giới thiệu bài.
- 3 HS đọc đề bài.
- HS nhìn bảng, nghe GV đọc.- HS tìm và trả
lời.
+ ... thơm phức
+ ... xoan, xao xuyến
+ ... lảnh lót
+ ... mây, mái vàng, mộc mạc
- HS đọc (Cá nhân, ĐT)
+ HS yếu đánh vần các từ, đọc trơn từ.
- HS trả lời: Dòng 1 từ chữ.....đến chữ....
- ......có 12 dòng
- Đọc cá nhân hết dòng này đến dòng khác.
- HS múa, hát tập thể.
- Cá nhân thi đọc.
1
Giáo án lớp 1 tuần 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 1 tuần 28 - Người đăng: baphu2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo án lớp 1 tuần 28 9 10 933