Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 3

Được đăng lên bởi lovanhiep
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 3275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuần 1.
Ngày soạn: 06/ 09/2013

Ngày giảng: Thứ hai/08/ 09/2013
Tiết 1. Chào cờ
-------------------------------------Tiết 2 + 3. Tập đọc - Kể chuyện:

Cậu bé thông minh
A/ Mục đích yêu cầu:
*/ Tập đọc:
I. Kiến thức:
*Tập đọc:
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ;
bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự thông minh, tài trí của cậu bé.( Trả lời được các câu hỏi
trong SGK)
*Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
II. Kĩ năng:
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm
từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật..
*/ Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ
* Học sinh khá giỏi
- Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt: Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với
nội dung
- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
III. Thái độ:
- Học xong bài này HS hiểu được tác dụng của thông minh đối với con người.
IV) Giáo dục kỹ năng sống:
- Giáo dục cho hs các kĩ năng, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề.
B. Đồ dùng học tập
- GV :+ Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK
+Bảng viết sẵn câu, đoạn văn HD HS luyện đọc
- HS : + SGK, vở viết, bút,…
C. Hoạt động dạy học
Tập đọc: (1, 5 Tiết)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- GV kiểm tra đồ dùng học tập
- Kiểm tra lại đồ dùng
của HS
- Nhận xét
- Chú ý nghe
- GV giới thiệu 8 chủ điểm của
SGK - Tập I
- HS đọc 8 chủ điểm đó lên (CN)
- GV giải thích từng chủ điểm.
VD:
1

+ Măng non: Thiếu nhi
+ Mái ấm: Gia đình
+ Tới trường: Nhà trường
+ Cộng đồng: Xã hội..
II. Dạy bài mới:
a, Giới thiệu:(1’) HS quan sát
tranh minh hoạ chủ điểm măng non,
tranh minh hoạ truyện mở đầu chủ điểm:
“Cậu bé thông minh”. Sau đó, GV giới
thiệu đây là câu chuyện về sự thông
minh, tài trí đáng khâm phục của một
bạn nhỏ.
b, Luyện đọc:)(20’)
* GV đọc toàn bài
* GV hướng dẫn HS đọc kết hợp giải
nghĩa từ.
- HD đọc
- Giọng người dẫn chuyện chậm rãi ở
phần mở đầu. Thể hiện sự lo lắng của
trước y /c oái oăm của nhà vua, khoan
thai, thoải mái sau mỗi lần cậu bé qua
được thử thách...
Giọng cậu bé: lễ phép, bĩnh tĩnh...
Giọng nhà vua oai nghiêm, có lúc vờ
bực tức quát...
* Đọc từng câu:
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc từng câu. Bài
có 22 câu. Ai đọc câu đầu sẽ đọc đầu bài
- GV nhận xét
- HS đọc thầm: hạ lệnh, làng, vùng nọ,
lo sợ, làm lạ...
- 3 HS nối tiếp 3 đoạn ...
Tuần 1.
Ngày soạn: 06/ 09/2013 Ngày giảng: Thứ hai/08/ 09/2013
Tiết 1. Chào cờ
--------------------------------------
Tiết 2 + 3. Tập đọc - Kể chuyện:
Cậu bé thông minh
A/ Mục đích yêu cầu:
*/ Tập đọc:
I. Kiến thức:
*Tập đọc:
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp sau dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ;
bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự thông minh, tài trí của cậu bé.( Trả lời được các u hỏi
trong SGK)
*Kể chuyện:
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
II. Kĩ năng:
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm
từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật..
*/ Kể chuyện:
- Dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ
* Học sinh khá giỏi
- Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt: Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với
nội dung
- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
III. Thái độ:
- Học xong bài này HS hiểu được tác dụng của thông minh đối với con người.
IV) Giáo dục kỹ năng sống:
- Giáo dục cho hs các kĩ năng, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề.
B. Đồ dùng học tập
- GV :+ Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK
+Bảng viết sẵn câu, đoạn văn HD HS luyện đọc
- HS : + SGK, vở viết, bút,…
C. Hoạt động dạy học
Tập đọc: (1, 5 Tiết)
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- GV kiểm tra đồ dùng học tập
của HS
- Nhận xét
- GV giới thiệu 8 chủ điểm của
SGK - Tập I
- HS đọc 8 chủ điểm đó lên (CN)
- GV giải thích từng chủ điểm.
VD:
- Kiểm tra lại đồ dùng
- Chú ý nghe
1
giáo án lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 3 - Người đăng: lovanhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
giáo án lớp 3 9 10 972