Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 10 bài 11 - Chương Hệ điều hành - Bài Tệp và Quản lý tệp

Được đăng lên bởi thutrang18101965
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 18596 lần   |   Lượt tải: 8 lần
PPCT: Tiết 23
Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH
§11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Ngày soạn: 21/10/2012
Ngày dạy: 28/10/2012
Người dạy: Nguyễn Thị Thu Trang
GV hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải
I. Mục đích, yêu cầu
1. Về kiến thức:
- Học sinh nắm được khái niệm về tệp và thư mục;
- Biết được quy ước đặt tên tệp;
- Hiểu được các khái niệm liên quan đến thư mục: thư mục gốc, thư mục con, thư
mục mẹ.
2. Về kỹ năng:
- Đặt được tên tệp, thư mục;
- Viết được đường dẫn, đường dẫn đầy đủ.
3. Về thái độ:
- Giúp học sinh cho làm quen với máy tính, hệ điều hành và càng yêu thích môn
học.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học, vở ghi, sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp (1’)
Lớp:…..Sĩ số:…..Vắng:…..

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
Gọi 2 HS lên bảng trả lời, mỗi học sinh trả lời một câu hỏi
Câu 1: Hãy nêu khái niệm hệ điều hành? Cho ví dụ về hệ điều hành?
Câu 2: Hãy nêu chức năng và các thành phần của hệ điều hành?
GV: Nhận xét và cho điểm.
3. Gợi động cơ (1’)
Trong thực tế thì sách trong thư viện có số lượng rất lớn cần được sắp xếp và
quản lý hợp lý để thuận tiện cho việc tìm kiềm, thông tin trong máy tính cũng vậy, cần
được tổ chức lưu trữ thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
4. Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp (15’)
Nội dung bài học
1. Tệp và thư mục

Hoạt động của GV và HS
- GV: Thông tin đưa vào máy tính

a) Tệp và tên tệp

có thể là văn bản, hình ảnh, video,

- Khái niệm tệp: Tệp, còn được gọi là tập tin, là

đó là các tệp dữ liệu vậy chúng ta có

tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo

khái niệm tệp.

thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản

- GV: Chiếu slide

lý.

- HS: Chú ý quan sát và ghi bài

- Mỗi tệp có một tên để truy cập và tên tệp được

- GV: Thuyết trình + chiếu slide

đặt theo quy định riêng của từng hệ điều hành.

2

- GV: Trình bày quy tắc đặt tên tệp
trong hệ điều hành WinDows va MS
DOS, lưu ý học sinh quan tâm hơn
về quy tắc đặt tên tệp trong
WinDows.
- HS: Quan sát, lắng nghe, ghi bài

- Ví dụ 1: Xác định tên đúng, sai trong từng hệ
điều hành.
GV: Chiếu slide đưa ra ví dụ và gọi
học sinh trả lời
HS: Suy nghĩ trả lời

Ví dụ 2: Mỗi học sinh đặt một tên tệp hợp lệ
GV: Yêu cầu mỗi học sinh đặt một

trong hệ điều hành WinDows

tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành
WinDows
HS: Suy nghĩ trả lời
- Chú ý: Tên tệp không phân biệt hoa thường và
một số phần mở rộng thường được sử dụn...
PPCT: Tiết 23
Chương II: HỆ ĐIỀU HÀNH
§11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP
Ngày soạn: 21/10/2012
Ngày dạy: 28/10/2012
Người dạy: Nguyễn Thị Thu Trang
GV hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải
I. Mục đích, yêu cầu
1. Về kiến thức:
- Học sinh nắm được khái niệm về tệp và thư mục;
- Biết được quy ước đặt tên tệp;
- Hiểu được các khái niệm liên quan đến thư mục: thư mục gốc, thư mục con, thư
mục mẹ.
2. Về kỹ năng:
- Đặt được tên tệp, thư mục;
- Viết được đường dẫn, đường dẫn đầy đủ.
3. Về thái độ:
- Giúp học sinh cho làm quen với máy tính, h điều hành càng yêu thích môn
học.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học, vở ghi, sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp (1’)
Lớp:…..Sĩ số:…..Vắng:…..
Giáo án lớp 10 bài 11 - Chương Hệ điều hành - Bài Tệp và Quản lý tệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 10 bài 11 - Chương Hệ điều hành - Bài Tệp và Quản lý tệp - Người đăng: thutrang18101965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án lớp 10 bài 11 - Chương Hệ điều hành - Bài Tệp và Quản lý tệp 9 10 45