Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2 tuần 33

Được đăng lên bởi duyenxing
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 33

Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014

Chào cờ
Tập trung dưới cờ
----------------------------------------------------------

Tập đọc
Bóp nát quả cam
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:- Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện,.
- Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí
lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc ( trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5)
2.Kĩ năng: -Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng xác định giá trị bản thân
- Kĩ năng kiên định.
3.Thái độ:-GD tinh thần yêu nước, căm thù giặc
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
III.Các hoạt động dạy và học
TIẾT 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ
-Gọi Hs đọc thuộc lòng bài: Tiếng chổi tre. -3-4HS đọc và trả lời câu hỏi SGK.
-Đánh giá , ghi điểm
-Nhận xét.
2. Giới thiệu bài.
A. Đọc mẫu.
-Nghe theo dõi.
B. luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu
-Nối tiếp đọc câu.
- Luyện đọc: ngang ngược, thuyền rồng,
xâm chiếm, cưỡi cổ.
-Phát âm từ khó.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- Yêu cầu 4H đọc 4 đoạn trước lớp.
-4HS đọc 4 đoạn.
-Luyện đọc câu “Đợi từ sáng đếntrưa…
- H luyện đọc câu
xuống bến”
- Giải nghĩa các từ chú giải
-Nêu nghĩa các từ SGK
* Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu nhóm 3 luyện đọc
-Luyện đọc trong nhóm
* Thi đọc giữa các nhóm
- 3N thi đọc đoạn 3
-Thi đọc cá nhân.
- Nhận xét, bình chọn
-Nhận xét.
TIẾT 2
C. Tìm hiểu bài
-Yêu cầu đọc thầm.
- H đọc thầm
-Giặc nguyên có âm mưu gì đối với nước -Giả vờ mượn đường để xâm lược
ta?
nước ta.
-Thấy sứ giặc ngang ngược thái độ của Trần -Để được nói hai tiếng xin đánh.
Quốc Toản thế nào?
-Xô lính gác, tự ý xông vào là phạm

-Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế tội khi quân.
nào?
-Vì thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết
lo việc nước.
+Vì sao vua không những tha tội mà còn -Vì ấm ức bị coi là trẻ con.
ban cho Quốc Toản quả cam quý?
-Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả -Căm giận lũ giặc.
cam?
-Tinh thần yêu nước.
-Qua bài nay em hiểu điều gì?
-Nhiều HS nêu.
-Em học tập gì ở Quốc Toản?
-Luyện đọc trong nhóm
-Em cần làm gì để thể hiện lòng yêu nứơc
-3-4 nhóm luyện đọc theo vai.
D.Luyện đọc lại:
-1HS đọc cả bài.
-Chia nhóm
- Thi đọc
- Căm giận lũ giặc,tinh thần yêu
- Cá nhân đọc
nước
3. Củng cố- Dặndò:
- H lắng nghe.
- Qua bài nay em hiểu điều gì?
-Nhận xét giờ học.
Nhắc HS về luyện đọc.
---------------------------------------------------------------------------Toán
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 ( tiếp)
I. Mục tiêu
1.Kiến thức:- Biết đọc, viết các số có 3 chữ số. Biết đếm thêm một số đơn vị trong...
TUẦN 33 Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014
Chào cờ
Tập trung dưới cờ
----------------------------------------------------------
Tập đọc
Bóp nát quả cam
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:- Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện,.
- Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí
lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc ( trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5)
2.Kĩ năng: -Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng xác định giá trị bản thân
- Kĩ năng kiên định.
3.Thái độ:-GD tinh thần yêu nước, căm thù giặc
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
III.Các hoạt động dạy và học
TIẾT 1
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ
-Gọi Hs đọc thuộc lòng bài: Tiếng chổi tre.
-Đánh giá , ghi điểm
2. Giới thiệu bài.
A. Đọc mẫu.
B. luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu
- Luyện đọc: ngang ngược, thuyền rồng,
xâm chiếm, cưỡi cổ.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- Yêu cầu 4H đọc 4 đoạn trước lớp.
-Luyện đọc câu “Đợi từ sáng đếntrưa…
xuống bến”
- Giải nghĩa các từ chú giải
* Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu nhóm 3 luyện đọc
* Thi đọc giữa các nhóm
- 3N thi đọc đoạn 3
- Nhận xét, bình chọn
TIẾT 2
C. Tìm hiểu bài
-Yêu cầu đọc thầm.
-Giặc nguyên âm mưu đối với nước
ta?
-Thấy sứ giặc ngang ngược thái độ của Trần
Quốc Toản thế nào?
-3-4HS đọc và trả lời câu hỏi SGK.
-Nhận xét.
-Nghe theo dõi.
-Nối tiếp đọc câu.
-Phát âm từ khó.
-4HS đọc 4 đoạn.
- H luyện đọc câu
-Nêu nghĩa các từ SGK
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc cá nhân.
-Nhận xét.
- H đọc thầm
-Giả vờ mượn đường để m lược
nước ta.
-Để được nói hai tiếng xin đánh.
-Xô lính gác, tự ý xông vào phạm
Giáo án lớp 2 tuần 33 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 tuần 33 - Người đăng: duyenxing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án lớp 2 tuần 33 9 10 300