Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2

Được đăng lên bởi Nghĩa Dương Trọng
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án lớp 2

Năm học 2011-2112

TUẦN 35
Ngày soạn: 5 /5/2012
Ngày dạy: Sáng thứ 2 ngày 7 tháng 5 năm 2012
Tiết 1 :

CHÀO CỜ

Tiết 2 Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
-Kĩ năng đọc viết, so sánh số trong phạm vi 1000.
-Bảng cộng, trừ có nhớ.
-Xem đồng hồ, vẽ hình.
- GDHS có ý thức tập trung luyện tập
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Bài cũ Ôn tập về hình học.
- 2 HS lên bảng sửa bài, bạn
-2 HS lên bảng sửa bài
nhận xét.
2. Bài mới
 Hướng dẫn ôn tập.
-Làm bài, sau đó 3 HS đọc bài
Bài 1:
- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó gọi HS đọc của mình trước lớp.
732, 733,734,735,736,737
bài làm của mình trước lớp.
905,906,907,908,909,910,911
996,997,998,999,1000
Bài 2:
-HS nhắc lại cách so sánh số.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh số, sau
HS làm bài.
đó làm bài.
302< 310
- Chữa bài và cho điểm HS.
888 > 879
542 = 500 + 42
- Thực hành tính nhẩm. Ví
Bài 3:
dụ: 9 cộng 6 bằng 15, 15
- Yêu cầu HS tính nhẩm và ghi kết quả tính
trừ 8 bằng 7.
vào ô trống.
- Gọi HS tính nhẩm trước lớp.
Bài 4:
- Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi HS xem đồng hồ và đọc giờ ghi
trên từng đồng hồ. Bạn nhận xét.
trên từng đồng hồ.
Giáo viên: Trương Thị Hạnh

Trang

99

Giáo án lớp 2

Năm học 2011-2112
HS nhìn mẫu, chấm các điểm có
trong hình, sau đó nối các điểm

3. Củng cố
Tổng kết tiết học
4. Dặn dò Về nhà làm bài tập
Tiết 3 Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM ( T1)

I. Mục tiêu
- Đọc rõ ràng rành mạch các bài TĐ đã học từ tuần 28 đến tuần 34
( phát âm rõ tốc độ khoảng 50 tiếng / phút ); hiểu ý chình của đoạn, nội dung của
bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc)
- Biết thay thế cụm từ khi nào bằng các cụm từ bao giờ, lúc nào, mấy giờ trong
các câu ở BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý (BT3) Ham thích môn học.
II. Chuẩn bị : Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28
đến tuần 34.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động
Hát
2. Bài mới Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên
bài lên bảng.
Phát triển các hoạt động
 Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về
chỗ chuẩn bị.
thuộc lòng
Đọc và trả lời câu hỏi.
Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung
bài vừa học.
Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.
Cho điểm trực tiếp từng HS.
Chú ý: Tuỳ theo số lượng và chất lượng HS
của lớp mà GV quyết định số HS được kiểm
tra đọc. Nội dung này sẽ được tiến hành
trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của tuần này.
 Hoạt động 2: Thay cụm từ khi nào tr...
Giáo án lớp 2 Năm học 2011-2112
TUẦN 35
Ngày soạn: 5 /5/2012
Ngày dạy: Sáng thứ 2 ngày 7 tháng 5 năm 2012
Ti ế t 1 : CHÀO CỜ
Tiết 2 Toá n LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
-Kĩ năng đọc viết, so sánh số trong phạm vi 1000.
-Bảng cộng, trừ có nhớ.
-Xem đồng hồ, vẽ hình.
- GDHS có ý thức tập trung luyện tập
II . Chuẩn bị
GV: Bảng phụ.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò
1. Bài cũ Ôn tập về hình học.
-2 HS lên bảng sửa bài
2. Bài mới
Hướng dẫn ôn tập.
Bài 1:
- Yêu cầu HS tự làmi. Sau đó gọi HS đọc
bài làm của mình trước lớp.
Bài 2:
- Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh số, sau
đó làm bài.
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 3:
- Yêu cầu HS tính nhẩm ghi kết quả tính
vào ô trống.
- Gọi HS tính nhẩm trước lớp.
Bài 4:
- Yêu cầu HS xem đồng hồ đọc giờ ghi
trên từng đồng hồ.
- 2 HS lên bảng sửa i, bạn
nhận xét.
-Làm bài, sau đó 3 HS đọc i
của mình trước lớp.
732, 733,734,735,736,737
905,906,907,908,909,910,911
996,997,998,999,1000
-HS nhắc lại cách so sánh số.
HS làm bài.
302< 310
888 > 879
542 = 500 + 42
- Thực hành tính nhẩm.
dụ: 9 cộng 6 bằng 15, 15
trừ 8 bằng 7.
HS xem đồng hồ đọc giờ ghi
trên từng đồng hồ. Bạn nhận xét.
Giáo viên: Trương Thị Hạnh Trang
99
Giáo án lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 - Người đăng: Nghĩa Dương Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án lớp 2 9 10 935