Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 4

Được đăng lên bởi minhtho
Số trang: 488 trang   |   Lượt xem: 2944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaùo aùn lôùp 4 ................................................................................................................ Naêm hoïc 2012 - 2013

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 1
Thứ

2
3
4
5
6

Tiết
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Giáo viên thực hiện :

Môn
Chào cờ
Mỹ thuật
Tập đọc
Toán
Địa lý
Toán
Chính tả
LT&C
Kể chuyện
Lịch sử
Tập đọc
Toán
Kĩ thuật
Địa lý
Tập làm văn
Toán
Lịch sử
Khoa học
Nhạc
LT&C
Âm nhạc
Toán
Tập làm văn
Địa lý
Sinh hoạt

Nội dung
Dế mèn bênh vực kẻ yếu
Ôn tập các số đến 100 000
Làm quen với bản đồ
Ôn tập các số đến 100 000 (t)
Nghe-viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
Cấu tạo của tiếng
Sự tích hồ ba bể
Môn Lịch sử và Địa lý
Mẹ ốm
Ôn tập các số đến 100 000 (t)
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
Làm quen với bản đồ
Thế nào là kể chuyện
Biểu thức có chứa một chữ
Môn Lịch sử và Địa lý
Trao đổi chất ở người
Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Luyện tập
Nhân vật trong truyện
Làm quen với bản đồ

1

Giaùo aùn lôùp 4 ................................................................................................................ Naêm hoïc 2012 - 2013
TUẦN 1
Ngày soạn : 18/08/2012
Ngày dạy : 20/08/2012
Thứ hai ngày 20 tháng 08 năm 2012
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Mỹ thuật (giáo viên bộ môn dạy)
Tiết 3:

TẬP ĐỌC
BÀI: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :
- Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng dọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò,
Dế Mèn)
- Hiểu nội dung bài : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu.
- Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của dế mèn; bước đầu biết
nhận xét một nhân vật trong bài
- Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

* Các KNS được giáo dục:
-Thể hiện sự cảm thông: Biết cách thể hiện sự cảm thông giúp đỡ mọi người gặp khó
khăn, hoạn nạn.
- Xác định giá trị: Nhận biết được ý nghĩa của tấm lòng nghĩa hiệp biết bảo vệ, bênh vực
lẽ phải trong cuộc sống.
- Tự nhận thức về bản thân:
- Biết được những việc làm đúng, sai của bản thân để có lời nói, hành động đúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
A – ỔN ĐỊNH :(1’)
B –MỞ ĐẦU: (1’)
- GV giới thiệu 5 chủ điểm của SGK/ TV4,
tập 1.
- GV yêu cầu cả lớp mở Mục lục SGK.
- GV gọi HS đọc tên 5 chủ điểm, GV kết
hợp giải thích nội dung từng chủ điểm.
C – BÀI MỚI :
1. Giới thiệu bài: (1’)
- GV giới thiệu qua tranh vẽ
2. Luyện đọc: (10’)
- GV chia bài 4 đoạn, y/c HS đọc tiếp nối.
- GV theo dõi
- H/d HS phát âm đúng từ khó.
- Giải nghĩa...
Giaùo aùn lôùp 4 ................................................................................................................ Naêm hoïc 2012 - 2013
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 1
Thứ Tiết Môn Nội dung
2
1 Chào cờ
2 Mỹ thuật
3 Tập đọc Dế mèn bênh vực kẻ yếu
4 Toán Ôn tập các số đến 100 000
5 Địa lý Làm quen với bản đồ
3
1 Toán Ôn tập các số đến 100 000 (t)
2 Chính tả Nghe-viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
3 LT&C Cấu tạo của tiếng
4 Kể chuyện Sự tích hồ ba bể
5 Lịch sử Môn Lịch sử và Địa lý
4
1 Tập đọc Mẹ ốm
2 Toán Ôn tập các số đến 100 000 (t)
3 Kĩ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
4 Địa lý Làm quen với bản đồ
5 Tập làm văn Thế nào là kể chuyện
5
1 Toán Biểu thức có chứa một chữ
2 Lịch sử Môn Lịch sử và Địa lý
3 Khoa học Trao đổi chất ở người
4 Nhạc
5 LT&C Luyện tập về cấu tạo của tiếng
6
1 Âm nhạc
2 Toán Luyện tập
3 Tập làm văn Nhân vật trong truyện
4 Địa lý Làm quen với bản đồ
5 Sinh hoạt
Giáo viên thực hiện : 1
Giáo án lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 4 - Người đăng: minhtho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
488 Vietnamese
Giáo án lớp 4 9 10 681