Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 1

Được đăng lên bởi Thịt Heo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch dạy học

TUẦN 1

Lớp 3

Thứ hai ngày 17/ 8 / 2015.
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN.
CẬU BÉ THÔNG MINH

I/ Mục tiêu : HS biết :
- Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy
và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân
vật.
- Kĩ năng : - Hiểu nội dung: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. (Trả lời được
các CH trong SGK). Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
- Thái độ: - Yêu quý những người tài giỏi, thông minh.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Tư duy sáng tạo: Nhận ra sự thông minh , tài trí của cậu bé,
- Ra quyết định: Đưa ra ý kiến cá nhân của bản thân
- Giải quyết vấn đề: Trả lời được câu hỏi và đắt câu hỏi làm rõ nội dung bài học.
II/Chuẩn bị: - Giáo Viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh : sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1)Bài cũ:
2)Bài mới: 32’- 35’
a) Giới thiệu bài: 1’- 2’
*) Tập đọc:
-Giới thiệu 8 chủ điểm trong sgk TV3 tập1 - Đọc tên các chủ điểm trong mục lục
- Giới thiệu chủ điểm măng non .
- Quan sát tranh, nghe giới thiệu.
- Giới thiệu truyện đọc“Cậu bé thông
minh”
b) Hướng dẫn: 29’
Hoạt động 1: 15’-18’
* Luyên đọc:
+ Đọc mẫu và hướng dẫn cách đọc:
- Nghe đọc mẫu.
- Đọc mẫu toàn bài.
- Hướng dẫn cách đọc
- HS đọc nối tiếp câu.
+ Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa - Luyện phát âm: hạ lệnh, vùng nọ,
từ:
xin sửa, mâm cỗ, lo sợ …
- Đọc nối tiếp câu.
- Đọc đoạn trước lớp
- Hướng dẫn luyện phát âm đúng.
- Đọc chú giải sgk; Giải nghĩa từ
- Đọc từng đoạn trước lớp.
trong câu văn.
- GV cho hs tìm hiểu nghĩa các từ trong
- Đọc đoạn trong nhóm .
phần chú giải ở từng đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp .
- Đọc đồng thanh đoạn 3 .
+ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
Đọc thầm đoạn 1 :
- Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?
- Mỗi người trong làng phải nộp 1
con gà trống biết đẻ trứng .
- Vì sao dân chúng lại lo sợ khi nghe lệnh - Vì gà trống không đẻ được .
của nhà vua?
Trần Thi Trâm
Trường tiểu học Thuận Hòa
1

Kế hoạch dạy học

Lớp 3

Đọc thầm đoạn 2 –thảo luận nhóm .
- Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh - Cậu bé đến trước nhà vua khóc vì bố
của ngài là vô lí ?
không đẻ em bé cho cậu .
Đọc thầm đoạn 3
- Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu - Yêu cầu vua rèn cho 1 con dao thật
điều gì ?
sắc từ 1 chiếc kim để xẻ thịt chim.
- Vì sao cậu bé lại yêu cầu như vậy?
- Cậu bé đố lại vua để không phải
thực hiện lệnh của vua.
- Câu chuyện này nói nên điều gì?
- Ca ngợi tài trí của cậu bé...
Kế hoạch dạy học Lớp 3
TUẦN 1 Thứ hai ngày 17/ 8 / 2015.
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN.
CẬU BÉ THÔNG MINH
I/ Mục tiêu : HS biết :
- Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy
và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân
vật.
- Kĩ năng : - Hiểu nội dung: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. (Trả lời được
các CH trong SGK). Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
- Thái độ: - Yêu quý những người tài giỏi, thông minh.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Tư duy sáng tạo: Nhận ra sự thông minh , tài trí của cậu bé,
- Ra quyết định: Đưa ra ý kiến cá nhân của bản thân
- Giải quyết vấn đề: Trả lời được câu hỏi và đắt câu hỏi làm rõ nội dung bài học.
II/Chuẩn bị: - Giáo Viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh : sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1)Bài cũ:
2)Bài mới: 32’- 35’
a) Giới thiệu bài: 1’- 2’
*) Tập đọc:
-Giới thiệu 8 chủ điểm trong sgk TV3 tập1
- Giới thiệu chủ điểm măng non .
- Giới thiệu truyện đọc“Cậu bé thông
minh”
b) Hướng dẫn: 29’
Hoạt động 1: 15’-18’
* Luyên đọc:
+ Đọc mẫu và hướng dẫn cách đọc:
- Đọc mẫu toàn bài.
- Hướng dẫn cách đọc
+ Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
- Đọc nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện phát âm đúng.
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- GV cho hs tìm hiểu nghĩa các từ trong
phần chú giải ở từng đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?
- Vì sao dân chúng lại lo sợ khi nghe lệnh
của nhà vua?
- Đọc tên các chủ điểm trong mục lục
- Quan sát tranh, nghe giới thiệu.
- Nghe đọc mẫu.
- HS đọc nối tiếp câu.
- Luyện phát âm: hạ lệnh, vùng nọ,
xin sửa, mâm cỗ, lo sợ …
- Đọc đoạn trước lớp
- Đọc chú giải sgk; Giải nghĩa từ
trong câu văn.
- Đọc đoạn trong nhóm .
- Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp .
- Đọc đồng thanh đoạn 3 .
Đọc thầm đoạn 1 :
- Mỗi người trong làng phải nộp 1
con gà trống biết đẻ trứng .
- Vì gà trống không đẻ được .
Trần Thi Trâm Trường tiểu học Thuận Hòa
1
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 1 - Người đăng: Thịt Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 1 9 10 214