Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 5

Được đăng lên bởi Vũ Thành Đạt
Số trang: 547 trang   |   Lượt xem: 2092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Líp: 5 C - Trêng TH B¾c Lòng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Kh¶i:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 1:
Ngày soạn: 16 tháng 8 năm 2014
Ngày giảng: 18 tháng 8 năm 2014
Thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Toán
ÔN TẬP : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ
I. Mục tiêu: - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc, viết phân số .
- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.
- Giáo dục lòng ham thích môn học .
II. Đồ dung dạy học: Các tấm bìa và vẽ nh các hình vẽ trong SGK .
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) KT đồ dùng , sách vở của HS.
2. Dạy bài mới: (30’)
1.Ôn tâp khái niệm ban đầu
về phân số
Ví dụ :
3
2
; đọc là: hai phần ba
-Củng cố cách đọc ,viết phân
số.
-Củng c ch viết thương hai
số tự nhiên, mỗi số tự nhiên dưới
dạng phân số
2.Thực hành:
Bài 1 :
Củng cố về cấu tạo ,cách đọc
phân số .
Bài 2+ Bài 3 :
-Củng c ch viết thương hai
số tự nhiên dưới dạng phân số
Bài 4 :
-Củng cố viết số 1(0) dưới dạng
phân số
*GV cho HS quan sát tấm từng tấm bìa
- HS quan sát nêu tên gọi từng phân
số, tự viết phân số đó vào giấy nháp . 1 HS
TB lên bảng viết . HS viết nháp nêu
miệng . nhận xét , đánh giá .
- GV chốt ý, gọi HS nêu chú ý trong
SGK.
HSY đọc lại toàn bé các phân số đã viết
trên bảng.
*HS đọc i, nêu y/c, làm nhân, nêu
miệng
Gọi HS trung bình đọc các phân số ,
nêu tử mẫu của từng phân số, nhận xét .
GV chốt cách đọc đúng.
* HS nêu đề bài, làm vở bảng lớp
- Gọi HS K nhận xét , GV chữa bài
,chuẩn xác kiến thức .
*-HS nêu y/cầu, làm theo cặp,dại diện
báo cáo HSK nêu lí do.
GV cùng HS chữa bài.Củng cố kiến
thức.
3. Củng cố - dặn dò: (5’)
- HS nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét giờ học .
1
Giáo án lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 5 - Người đăng: Vũ Thành Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
547 Vietnamese
Giáo án lớp 5 9 10 621