Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 1

Được đăng lên bởi Và Thào
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Ngày soạn:10/9/2013
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

Ngày giảng T5 /12/9/2013

Tiết 1 TÌM HIỂU VỀ MÔI TRUỜNG
A. Mục tiêu:
- Qua tiết học học sinh hiểu rõ về môi trường .
- Biết được nguyên nhân gây ô nhiễm mô trường .
- Giáo dục HS biết bảo vệ mô trường .
B. Chuẩn bị :
- GV: Câu hỏi thảo luận,tranh, ảnh...
- HS: Tranh , ảnh về môi trường,...
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Ổn định tổ chức
- Hát tập thể bài: Bài ca trong xanh .
- lớp hát + vỗ tay
II. Bài cũ:
- không kiểm tra.
III. Bài mới:
1.giới thiệu bài. trực tiếp
- Hs Lắng nghe
a.Thảo luận:
- GV cho học sinh thảo luận nhóm .
* Chia lớp làm 4 nhóm (thảo luận thời
gian 5 phút)
* Nhóm 1: Thế nào là môi trường ?

+ HS LT...

* Nhóm 2: Nêu nguyên nhân gây ô
nhiễm không khí?
* Nhóm 3: Nêu nguyên nhân gây ô
nhiễm môi trường ?

+ Do khói bụi từ các nhà máy hoá
chất, nhà máy công nghiệp, bụi
đường,…
+ Do khói bụi của ô tô, xe máy, khu
công nghiệp,…

* Để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp
em cần phải làm gì?
- Gọi đại diện lên trình bày .
- Các nhóm nhận xét, bổ sung .
IV. Trò chơi: Bảo vệ môi trường
- Gọi mỗi nhóm một em tham gia .
- HS tự thảo luận, phân vai, lời thoại .
- HS đóng vai .
- Nhận xét .

+ Không nên gây tiếng ồn to ở những
nơi công cộng hoặc từ lúc 11giờ đêm.
Không vứt rác thải xuống dòng
chảy...
Trồng và bảo vệ cây xanh …

V. Kết thúc hoạt động .
- Nhận xét, tuyên dương .
- về giữ gìn và bảo vệ môi trường .
1

TUẦN 2
Ngày soạn:17/9/2013
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
Tiết 2

Ngày giảng T5 /19/9/2013
TÌM HIỂU TRƯỜNG LỚP

A. Mục tiêu:
- Giúp hs hiểu được trường, lớp.
- Giáo dục học sinh yêu thích trường, lớp có ý thức giữ gìn trương học.
B. Chuẩn bị
GV- ND HĐ-Hình thức HĐ
HS - Tranh ảnh, câu chuyện về trường, lớp,...
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Ổn định: 1’
- HS hát
II. Bài cũ: 4’
- GV KT sự chuẩn bị của hs.
III. Bài mới:
a. Nội dung
-Trường em tên là trường gì?
- Học sinh trả lời.
- Tên cum là gì?
- Trong cum có bao nhiêu phòng học?
- Trong cum có bao nhiêu khối lớp?
- Em đang học lớp nào?
b.Tiến trình hoạt động
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm
- Học sinh hoạt động nhóm 4.
- Giáo viên hướng dẫn và treo tranh
mẫu lên bảng.
- Học sinh quan sát tranh mẫu.
-Thi vẽ tranh về trường, lớp.
- HS vẽ tranh
G/viên quan sát.
- Trưng bầy theo tổ, nhóm
- Trưng bày sản phẩm.
? Nội dung tranh của em là g ì?
- Học sinh nhận xét bài vẽ của nhón
bạn.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá tuyên
dương nhom thắng cuộc.
IV. Kết thúc HĐ.
? Em phải làm gì để b /v trường lớp?
- Học sinh trả lời....
TUẦN 1
Ngày soạn:10/9/2013 Ngày giảng T5 /12/9/2013
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
Tiết 1 TÌM HIỂU VỀ MÔI TRUỜNG
A. Mục tiêu:
- Qua tiết học học sinh hiểu rõ về môi trường .
- Biết được nguyên nhân gây ô nhiễm mô trường .
- Giáo dục HS biết bảo vệ mô trường .
B. Chuẩn bị :
- GV: Câu hỏi thảo luận,tranh, ảnh...
- HS: Tranh , ảnh về môi trường,...
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
I. Ổn định tổ chức
- Hát tập thể bài: Bài ca trong xanh .
II. Bài cũ:
- không kiểm tra.
III. Bài mới:
1.giới thiệu bài. trực tiếp
a.Thảo luận:
- GV cho học sinh thảo luận nhóm .
* Nhóm 1: Thế nào là môi trường ?
* Nhóm 2: Nêu nguyên nhân gây ô
nhiễm không khí?
* Nhóm 3: Nêu nguyên nhân gây ô
nhiễm môi trường ?
* Để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp
em cần phải làm gì?
- Gọi đại diện lên trình bày .
- Các nhóm nhận xét, bổ sung .
IV. Trò chơi: Bảo vệ môi trường
- Gọi mỗi nhóm một em tham gia .
- HS tự thảo luận, phân vai, lời thoại .
- HS đóng vai .
- Nhận xét .
V. Kết thúc hoạt động .
- Nhận xét, tuyên dương .
- về giữ gìn và bảo vệ môi trường .
- lớp hát + vỗ tay
- Hs Lắng nghe
* Chia lớp làm 4 nhóm (thảo luận thời
gian 5 phút)
+ HS LT...
+ Do khói bụi từ các nhà máy hoá
chất, nhà máy công nghiệp, bụi
đường,…
+ Do khói bụi của ô tô, xe máy, khu
công nghiệp,…
+ Không nên gây tiếng ồn to ở những
nơi công cộng hoặc từ lúc 11giờ đêm.
Không vứt rác thải xuống dòng
chảy...
Trồng và bảo vệ cây xanh …
1
Giáo án lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 1 - Người đăng: Và Thào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo án lớp 1 9 10 385